Verejné obstarávanie

Výzvy verejného obstarávania

Výzva na predkladanie ponúk NZ 1922: Kompletný servis, údržba a oprava výťahov, 25.04.2022
Príloha č. 1 k NZ 1922: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 1922: Návrh Zmluvy o poskytovaní servisných služieb
Príloha č. 3 k NZ 1922: Opis predmetu zákazky

Výzva na predkladanie ponúk NZ 1122: Prezentačné systémy, 13.04.2022
Príloha č. 1 k NZ 1122: Opis predmetu zákazky-Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 1122: Návrh Rámcovej zmluvy
Príloha č. 3 k NZ 1122: Čestné vyhlásenie § 32  ZVO

Výzva na predkladanie ponúk NZ 2022: Výroba autorských 2D a 3D spotov, 23.03.2022
Príloha č. 1 k NZ 2022: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 2022: Cenová ponuka – návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 K NZ 2022: Čestné vyhlásenie k § 32 ZVO
Príloha č. 4 k NZ 2022: Rámcová dohoda

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 1522: Identifikácia príčiny a odstránenie zatekania, 02.03.2022
Príloha č. 1 k NZ 1522: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 1522: Ocenenie predmetu zákazky
Príloha č. 3 k NZ 1522: Čestné vyhlásenie ( k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č.NZ 0122: Služby Carepack pre servery Lenovo, 01. 03. 2022
Príloha č. 1 k NZ 0122: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 0122: Čestné vyhlásenie ( k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní )

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 0522: Zabezpečenie cateringu pre účastníkov informačných aktivít, 03.02.2022
Príloha č. 1 k NZ 0522: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 0522: Návrh uchádzača na plnenia kritéria
Príloha č. 3 k NZ 0522: Čestné vyhlásenie ( k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 0422: Dodanie a výmena svetlíkov na plochej streche budovy, 25.01.2022
Príloha č. 1 k NZ 0422: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 0422: Ocenenie predmetu zákazky
Príloha č. 3 k NZ 0422: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk, 26.01.2022
Príloha č. 1 k NZ 0422: Opis predmetu zákazky – zmena
Príloha č. 2 k NZ 0422: Ocenenie predmetu zákazky – zmena

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 0322: Dodanie a odborné vysadenie stromov v náhradnej výsadbe, 25.01.2022
Príloha č. 1 k NZ 0322: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 0322: Ocenenie predmetu zákazky
Príloha č. 3 k NZ 0322: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 0321: Zabezpečenie cateringu pre účastníkov informačných aktivít projektu, 22.12.2021
Príloha č. 1 k NZ 0321: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 0321: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 0321: Návrh Rámcovej dohody
Príloha č. 4 k NZ 0321: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 4821: Denný monitoring médií, 15.12. 2021
Príloha č. 1 k NZ 4821: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 4821: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 k NZ 4821: Návrh Zmluvy o poskytovaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov
Príloha č. 4 k NZ 4821: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2421: Nezávislý externý audit Programu Bohunice pre roky 2021 – 2023, 13.12. 2021
Príloha č. 1 k NZ 2421: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 2421: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 k NZ 2421: Návrh Rámcovej dohody o poskytovaní audítorských služieb
Príloha č. 4 k NZ 2421: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk k NZ č. 4321: Havarijné a povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel, 9.12.2021
Príloha č. 1 k NZ 4321: Opis predmetu zákazky Havarijné poistenie
Príloha č. 2 k NZ 4321: Návrh uchádzača na plnenie kritérií Havarijne poistenie
Príloha č. 3 k NZ 4321: Opis predmetu zákazky Povinné zmluvné poistenie
Príloha č. 4 k NZ 4321: Návrh uchádzača na plnenie kritérií Povinné zmluvné poistenie
Príloha č. 5 k NZ 4321: Poistná zmluva havarijné poistenie 2022
Príloha č. 6 k NZ 4321: Poistná zmluva Povinné zmluvné poistenie 2022
Príloha č. 7 k NZ 4321: Čestné vyhlásenie § 32 ods. 1 písm. f zákona o VO

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2921: Skupinové úrazové poistenie, 23.11. 2021
Príloha č. 1 k NZ 2921: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 2921: Opis predmetu zákazky – minimálne zmluvné podmienky
Príloha č. 3 k NZ 2921: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 k NZ 2921: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3321: Nákup licencie pre potreby softvérového vývoja, 18.11.2021
Príloha č. 1 k NZ 3321: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 3321: Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 k NZ 3321: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2221: Rekonštrukčné práce, 04.11.2021
Príloha č. 1 k NZ 2221: Návrh uchádzača na plnenie
Príloha č. 2 k NZ 2221: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 1721: Servis, opravy a údržba služobných motorových vozidiel, 12.10.2021
Príloha č. 1 k NZ 1721: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 1721: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 1721: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)
Príloha č. 4 k NZ 1721: Návrh Rámcovej dohody

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 0921: Služby cloudu pre zálohovanie, vývoj a testovaciu prevádzku IS EE, 08.10.2021
Príloha č. 1 k NZ 0921: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 0921: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 0921: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)
Príloha č. 4 k NZ 0921: Zmluva

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2621: Nákup ročnej licencie Cribis Univerzálny register, 20.9.2021
Príloha č. 1 k NZ 2621: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 2621: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 2621: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. 2121: Festival Inofest 2021. 13.09.2021
Príloha č. 1 k NZ 2121: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 2121: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. 1221: Štúdia realizovateľnosti OZE v doprave. 13.09.2021
Príloha č. 1 k NZ 1221: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 1221: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 1221: Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 4 k NZ 1221: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)
Príloha č. 5 k NZ 1221: Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov
Príloha č. 6 k NZ 1221: Návrh Zmluvy o dielo

 

Výzva na predkladanie ponúk č. 1421: Revízia elektrických spotrebičov. 08.09.2021
Príloha č. 1 k NZ 1421: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 1421: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. 1921: Zabezpečenie účasti na podujatí SlovakiaTech 2021, 30.8.2021
Príloha č. 1 k NZ 1921: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 1921: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 1821: Zabezpečenie účasti na podujatí Európska noc výskumníkov 2021, 30.8.2021
Príloha č. 1 k NZ 1821: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 1821: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 1521: Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet, 25.8.2021

Príloha č. 1 k NZ 1521: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 1521: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 1521: „Čestné vyhlásenie“ (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)
Príloha č. 4 k NZ 1521: Návrh Rámcovej dohody
Žiadosť o vysvetlenie a odpovede k NZ 1521, 30.08.2021
Príloha č. 1 k NZ 1521: Opis predmetu zákazky – opravený, 30.08.2021
Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk, 30.08.2021
Žiadosť o vysvetlenie č. 2 a odpovede k NZ 1521. 07.09.2021

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 1621: Dodanie a montáž klimatizačných jednotiek, 24.8.20201
Príloha č. 1 k NZ 1621: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 1621: „Čestné vyhlásenie“ (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2120: Biznis špecifikácia IS EE, 23.10.2020
Príloha č. 1 k NZ 2120: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 2120: Technická špecifikácia
Príloha č. 3 k NZ 2120: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 4 k NZ 2120: Návrh Zmluvy (vrátane Prílohy č. 4 k Zmluve)
Príloha č. 5 k NZ 2120: „Čestné vyhlásenie“ (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní)
Príloha č. 6 k NZ 2120: Čestné vyhlásenie k splneniu podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní
Príloha č. 7 k NZ 2120: Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 8 k NZ 2120: Čestné vyhlásenie o nevyužívaní subdodávateľov

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 1120: Výroba a dodanie interaktívnych pomôcok, 18.05.2020

Príloha č. 1 k NZ 1120: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 1120: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 1120: Čestné vyhlásenie (k § 32 ods. 1 písm. f) ZVO)
Príloha č. 4 k NZ 1120: Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 5 k NZ 1120: Výkresy – Dokumentácia (technické výkresy)
Príloha č.3 Zmluvy o dielo  k NZ 1120: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3819: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ na rok 2020 a „Poistenie áut – PZP“ na rok 2020, 17. 12. 2019

Príloha č. 1A k NZ 3819: Podrobný opis predmetu zákazky pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2020)
Príloha č. 1B k NZ 3819: Podrobný opis predmetu zákazky pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2020)
Príloha č. 2A k NZ 3819: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ v elektronickej verzii vo formáte MS Excel pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2020)
Príloha č. 2B k NZ 3819: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ v elektronickej verzii vo formáte MS Excel pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2020)
Príloha č. 3A k NZ 3819: „Kompletný sadzobník“ pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2020)
Príloha č. 3B k NZ 3819: „Kompletný sadzobník“ pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2020)
Príloha č. 4A k NZ 3819: „Návrh poistnej zmluvy“ pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2020)
Príloha č. 4B k NZ 3819: „Návrh poistnej zmluvy“ pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2020)
Príloha č. 5A k NZ 3819: „Čestné vyhlásenie“ (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní) pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2020)
Príloha č. 5B k NZ 3819: „Čestné vyhlásenie“ (k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní) pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2020)

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3019: Technická podpora prevádzky, správa, priebežné aktualizácie a dopĺňania existujúcich webstránok národných projektov implementovaných SIEA v rámci Operačného program Výskum a Inovácie, 17.12.2019
Príloha č. 1 k NZ 3019: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 3019: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 3019: Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb
Príloha č. 4 k NZ 3019: Čestné vyhlásenie k splneniu podmienok účasti

Výzva na predloženie záväznej cenovej ponuky NZ 2519 MOBILNÁ APLIKÁCIA

Príloha č. 1 k NZ 2519: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 2519: Návrh uchádzača na plnenie kritéria .pdf
Príloha č. 2 k NZ 2519: Návrh uchádzača na plnenie kritéria .xls
Príloha č. 3 k NZ 2519: Návrh Rámcovej dohody na zhotovenie a podporu mobilnej aplikácie
Príloha č. 4 k NZ 2519: Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 5 k NZ 2519: Čestné vyhlásenie

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2019: Nákup a dodanie kancelárskeho a sedacieho nábytku

Príloha č. 1 k NZ 2019: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 2019: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 2019: Ilustračné obrázky
Prílohu č. 4 k NZ 2019: Návrh Kúpnej zmluvy
Príloha č. 5 k NZ 2019: Čestné vyhlásenie

Výzva na predloženie ponuky NZ 0519: Mobilná aplikácia

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 Návrh Rámcovej dohody na zhotovenie a podporu mobilnej aplikácie
Prílohu č. 4 Súhlas so spracovaním osobných údajov
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie

Výzva na predloženie ponuky NZ 1419 : Roadshow so Žiť energiou

 Príloha č.1 k NZ 1419  Opis predmetu zákazky

Príloha č.2 k NZ 1419  Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Príloha č.2 k NZ 1419 : Návrh uchádzača na plnenie kritéria ( xls)

Príloha č.3 k NZ 1419  Návrh Zmluvy

Príloha č.4 k NZ 1419  Zoznam subdodávateľov

Príloha č.5 k NZ 1419  Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu požiadaviek na predmet zákazky

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 0119: Prieskumy v prostredí cieľových skupín a zabezpečenie prognostickej štúdie, 22.02.2019
Príloha č. 1 k NZ 0119: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 0119: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 0119: Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb
Príloha č. 4 k NZ 0119: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 4118: Technická podpora prevádzky, správa a priebežné aktualizácie existujúcej webstránky národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku počas r. 2019, 21.12.2018
Príloha č. 1 k NZ 4118: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy a rozsah poskytovaných služieb (Opis predmetu zákazky)
Príloha č. 2 k NZ 4118: Podrobná špecifikácia ceny služieb (Návrh uchádzača na plnenie kritéria)
Príloha č. 3 k NZ 4118: Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb
Príloha č. 4 k NZ 4118: Čestné vyhlásenie

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 4118: Technická podpora prevádzky, správa a priebežné aktualizácie existujúcej webstránky národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku počas r.2019, 13.12.2018
Príloha č. 1 k NZ 4118: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy a rozsah poskytovaných služieb (Opis predmetu zákazky)
Príloha č. 2 k NZ 4118: Podrobná špecifikácia ceny služieb (Návrh uchádzača na plnenie kritéria)
Príloha č. 3 k NZ 4118: Návrh Zmluvy o poskytnutí služieb
Príloha č. 4 k NZ 4118: Čestné vyhlásenie

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3718: Poistenie áut – Havarijné poistenie a PZP“ (na rok 2019), 11.12.2018

Príloha č. 1A k NZ 3718: Podrobný opis predmetu zákazky pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
Príloha č. 1B k NZ 3718: Podrobný opis predmetu zákazky pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)
Príloha č. 2A k NZ 3718: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ pre časť 1.:„Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
Príloha č. 2B k NZ 3718: „Návrh uchádzača na plnenie kritérií a zoznam SMV“ pre časť 2.: „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)
Príloha č. 3A k NZ 3718: „Kompletný sadzobník“  pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
Príloha č. 3B k NZ 3718: „Kompletný sadzobník“ pre časť 2.:  „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)
Príloha č. 4A k NZ 3718: „Návrh poistnej zmluvy“ pre časť 1.: „Poistenie áut – Havarijné poistenie“ (na rok 2019)
Príloha č. 4B k NZ 3718: „Návrh poistnej zmluvy“ pre časť 2.:  „Poistenie áut – PZP“ (na rok 2019)

Zákazka s nízkou hodnotou (NZ 2118) s názvom „Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie SIEA Technológia verzus humanita, vrátane zabezpečenia služieb zahraničných expertov“

Vysvetlenie Výzvy na predkladanie ponúk NZ 2118

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2118: Technicko-organizačné zabezpečenie medzinárodnej konferencie SIEA Technológia verzus humanita, vrátane zabezpečenia služieb zahraničných expertov, 05.11.2018

Príloha č. 1 k NZ 2118: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (Opis predmetu zákazky)
Príloha č. 2 k NZ 2118: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 2118: Návrh Zmluvy o poskytovaní služieb
Príloha č. 4 k NZ 2118: Čestné vyhlásenie

Výzva na predloženie cenovej ponuky – Roadshow so Žiť energiou

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie uchádzača

Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody

Zrušenie zákazky – Roadshow so Žiť energiou

Výzva na predloženie cenovej ponuky NZ 2318 – Výroba, dodanie a montáž regálov- policových regálových zostáv

Príloha č. 1 – OPIS PZ

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3 -Zmluva o dielo

Príloha č. 4 –  Zoznam subdodávateľov

 

Podlimitná zákazka (PL1118) s názvom „PREZENTAČNÉ PREDMETY“, 11062 – WYT, Vestník č. 154/2018

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie SUPO

Oznámenie o oprave 11062 – WYT, Vestník č. 154/2018 – 06.08.2018 (PL1118): „PREZENTAČNÉ PREDMETY“ – 11217 – IOX
Súťažné podklady PL1118
Príloha č. 3 Rámcovej dohody, Špecifikácia predmetu rámcovej dohody

 

Nadlimitná zákazka (NL0818) s názvom „S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“, VO č. 2018/S 143-327166 zo dňa 27.07.2018

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Príloha k odpovedi na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov

Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov ( NL0818)

Korigendum k Oznámeniu o vyhlásení verejného obstarávania

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu k nadlimitnej zákazke (NL0818): „S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“

Úprava súťažných podkladov k zákazke „S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“ (NL0818)

Upravené znenie Súťažných podkladov (NL0818)

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Oznámenie o spôsobe elektronickej komunikácie

Upravené znenie súťažných podkladov

 

Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu k nadlimitnej zákazke (NL0818): „S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“

Upravené znenie Súťažných podkladov NL0818 (ďalej len „SUPO“)

Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (NL0818)

 

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania č. 2018/S 143-327166 zo dňa 27.07.2018 (NL0818): „S kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“

Súťažné podklady NL 0818 (ďalej len „SUPO“)
Príloha č.1 k časti A.2 SUPO (NL0818): Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č.2 k časti A.2 SUPO (NL0818): Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.1 k časti C. SUPO (NL0818): Nákresy
Príloha č.1 k časti D. SUPO (NL0818): Špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č.2 k časti D. SUPO (NL0818): Špecifikácia ceny za služby

 

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 2218: Tvorba scenára, produkcie a výroby audiovizuálneho diela na podporu inovačného povedomia na Slovensku, 12.07.2018

Príloha č. 1 k NZ 2218: Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tabuľka)
Príloha č. 2 k NZ 2218: Návrh Rámcovej dohody
Príloha č. 3 k NZ 2218: Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy (Opis predmetu zákazky)

Podlinmitná zákazka (PL0418) s názvom „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet“, 8038 – WYT, Vestník č. 114/2018

Informácia o zrušení postupu VO (PL0418)

Oznámenie o oprave 8038 – WYT, Vestník č. 114/2018 – 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet“ – 9332 – IOX

Upravené znenie Súťažných podkladov PL0418 (ďalej len „SUPO“)
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (PL0418)
Vysvetlenie SUPO (PL0418)

Oznámenie o oprave 8038 – WYT, Vestník č. 114/2018 – 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet“ – 8890 – IOX

Upravené znenie Súťažných podkladov PL0418 (ďalej len „SUPO“)
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (PL0418)
Vysvetlenie SUPO (PL0418)

Oznámenie o oprave 8038 – WYT, Vestník č. 114/2018 – 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet“ – 8613 – IOX

Upravené znenie Súťažných podkladov PL0418 (ďalej len „SUPO“)
Predĺženie lehoty na predkladanie ponúk a úprava SUPO (PL0418)
Vysvetlenie SUPO (PL0418)

Výzva na predkladanie ponúk 8038 – WYT, Vestník č. 114/2018 – 11.06.2018 (PL0418): „Nákup pohonných látok prostredníctvom palivových kariet“, 11.06.2018

Súťažné podklady PL0418 (ďalej len „SUPO“)
Príloha č. 1 k časti A.1 SUPO (PL0418): Vyhlásenie o súhlase s podmienkami verejného obstarávania
Príloha č. 2 k časti A.1 SUPO (PL0418): Informácia o využití subdodávateľov
Príloha č. 1 k časti A.2 SUPO (PL0418): Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Rámcová dohoda PL0418 (ďalej len „RD“)
Príloha č. 2 k RD (PL0418): Opis predmetu zákazky
Príloha č. 3 k RD (PL0418): Zoznam čerpacích staníc Dodávateľa
Príloha č. 5 k RD (PL0418): Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 6 k RD (PL0418): Podrobný spôsob výpočtu ceny PHM v čase odberu PHM

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3717: Štúdia vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy, 23.05.2018

Príloha č. 1 k NZ 3717: Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tabuľka)
Príloha č. 2 k NZ 3717: Návrh Zmluvy na vypracovanie štúdie vzorovej hĺbkovej obnovy školskej budovy
Príloha č. 3 k NZ 3717: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 4 k NZ 3717: Rozpis priestorov

 

Výzva na predkladanie ponúk 5583 – WYS, Vestník č. 78/2018 – 20.04.2018 (PL0518): „Obstaranie leteniek a s nimi súvisiacich služieb pre potreby SIEA“, 20.04.2018

Súťažné podklady PL0518 (ďalej len „SUPO“)
Príloha č. 1 k časti A.1 SUPO (PL0518): Vyhlásenie
Príloha č. 1 k časti A.2 SUPO (PL0518): Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Rámcová dohoda PL0518 (ďalej len „RD“)
Príloha č. 1 k RD (PL0518): Špecifikácia ceny
Príloha č. 4 k RD (PL0518): Opis predmetu zákazky

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 4417: Služby ilustrátora, animátora, textára, 17.04.2018
Príloha č. 1 k NZ 4417: Návrh kritéria a špecifikácia predmetu zákazky
Príloha č. 2 k NZ 4417: Návrh Zmluvy o zabezpečení vytvorenia diela a udelenia licencií (súhlasu) na jeho použitie

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 3217: Dodávka a inštalácia inteligentných diaľkových meračov spotrieb plynu a elektrickej energie vo vybratých 6 budovách vrátane monitorovania týchto spotrieb, 16.03.2018

Príloha č. 1 k NZ 3217: Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2A k NZ 3217: Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Tabuľka
Príloha č. 2B k NZ 3217: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3 k NZ 3217: Návrh Zmluvy na dodanie tovaru a poskytnutie služieb

Výzva na predkladanie ponúk č. NZ 0818: Odborné právne poradenstvo pre energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo, 15.03.2018
Príloha č. 1 k NZ 0818: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2 k NZ 0818: Návrh Rámcovej dohody o poskytovaní právnych služieb

 

Verejné obstarávanie – archív