Ústredné orgány štátnej správy

Ústredné orgány štátnej správy majú povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie:

1. Elektronické údaje o významne obnovených budovách

Údaje o významne obnovených budovách je potrebné zaslať každoročne do 28. februára.
Vyplňte priložený .xls formulár a zašlite ho na adresu prevádzkovateľa monitorovacieho systému: ap@siea.gov.sk

Formulár pre poskytnutie údajov o významne obnovených budovách

Odkaz na súvisiacu legislatívu: 

Zákon č.

 Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

Vykonávací predpis

321/2014 Z. z.

§ 10 ods. 8

ústredné orgány štátnej správy

28. február

― príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z.
― údaje na monitorovanie energetickej náročnosti verejných budov, ktoré spravujú a ktoré boli významne obnovené v predchádzajúcom kalendárnom roku

Kontakt pre viac informácií: 

ap@siea.gov.sk

Ing. Peter Štibraný – 0917 410 506

2. Údaje o celkovej vlastnej spotrebe

Údaje je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE). Na vstupnej stránke do systému MSEE sa prihláste menom a heslom, ktoré vám boli doručené.

Odkaz na súvisiacu legislatívu:

Zákon č.

 Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

Vykonávací predpis

321/2014 Z. z.

§ 24 ods. 2
a ods. 3 písm. a)

ústredný orgán štátnej správy a organizácia v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti

31. marec

―  príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z.
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

Upozornenie:Pôvodný modul ÚOŠS pre zadávanie celkovej vlastnej spotreby bol aktualizovaný na základe legislatívnych zmien v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z.. Na poskytnutie týchto údajov slúži nový modul pod názvom “REPORTY CVS” (celková vlastná spotreba). Prístup majú automatický všetky subjekty, ktoré mali prístup do modulu ÚOŠS. Údaje za rok 2015 a všetky nasledujúce roky je potrebné poskytnúť už v novom module CVS.

Kontakt pre viac informácií:

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka – 0917 754 661