Ústredné orgány štátnej správy

Registrácia do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE

Pre povinné subjekty, ktoré ešte nezadávali údaje do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE je pri prvom vstupe do nového ISEE nevyhnutné sa zaregistrovať vyplnením registračného formulára. Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári Vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s overovacím odkazom, ktorým potvrdíte a dokončíte registráciu v ISEE. Upozorňujeme, že potvrdzujúci e-mail môže byť doručený do nevyžiadanej pošty (SPAM), prípadne emailovú schránku skontrolujte o 15 minút. Až po kliknutí odkazu vo Vašej emailovej schránke a vytvorení hesla Vám bude umožnené úspešne dokončiť registráciu a následne vstúpiť a používať nový Informačný systém energetickej efektívnosti ISEE. Pri registrácii do nového ISEE Vám pomôže manuál, ktorý si môžete otvoriť alebo stiahnuť na tomto odkaze: ISEE_prirucka_Registracia

Registrácia pre nových používateľov ISEE: https://isee.siea.sk/registracia

Vstup do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE (ak ste už v novom ISEE zaregistrovaný): https://isee.siea.sk/

 

 

Ústredné orgány štátnej správy majú povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie:

1. Elektronické údaje o významne obnovených budovách

Údaje o významne obnovených budovách je potrebné zaslať každoročne do 28. februára.
Vyplňte priložený .xls formulár a zašlite ho na adresu prevádzkovateľa monitorovacieho systému: ap@siea.gov.sk

Formulár pre poskytnutie údajov o významne obnovených budovách

Odkaz na súvisiacu legislatívu: 

Zákon č.

 Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

Vykonávací predpis

321/2014 Z. z.

§ 10 ods. 8

ústredné orgány štátnej správy

28. február

― príloha č. 5 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z.
― údaje na monitorovanie energetickej náročnosti verejných budov, ktoré spravujú a ktoré boli významne obnovené v predchádzajúcom kalendárnom roku

Kontakt pre viac informácií: 

ap@siea.gov.sk

Ing. Peter Štibraný – 0917 410 506

2. Údaje o celkovej vlastnej spotrebe

Údaje je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do nového Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE).

V prípade, že ste ešte nezadávali údaje do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE, zaregistrujte sa cez sprístupnený elektronický formulár. Pri registrácii zvoľte rolu: „Ústredný orgán štátnej správy (ÚOŠS)“. Po úspešne dokončenej registrácii budete môcť následne vstúpiť a používať nový Informačný systém energetickej efektívnosti ISEE.

Na vstupnej stránke do systému ISEE sa prihláste pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste si vygenerovali pri prvotnej registrácií do nového ISEE. Na poskytnutie týchto údajov slúži modul pod názvom „REPORTY CVS“ (celková vlastná spotreba).

Odkaz na súvisiacu legislatívu:

Zákon č.

 Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

Vykonávací predpis

321/2014 Z. z.

§ 24 ods. 2
a ods. 3 písm. a)

ústredný orgán štátnej správy a organizácia v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti

31. marec

―  príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z.
― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

Kontakt pre viac informácií:

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka: +421 917 754 661 (dlhodobo PN)

PhDr. Martina Gašparová: +421 917 524 671