Ohlasy

Na tejto stránke uverejňujeme vaše listy a fotografie, prostredníctvom ktorých sa s nami chcete podeliť  o zážitky získané pri práci s našimi materiálmi alebo počas podujatí, organizovanými v rámci projektu Žiť energiou.

Svoje zážitky, nápady a postrehy nám môžete posielať elektronicky alebo poštou na adresu kamarátky Energie, ktorú nájdete v kontaktoch.

Malí výskumníci

Druháci ZŠ Gorazdova 6 v Bánovciach nad Bebravou pri hre na výskumníkov prišli na to, ako vyrobiť statickú energiu.

Energetické pokusy s tetou Etou  

Žiaci zo ZŠ Družicová 4 v Košiciach už majú prvé energetické pokusy za sebou. Tešia sa na každý ďalší nový pokus.

ZŠ Laborecká v Humennom žije energiou  

Žiaci 3. – 6. ročníka ZŠ Laborecká v Humennom sa pozreli na energiu inými očami. Už teraz sa tešia na ďalšie kolo 

Ďakujem, dalo mi to veľa!

13. mája 2013 pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry priblížili energetiku šiestakom a siedmakom ZŠ na Nevädzovej 2 v Bratislave. Prečítajte si reakcu žiakov a učiteľov na podujatie …     

Teta Eta radí aj pod Kráľovou hoľou

Žiaci zo ZŠ v Šumiaci sa na hodinách environmentálnej výchovy prostredníctvom zakladačov Rady tety Ety postupne zoznamujú s energiou a jej využitím.

Akcia bola „suprová“  

Pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry priblížili energetiku žiakom ZŠ v Novej Bošáci. Tí následne poslali spätnú väzbu, ako sa im podujatie páčilo.     

Teta Eta na krúžku Mladý prírodovedec  

Žiaci krúžku Mladý prírodovedec zo ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v Palíne o energetických pokusoch a pozorovaniach informovali celú školu. 

Tešíme sa na ďalšie pokusy 

Štvrtáci zo ZŠ Hrnčiarska vo Zvolene vyskúšali pokus o statickej elektrine. Ako sa im páčil sa môžete dozvedieť v tomto článku.       

Teta Eta na hodine prírodovedy  

Tretiaci zo ZŠ Mateja Lechkého v Košiciach sa pri energetických experimentoch zoznámili s novými pojmami ako statická, veterná, vodná, geotermálna energia…       

Učiť sa nás baví!  

Žiaci zo ZŠ v Dolných Orešanoch nachádzajú vo vzdelávacom materiáli Rady tety Ety plno nových a zaujímavých informácií a veľmi si ho pochvaľujú.     

Teta Eta inšpiruje  

Zakladače Rady tety Ety našli široké uplatnenie aj v ZŠ Lúka. Využívajú ho na vyučovaní prírodovedy, biológie, chémie, či geografie.  

Pútavé energetické pokusy

Žiaci ZŠ s MŠ v Slatine nad Bebravou si odskúšali sériu energetických experimentov. Diskutovali aj o tom, ako získané poznatky vedia využiť v každodennom živote. 

Pod dohľadom tety Ety  

Komiksové stvárnenia jednotlivých tém v zakladači Rady tety Ety majú medzi žiakmi ZŠ s MŠ v Harichovciach veľmi veľký úspech.       

Deň iný ako obyčajne

Čo sa žiakom 4. A triedy Základnej školy Radvanská v Banskej Bystrici najviac páčilo z podujatia „Zoznámte sa s elektinou“, sa môžete dozvedieť z ich slohových prác, ktoré nám zaslali. 

Energetické poradenstvo aj pod Tatrami

Žiaci základnej školy v Mlynčekoch ďakujú za vzdelávacie materiály a tešia sa na ďalšiu spoluprácu.

Teta Eta radí a pomáha

Špeciálna základná škola v Dubnici nad Váhom poskytuje vzdelávanie a výchovu mentálne a kombinovane postihnutým žiakom a žiakom s autizmom. Aj im sa naše experimenty a materiály veľmi páčia a radi s nimi pracujú.

Prvý energetický experiment a energetické kvarteto

Teta Eta radila aj žiakom ZŠ na Mierovej 67 v Želiezovciach. Vyskúšali si prvý energetický experiment, pri ktorom si overili, či rastliny potrebujú pre svoj život energiu zo Slnka.

Poďakovanie za interaktívne hry

Počas Týždňa vedy zorganizovali pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry interaktívne hry pre žiakov ZŠ v Slatine nad Bebravou. Ako sa deťom toto podujatie páčilo si môžete prečítať v tomto článku.

Materiál sa nám osvedčil

O tom, že aj zo slanej vody možno získať vodu pitnú sa vďaka Radám tety Ety presvedčili žiaci základnej školy v Budimíre.

Ako sme strávili deň úsmevu

4. október  je podľa medzinárodného kalendára „Svetový deň úsmevu“. V základnej škole v Dolných Orešanoch ho, aj vďaka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre a projektu Žiť energiou, tento rok strávili naozaj netradične.

 Na dni otvorených dverí žili energiou

Bohatý program v podaní Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry doplnil povedomie žiakov a prítomných o poznatky efektívneho využívania energie na základnej škole v Lipovciach.

 Práca so zakladačmi nás baví  

Odpovedať zvedavému Lumenovi, či ustarostenej Kelvinke na ich večné otázky sa pokúšajú aj žiaci základnej školy sv. Dominika Savia z Dubnice nad Váhom.

Deti pokus zaujal

Experiment s rastlinkami a precízne pripravená prezentácia pani vychovávateľky v školskom klube detí na základnej škole vo Svidníku podnietili diskusiu o význame slnečného svetla pre život na Zemi.

Prvá energetická hodina  

Rozdiely medzi obnoviteľnými a neobnoviteľnými zdrojmi energie objavovali žiaci 2. stupňa základnej školy v Humennom vďaka energetickému kvartetu, ktoré urobilo vyučovaciu hodinu omnoho zábavnejšou.

Energetické hry a experimenty spestrili deň  

Štvrtáci zo základnej školy SNP 20 v Banskej Bystrici si vyskúšali jednotlivé stanovištia venované energetickej problematike.

Energetické pexeso a prvé kapitoly z Rád tety Ety

Pomôcť vyznať sa v tom, čo je šetrenie a čo naopak plytvanie energiou pomohlo žiakom základnej školy v Čimhovej energetické pexeso. 

Môže byť citrón baterka?

Časopis Táborový život, ktorý vydávajú deti detského tábora v Kysaku, priniesol v jednom zo svojich čísel aj rozhovor s pracovníkmi SIEA, ako poďakovanie za zorganizovanie zaujímavého poldňového podujatia.