EXPANDI 4.0

SIovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa stala súčasťou konzorcia partnerov, ktoré získalo grant na vybudovanie Európskeho digitálneho inovačného hubu (EDIH). V európskom grantovom programe uspelo s projektom EXPANDI 4.0.

Na Slovensku pôsobí 5 zo 136 európskych digitálnych inovačných hubov (EDIH-ov), vytvorených a podporovaných Európskou komisiou na digitálnu transformáciu podnikov a organizácií v európskom priestore. Spolu s EXPANDI 4.0 tak podávajú podnikom pomocnú ruku v digitálnej transformácii aj ďalšie štyri digitálne inovačné centrá – Centrum inovatívneho zdravotníctva, EDIH CASSOVIA, HOPERO a Slovenské centrum digitálnych inovácií. Projekty všetkých piatich inovačných centier prešli najprv posudzovaním v národnej súťaži Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) a Ministerstva hospodárstva SR (MH SR). Národní víťazi absolvovali náročný výber Európskej komisie a získali podporu v grantovom programe projektu Digitálna Európa. Jedným z hlavných dôvodov ich vzniku je dosiahnutie vysokej a udržateľnej konkurencieschopnosti Európskej únie voči ostatným krajinám. Služby EDIH-ov budú dostupné bezplatne po dobu 3 rokov.

EXPANDI 4.0 zameriava svoje služby primárne na malé a stredné priemyselné podniky. Pomáha im s digitálnou transformáciou procesov a riadenia, no tiež s riešením kybernetickej bezpečnosti, edukáciou a poradenstvom v oblasti digitalizácie. Pomoc poskytuje aj pri hľadaní zdrojov financovania digitálnych projektov.

EDIH EXPANDI 4.0 dáva možnosť pomoci a podpory pri digitálnej transformácii podniku tak, že hodnotu objednanej služby vo výške 50 % hradí priamo Európska komisia a zvyšných 50 % bude hradených z Plánu obnovy a odolnosti ako štátna pomoc cez schému DE MINIMIS. Takto môžu slovenské firmy získať služby digitalizácie bezodplatne.

Všetky dôležité informácie a zoznam služieb EXPANDI 4.0 nájdu záujemcovia na webovej stránke:

EXPANDI 4.0 – Pomôžeme vám digitálne rásť (expandi40.sk)

Prihláste sa k odberu informácií z portfólia EXPANDI 4.0., a budete pravidelne informovaní o zaujímavých témach z priemyslu, o moderných riešeniach, produktoch a službách v oblasti digitalizácie, automatizácie, robotiky a iných oblastí inteligentného priemyslu, či možnostiach finančnej pomoci.

 

Výstupy projektu:

Prehlbujeme vzájomné spolupráce v oblasti digitálnych inovácií  06/2023