Bezplatné poradenstvo pre podnikateľov

Máte záujem o rady a odporúčania súvisiace s energeticky efektívnymi opatreniami a využívaním obnoviteľných zdrojov energie? Otázky týkajúce sa legislatívnych povinností, možnej podpory alebo samotnej realizácie takýchto projektov Vám zodpovedia odborní konzultanti SIEA v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Legislatívne povinnosti a možnosti

– Ak je vaša spoločnosť veľkým podnikom, mala si nechať do 5. decembra 2015 vypracovať energetický audit. Ak ste malým a stredným podnikom môžete audit využiť tiež. Audit vám umožní overiť, do akej miery využíva vaša organizácia energiu efektívne, aké opatrenia vám pomôžu znížiť spotrebu energie a aké úspory môžete očakávať

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

– Využiť môžete aj podpornú energetickú službu alebo garantovanú energetickú službu, prostredníctvom ktorej si môžete nechať opatrenia aj zrealizovať

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti §14

Vaše alebo vami spravované nové a obnovené budovy musia mať energetický certifikát

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, ktorý bol novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z.z.

– Ak vlastníte alebo spravujete kotly, vykurovacie sústavy a klimatizačné systémy, musíte si ich nechať pravidelne skontrolovať. Za čo môžete a za čo nesmiete dostať pokutu?

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

– Ak distribuujete alebo spotrebúvate energiu alebo prevádzkujete budovy s podlahovou plochou vyššou ako 1000 m2, musíte dbať na energetickú efektívnosť a pravidelne poskytovať informácie prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti

Zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

Podporné programy, granty a dotácie

Program Slovensko