Aktuálne medzinárodné projekty v oblasti energetiky, na ktorých sa podieľa SIEA

Logo GreenDeal4Building

GreenDeal4Buildings

Cieľom projektu GreenDeal4Buildings je zriadenie okrúhlych stolov, prostredníctvom ktorých bude implementovaná iniciatíva inteligentného financovania inteligentných budov (SF4SB – Smart Finance for Smart Buildings) na Slovensku a v Českej republike.

LEAP4SME

Cieľom projektu LEAP4SME je posilniť účinné politiky pre malé a stredné podniky, ktoré ich budú motivovať, aby sa aby podrobili energetickým auditom a implementovali odporúčané nákladovo efektívne úsporné opatrenia.

SHREC

Cieľom projektu je zdokonalenie regionálnych a národných politík podporujúcich zvyšovanie podielu energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a podpora priemyslu, firiem a domácností pri hľadaní a investovaní do inovatívnych a zároveň čistých, nízko uhlíkových a bezpečných technológií.

ODYSSEE-MURE 2018 

Cieľom projektu ODYSEE-MURE 2018 je monitorovanie stanovených cieľov v oblasti energetickej efektívnosti (EE) na európskej, ako aj národnej úrovni. Porovnáva krajiny z hľadiska ich energetickej náročnosti a hodnotí dopady národných opatrení na zvyšovanie energetickej efektívnosti a účinnosť smerníc EÚ.

CraftEdu 

Cieľom projektu CraftEdu je vybudovanie udržateľnej národnej kvalifikačnej a vzdelávacej schémy pre stavebné remeselné povolania v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.