Kontakty SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sídlo

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Telefón

02/58 248 111

E-mail

office@siea.gov.sk

Priezvisko, meno
telefónne číslo
e-mailová adresa
E-mailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@siea.gov.sk
Generálny riaditeľ
Blaškovitš Peter+421 / 258248345sekretariat@siea.gov.sk
Sekretariát generálneho riaditeľa
Šišová Kristína +421 / 258248345
Latkoczyová Veronika
Odbor internej a externej komunikácie
Valentová Zuzana+421 / 918890020
Pálková Sylvia+421 / 917732415
Zorgovská Karina +421 / 258248150
Odbor verejného obstarávania
Holentová Martina+421 / 258248224
Mareš Alica+421 / 258248207
Kamenská Valéria+421 / 258248207
Odbor R & D
Pahulyi Eugen+421 / 918453384
Jenči Branislav+421 / 905371192
Hudák Ján+421 / 915825811
Kočiš Roman+421 / 918788231
Odbor kontroly
+421 / 915693752kontrola@siea.gov.sk
SEKCIA ROZPOČTU A LEGISLATÍVY
Melošová Lucia+421 / 258248322
Cúttová Jana+421 / 258248150
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Máleková Marta+421 / 258248323
Molnárová Lucia+421 / 258248404
Cúttová Marta+421 / 917742688
Odbor právnej podpory
Semeth Vojtech +421 / 258248240
Mrázová Vladimíra+421 / 258248240
Adamčíková Monika+421 / 258248240
Odbor financovania
Klúčiková Zuzana+421 / 258248235
Bartošová Tatiana+421 / 258248317
Genčúrová Veronika+421 / 258248330
Jarová Veronika+421 / 258248317
Knutová Mária+421 / 258248317
Ševčíková Monika+421 / 258248330
Odbor technickej pomoci
Baníková Monika+421 / 258248409
Nosková Anna+421 / 258248417
Rybárová Zuzana+421 / 258248417
Štefinová Viera+421 / 258248417
SEKCIA PREVÁDZKOVÝCH ČINNOSTÍ
Duplinský Miroslav+421 / 258248411it@siea.gov.sk
Senková Jana+421 / 258248248
Rohaľová Lýdia+421 / 258248154
Odbor informatiky     
Koleňák Ľuboš+421 / 258248412it@siea.gov.sk
Fábry Vladimír+421 / 258248412it@siea.gov.sk
Mesárošová Janka+421 / 258248412it@siea.gov.sk
Penciak Pavelit@siea.gov.sk
Odbor vnútornej správy
Brichtová Jana+421 / 258248570vnutornasprava@siea.gov.sk 
Antalová Romana+421 / 258248326
Bobačicová Martina+421 / 258248326
Čamaj Miroslav+421 / 258248222
Fedorová Zuzana+421 / 258248326
Štefunko Miroslav+421 / 258248454
Oddelenie správy dislokovaných pracovísk
Tóth Peter+421 / 258248454
Ochotnícká Jana+421 / 258248454
ODBOR MARKETINGOVÝCH ČINNOSTÍ
Vrtielová Zuzana+421 / 908177579
Vozárová Veronika+421 / 907992705
Oddelenie marketingu
Jahja Lindita+421 / 918459670
Friebertová Simona+421 / 918424803
Opartyová Monika+421 / 917113804
Sivák Jakub+421 / 917247000
Zendulka Lukáš+421 / 908513667
Oddelenie podporných činností
Futóová Soňa+421 / 905869316
Prelovská Katarína+421 / 905488346
Szabadosová Petra+421 / 907110964
Oddelenie poradenstva NP ŽIŤ ENERGIOU
Bezplatná poradenská linka0800199399
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Banská Bystrica
  poradenstvo.bb@siea.gov.sk
Ilovič Michal +421 / 918763069
Veverka Matej +421 / 905390147
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Bratislava 
  poradenstvo.ba@siea.gov.sk 
Sekanová Andrea +421 / 905292553
Martin Patrik +421 / 908982014
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Trenčín    
  poradenstvo.tn@siea.gov.sk
Lešinská Martina+421 / 918424795
Pevná Mária+421 / 917245773
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Košice     
  poradenstvo.ke@siea.gov.sk 
Kočanová Slávka +421 / 556782532, 3
Kottferová Nikola +421 / 556782532, 3
Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU Žilina
  poradenstvo.za@siea.gov.sk
Liptáková Katarína +421 / 915396312
Odbor Program Bohunice
Kovář Peter+421 / 905578481
Gallová Cecília+421 / 917525799
Harčár Marek+421 / 918762827
SEKCIA INOVÁCIÍ
Bobovnický Artur+421 / 905985937
Vogelová Tatiana+421 / 907122646
Odbor programov a analýz
Borza Vladimír+421 / 907988316
Dvoržák Michal+421 / 918793399
Harnišová Eva+421 / 905403637
Magulová Renáta+421 / 917245699
Ružičková Katarína+421 / 905371194
Vavrdová Alexandra+421 / 905923127
Kozmon František+421 / 907214599
Odbor medzinárodnej spolupráce
Palugová Zuzana+421 / 905923180
Laktiš Stanislav+421 / 918857550
Magyar Ján+421 / 908735818
Odbor zvýšenia inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – NP ZIVSE
Varadínek Tomáš+421 / 905923157
Bohušová Alina+421 / 907114850
Gregor Michal+421 / 905385477
Hrochová Petra+421 / 915572153
Oddelenie podujatí a komunikácie – Národný projekt ZIVSE 
Šturmankin Artur+421 / 905922882
Balcerčík Peter+421 / 918116974
Gehriová Simona+421 / 905390549
Lacúch Ľubomír+421 / 905922881
Kopecký Daniel+421 / 907144588
Kubalák Michal+421 / 905385632
Sucha Viktor+421 / 918496138
Šulgan Branislav+421 / 907190325
Tenik Jozef+421 / 907192464
Oddelenie konzultačných aktivít – Národný projekt ZIVSE
Janeček Vladimír+421 / 908677132
Bobovnická Alena+421 / 908636085
Cipka Peter+421 / 908162632
Chum Juraj+421 / 903034338
Hrochová Petra+421 / 915572153
Mitasová Mária+421 / 907144397
Nociarová Gabriela+421 / 915571668
Nôtová Romana+421 / 905219708
Petrík Juraj+421 / 905292536
Poláková Kristína+421 / 907212218
Škraková Tatiana+421 / 907211432
Šufáková Dušana+421 / 917871690
Šuhajová Lucia+421 / 908533490
Veselovská Mária+421 / 905957946
Zemanová Mária+421 / 918401513
Odbor podpory kreatívneho priemyslu – Národný projekt PRKP
Kolevská Petronela+421 / 907173275
Mikušová Edita+421 / 907107890
Kyselicová Lenka+421 / 917742689
Oddelenie podujatí a komunikácie – Národný projekt PRKP
Tury Juraj+421 / 918413363
Surmánek Erik+421 / 907866128
Pavlíčková Ingrid+421 / 907135990
Oddelenie podporných mechanizmov – Národný projekt PRKP
Giertlová Anna+421 / 907125987
Bihari Ján+421 / 907826677
Fodorová Abaffyová Petronela+421 / 908676187
Gajarská Zora+421 / 907893772
Hollán Potrok Jana+421 / 908636160
Jendrušová Vladimíra+421 / 907216103
Koprda Ľudovít+421 / 918795525
Lehocká Jana+421 / 905929864
Mlaková Monika+421 / 905417366
Moravčíková Miriama+421 / 907191050
Štefinová Viera+421 / 905465747
Štuková Andrea+421 / 918858489
SEKCIA ENERGETIKY
Chocholáček Jaroslav+421 / 905 740 728
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Šoltésová Kvetoslava+421 / 905493298
Slovík Igor+421 / 907954072
Doušek Tomáš+421 / 908735674
Doušková Jana+421 / 908514742
Slančík Andrej+421 / 915859082
Gašparová Martina+421 / 917524671
Zajíčková Ivana+421 / 907215540
Letenay Zdenko+421 / 905401510
Odbor projektu Zelená domácnostiam
Pracovisko Bratislava+421 / 905390596
Fecko Pavel+421 / 905997432
Antalová Katarína+421 / 905253629
Bajza Branislav+421 / 905529991
Bányai Ladislav+421 / 915990402
Kompiš Martin+421 / 918792818
Meszárošová Jana+421 / 917812267
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti
Štibraný Peter+421 / 917410506
Gubala Ján+421 / 917662419
Jagošová Zuzana+421 / 907131514
Janotová Monika+421 / 918674481
Kollár Branislav+421 / 905958752
Mareš Jozef+421 / 907210884
Medzihorský Viktor+421 / 905624784
Straka Ľubomír+421 / 917754661
Suja Juraj+421 / 917662050
Vajdová Miroslava+421 / 918763002
Odbor nových energetických technológií
Jurikovič Stanislav+421 / 258248202
Odbor energetických činností
Pracovisko Trenčín
Sekretariátofficetn@siea.gov.sk
Soňa Pulpánová+421 / 915790528
Helešová Dušana+421 / 905904078
Chrenková Drahomíra+421 / 907129637
Jarošová Daša+421 / 907138586
Pugzik Milan+421 / 908736287
Stanko Igor+421 / 907791049
Žilinsky Miroslav+421 / 915693751
Ušiaková Monika+421 / 907673887
Pracovisko Banská Bystrica
Chocholáček Jaroslav+421 / 905740728
Veselovská Marcela+421 / 905957946
Bělohoubková Mária+421 / 907212818
Čunderlík Vincenc+421 / 905740759
Feriancová Jana+421 / 905396474
Lihan Tomáš+421 / 907954465
Paulíny Slavomír+421 / 908981311
Rutšeková Renáta+421 / 908736199
Slezák Peter+421 / 918483830
Turňová Lenka+421 / 907611950
Stupavská Adriana+421 / 907192911
Šebo Stanislav+421 / 915790523
Zemková Eva+421 / 907673888
Klimentová Daniela+421 / 907673879
Pracovisko Košice
Sekretariát +421 / 556782532, 3officeke@siea.gov.sk
Cifra Slavomír +421 / 556782532, 3
Gundzík Miroslav +421 / 556782532, 3
Fotopulos Andrea +421 / 556782532, 3
László Roman +421 / 556782532, 3
Mihalová Lucia +421 / 556782532, 3
Nistor Juraj +421 / 556782532, 3
Platko Jozef +421 / 556782532, 3
Skonc Jozef +421 / 556782532, 3
Tomašeková Beáta +421 / 556782532, 3
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV
Fiala Michal+421 / 258248401
Asistent sekcie
Gyurcsiová Alena+421 / 258248401
Odbor riadenia OP 
Magová Marcela+421 / 258248452
Oddelenie monitorovania
Juricová Silvia+421 / 258248461
Hrúzová Natália+421 / 258248461
Momotjuk Natália+421 / 258248460
Kollárová Martina+421 / 258248460
Siváková Lenka+421 / 258248461
Skalák Ingrid+421 / 258248456
Švecová Ľuboslava+421 / 258248459
Záhorská Platt Ivica+421 / 258248461
Odbor implementácie projektov
František Schrenk +421 / 918458090
Klačanová Jana +421 / 905417377
Valterová Slávka +421 / 917454293
Oddelenie implementácie projektov Bratislava I
Bako Marek+421 / 915761542
Bočková Eva+421 / 917990557
Bognár Branislav+421 / 918762891
Gryga Jozef+421 / 918412717
Holárek Branislav+421 / 907951932
Klec Adrián+421 / 905465838
Kopasová Alena+421 / 907951436
Miko Andrej+421 / 917588449
Moncman Miroslav+421 / 917248000
Sýkora Bruno+421 / 905385567
Španová Jana+421 / 907952586
Oddelenie implementácie projektov Bratislava II
Kasmanová Mária+421 / 915693750
Hudáček Norbert+421 / 907796226
Ištóková Eva+421 / 905385543
Navračič Andrej+421 / 908782697
Obertašová Monika+421 / 905712210
Pokojná Gabriela+421 / 918458108
Straňáková Aneta+421 / 907209874
Zrubeková Silvia+421 / 908707206
Oddelenie implementácie projektov Banská Bystrica 
Mandáková Janka+421 / 907952219
Donovalová Pavlína+421 / 918762955
Chocholáčková Eva+421 / 907786311
Kapusta Matej+421 / 907183819
Koštial Daniel+421 / 918788250
Mastišová Eva+421 / 907144819
Miklošovičová Margaréta+421 / 918782938
Mišková Lenka+421 / 905396525
Peťková Ľubica+421 / 918808355
Rutšek Peter+421 / 905893832
Slovík Ivan+421 / 905893833
Štibraná Eva+421 / 915790526
Valent Erik+421 / 905594946
Referát oddelenia implementácie Košice
Magočová Ivana +421 / 556782532, 3
Mitrová Mária +421 / 556782532, 3
Bandurová Tatiana +421 / 556782532, 3
Cmaríková Sylvia +421 / 556782532, 3
Csalová Michaela +421 / 556782532, 3
Franková Mária +421 / 556782532, 3
Furka Filip +421 / 556782532, 3
Gerberyová Helena +421 / 556782532, 3
Henček Peter +421 / 556782532, 3
Jacková Alžbeta +421 / 556782532, 3
Pejková Jana +421 / 556782532, 3
Soľáková Soňa +421 / 556782532, 3
Šmajdová Liliana +421 / 556782532, 3
Odbor právny a koordinácie auditov
Ježeková Petra+421 / 258248401
Žiaková Martina+421 / 258248414
Večerková Zdenka+421 / 258248414
Oddelenie právne
Vanko Ladislav+421 / 258248457
Divinec Martin+421 / 258248410
Kosturko Maroš+421 / 258248457
Sojková Zuzana+421 / 258248457
Vášová Ružena+421 / 258248414
Oddelenie koordinácie auditov a certifikačných overovaní
Bittnerová Tatiana+421 / 258248123
Odbor podporných činností
Gombosová Danica+421 / 908732295
Stovíčková Jana+421 / 258248206
Oddelenie kontroly verejného obstarávania
Ancin Lenka+421 / 915761543
Gyurcsi Štefan+421 / 905997236
Horváth Róbert+421 / 915761544
Kadvanová Ružena+421 / 905466156
Konštiaková Ľudmila+421 / 908718022
Suková Lucia+421 / 907104239
Oddelenie administratívnej podpory
Fečko Peter+421 / 258248415
Budova Bajkalská 27
centrála (vrátnica)+421 / 258248111 +421 / 905465890
údržba+421 / 258248122