Kontakty SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sídlo

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Telefón

02/58 248 111

E-mail

office@siea.gov.sk

Využite bezplatnú telefónnu linku SIEA 0800 199 399, ak vás zaujímajú informácie

  • pre informácie o podmienkach projektu Zelená domácnostiam a k výberu vhodného zariadenia, stlačte voľbu 1;
  • pre informácie o registrácii zhotoviteľov a zariadení v projekte Zelená domácnostiam stlačte voľbu 2;
  • pre informácie o podpore z projektu Zelená podnikom stlačte voľbu 3;
  • pre informácie o výzvach z Programu Slovensko zameraných na energetické opatrenia vo verejných budovách a v podnikoch stlačte voľbu 4;
  • ak sa chcete poradiť v oblasti energetických úspor a legislatívy, stlačte voľbu 5;
  • pre informácie o podpore v oblasti inovácií a digitalizácie podnikov stlačte voľbu 6.

Bezplatná linka je dostupná počas pracovných dní od 9.0o do 15.00

Ako vám ešte môžeme pomôcť?

Priezvisko, meno
telefónne číslo
e-mailová adresa
E-mailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@siea.gov.sk
Generálna riaditeľka
Šimková Ľubica +421 / 258248345sekretariat@siea.gov.sk
Kancelária generálneho riaditeľa
Magulová Renáta+421 / 258248155
Latkoczyová Veronika+421 / 258248345
Senková Jana+421 / 258248207
Wojčicki Eva+421 / 917855421
Odbor komunikácie a marketingu
Mandáková Ivana+421 / 907105542
Oddelenie komunikácie
Pálková Sylvia+421 / 917732415
Valentová Zuzana+421 / 918890020
Šturmankin Artur+421 / 905922882
Oddelenie marketingu
Vrtielová Zuzana+421 / 908177579
Ásvanyiová Martina+421 / 907992705
Friebertová Simona+421 / 918424803
Nedbal Peter+421 / 918665595
Odbor informatiky     
Duplinský Miroslav+421 / 258248411
Koleňák Ľuboš+421 / 258248412it@siea.gov.sk
Fábry Vladimír+421 / 258248412
Mesárošová Janka+421 / 258248412
Kička Christián+421 / 907121664
Cúttová Jana+421 / 258248150
Rohaľová Lýdia+421 / 258248154
Odbor verejného obstarávania
Gandžalová Jančeková Marta+421 / 915 843 056
Budaiová Alena+421 / 905 876 730
Dobošová Ivana+421 / 908 736 041
Odbor financovania
Knutová Mária+421 / 258248325
Bartošová Tatiana+421 / 258248328
Genčúrová Veronika+421 / 258248330
Mareková Jana+421 / 258248317
Múčková Kristína+421 / 905712187
Ševčíková Monika+421 / 258248330
Odbor právnej podpory
Semeth Vojtech +421 / 258248322
Adamčíková Monika+421 / 258248207
Belošič Lukáš+421 / 258248406
Roziak Juraj+421 / 258248406
Tonkovičová Viera+421 / 258248207
Odbor riadenia ľudských zdrojov
Šimová Monika+421 / 915843049
Čunderlíková Andrea02/58248 248
Molnárová Lucia+421 / 258248134
Valachovičová Adriana+421 / 258248134
Veselská Petra02/58248 248
Odbor kontroly
-+421 / 915693752kontrola@siea.gov.sk
Blanár Martin+421 / 915693752
Andics Ladislav+421 / 907673877
Jacko Lysáková Božena+421 / 905997459
Ulický Ivan+421 / 907951476
Odbor Program Bohunice
Kovář Peter+421 / 905578481
Gallová Cecília+421 / 917525799
Harčár Marek+421 / 918762827
Holentová Martina+421 / 915972851
SEKCIA ENERGETIKY
Chocholáček Jaroslav+421 / 905740728
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Ilovič Michal+421 / 918763069
Doušek Tomáš+421 / 908735674
Slovík Igor+421 / 907954072
Šoltésová Kvetoslava+421 / 905493298
Zajíčková Ivana+421 / 907215540
Odbor projektu Zelená domácnostiam
Pracovisko Bratislava+421 / 905390596
Fecko Pavel+421 / 905997432
Antalová Katarína+421 / 905253629
Badžgoňová Miroslava+421 / 915939530
Bajza Branislav+421 / 905529991
Bányai Ladislav+421 / 915990402
Dulovič Tomáš+421 / 907104308
Haláková Simona+421 / 905529990
Hamšík Ľuboš +421 / 905439298
Komanovič Andrea+421 / 907107890
Kompiš Martin+421 / 918792818
Martin Patrik+421 / 908982014
Meszárošová Jana+421 / 917812267
Škulecová Anna+421 / 905868980
Oddelenie Zelená domácnostiam Banská Bystrica
Veselovská Marcela+421 / 905957946
Bělohoubková Mária+421 / 907212818
Feriancová Alena+421 / 907673888
Klimentová Daniela+421 / 907673879
Paulíny Slavomír+421 / 908981311
Klimentová Lucia+421 / 15038780
Rutšeková Renáta+421 / 908736199
Stupavská Adriana+421 / 907192911
Šebo Stanislav+421 / 915790523
Turňová Lenka+421 / 907611950
Oddelenie Zelená domácnostiam Košice
Fotopulos Andrea +421 / 918807116
László Roman +421 / 907144005
Mihalová Lucia +421 / 918782941
Platko Jozef +421 / 905624788
Oddelenie Zelená domácnostiam Trenčín
Helešová Dušana+421 / 905904078
Chrenková Drahomíra+421 / 907129637
Jarošová Daša+421 / 907138586
Stanko Igor+421 / 907791049
Ušiaková Monika+421 / 907673887
Odbor energetických činností
Pracovisko Košice
Sekretariátofficeke@siea.gov.sk
Cifra Slavomír +421 / 908735608
Gundzík Miroslav +421 / 915396527
Nistor Juraj +421 / 908736285
Skonc Jozef +421 / 907841638
Tomašeková Beáta +421 / 907673886
Pracovisko Banská Bystrica
Čunderlík Vincent+421 / 905740759
Doušková Jana+421 / 908514742
Feriancová Jana+421 / 905396474
Lihan Tomáš+421 / 907954465
Slezák Peter+421 / 918483830
Šebo Stanislav+421 / 915790523
Pracovisko Trenčín
Sekretariátofficetn@siea.gov.sk
Pugzik Milan+421 / 908736287
Pulpánová Soňa +421 / 915790528
Žilinsky Miroslav+421 / 915693751
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti
Štibraný Peter+421 / 917410506
Gašparová Martina+421 / 917524671
Gubala Ján+421 / 917662419
Jagošová Zuzana+421 / 907131514
Janotová Monika+421 / 918674481
Kollár Branislav+421 / 905958752
Mareš Jozef+421 / 907210884
Straka Ľubomír+421 / 917754661
Suja Juraj+421 / 917662050
Vajdová Miroslava+421 / 918763002
Oddelenie R & D
Pahulyi Eugen+421 / 918453384
Hudák Ján+421 / 915825811
Jenči Branislav+421 / 905371192
Kočiš Roman+421 / 918788231
Marcin Maroš+421 / 915049448
SEKCIA PODPORNÝCH PROGRAMOV
Jurikovič, Stanislav+421 / 907857678
Odbor nových energetických technológií
Oddelenie Zelená podnikom
Ružičková Katarína+421 / 905371194
Baraník Filip+421 / 905929983
Chum Juraj+421 / 915990403
Lehocká Jana+421 / 905929864
Veverka Matej+421 / 905390147
Oddelenie Kapacity pre regióny
Čorbová Alena+421 / 917754660
Zamkovský Juraj+421 / 918911903
Vincíková Mariana+421 / 917990557
Slaninová Monika+421 / 905869316
Szabadosová Petra+421 / 907110964
Prelovská Katarína+421 / 905488346
Opartyová Monika+421 / 917113804
Kočanová Slávka+421 / 917925708
Kottferová Nikola+421 / 915761545
Lešinská Martina+421 / 918424795
Pevná Mária+421 / 917245773
Liptáková Katarína+421 / 915396312
Hullová Danica+421 / 908921287
Pavlovič Vladimír+421 / 918793591
Ulik Branislav+421 / 905385543
Odbor voucherovej podpory
Varadínek Tomáš+421 / 905923157
Cipka Peter+421 / 908162632
Oddelenie POO - inovačné a digitálne vouchery
Janeček Vladimír+421 / 908677132
Bystřická Jitka+421 / 918858489
Sládeková Monika+421 / 907191050
Beláková Marica+421 / 918459658
Jurčišinová Mária+421 / 918763106
Juríková Soňa+421 / 907870380
Kondákorová Jana+421 / 908725654
Bobovnícka Alena+421 / 908636085
Škraková Tatiána+421 / 907211432
Štefanička Pavol+421 / 908533490
Oddelenie POO Quick fix - Rýchle energetické opatrenia
Infolinka+421 / 918672375
Sucha Viktor+421 / 918496183
Šulgan Branislav+421 / 907190325
Lengyel Štefan+421 / 905922881
Gregor Michal+421 / 905385477
Oddelenie zvyšovania inovačnej výkonnosti
Janeček Vladimír+421 / 908677132
Bohušová Alina+421 / 907114850
Gehriová Simona+421 / 905390549
Kožiaková Terézia+421 / 907135990
Mitasová Mária+421 / 907144668
Nociarová Gabriela+421 / 915571668
Paulíny Peter+421 / 905385503
Poláková Kristína+421 / 907212218
Tenik Jozef+421 / 907192464
Vajdová Zuzana+421 / 905292536
SEKCIA INOVÁCIÍ A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV
Martin Svoboda+421 / 908449062
Bobovnický Artur+421 / 905985937
Odbor podporných činností a medzinárodných projektov
Palugová Zuzana+421 / 905923180
Laktiš Stanislav+421 / 918857550
Magyar Ján+421 / 908735818
Slančík Andrej+421 / 915859082
Dvoržák Michal+421 / 918793399
Zendulka Lukáš+421 / 908513667
Oddelenie podporných činností
Bogdányová Lucia+421 / 907213324
Dvoržák Michal+421 / 918793399
Koprda Ľudovít+421 / 918795525
Mičudová Patrícia+421 / 905923127
Odbor konkurencieschopnosti
Műhl Michal+421 / 915990401
Oddelenie digitalizácie priemyslu
Slezáková Zuzana+421 / 905403637
Fábiánová Katarína+421 / 907951436
Kopecký Daniel+421 / 907144588
Beňová Mareš Alica+421 / 905865832
Oddelenie rozvoja klastrov a inovácií
Adamovský Peter+421 / 915496917
Borza Vladimír+421 / 907988316
Chmelová Michelle+421 / 905846863
SEKCIA IMPLEMENTÁCIE EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV
Fiala Michal+421 / 248484652
Asistent sekcie
Gyurcsiová Alena+421 / 248484652
Odbor riadenia OP 
Magová Marcela+421 / 258248452
Žiaková Martina+421 / 905540861
Oddelenie monitorovania
Juricová Silvia+421 / 258248461
Hrúzová Natália+421 / 258248461
Siváková Lenka+421 / 258248461
Kollárová Martina+421 / 258248460
Momotjuk Natália+421 / 258248460
Švecová Ľuboslava+421 / 258248459
Skalák Ingrid+421 / 258248456
Oddelenie metodiky
Džuganová Martina, Ing+421 / 258248331
Gretsch Jaroslav+421 / 258248331
Oddelenie implementácie NP a FN
Farkas Marián+421 / 258248458
Chovancová Ivona+421 / 258248458
Vašová Denisa+421 / 258248458
Hamšíková Renáta+421 / 258248265
Baumerthová Michaela+421 / 258248265
Sedlárová Mariana+421 / 258248265
Odbor programovania a hodnotenia OP
Lipovský Rastislav+421 / 918763031
Letenay Zdenko+421 / 905401510
Sivák Jakub+421 / 917247000
Oddelenie technickej pomoci
Štefinová Viera+421 / 909465747
Kováčiková Jana+421 / 915761543
Rybárová Zuzana+421 / 918413161
Odbor posudzovania projektov
Lošonská Martina+421 / 917430277
Krišandová Dominika+421 / 907218625
Andelová Martina+421 / 918411620
Murínová Zuzana+421 / 907171698
Oddelenie posudzovania projektov I.
Pásztorová, Danka+421 / 915390049
Kováčik Martin+421 / 907142646
Melichová Eva+421 / 907133008
Piliarová Zuzana+421 / 907536985
Sabóová Edita+421 / 907122416
Zajac Michal+421 / 918911902
Oddelenie posudzovania projektov II.
Pečeňuk Kornélia+421 / 907219128
Komiňáková Viera+421 / 907741423
Dekiš Martin+421 / 907109565
Juráneková Ľubomíra+421 / 918793400
Rakovská Denisa+421 / 908782709
Ivan Michal+421 / 907738644
Odbor implementácie projektov
František Schrenk +421 / 918458090
Klačanová Jana +421 / 905417377
Valterová Slávka +421 / 917454293
Oddelenie implementácie projektov Bratislava I
Bako Marek+421 / 915761542
Holárek Branislav+421 / 907951932
Sýkora Bruno+421 / 905385567
Španová Jana+421 / 907952586
Bognár Branislav+421 / 918762891
Miko Andrej+421 / 917588449
Klec Adrián+421 / 905465838
Federlová Miroslava+421 / 918902787
Moncman Miroslav+421 / 917248000
Oddelenie implementácie projektov Bratislava II
Kasmanová Mária+421 / 915693750
Pokojná Gabriela+421 / 918458108
Andrejkovičová Petra+421 / 907211986
Benčová Marta+421 / 907203496
Hudáček Norbert+421 / 907796226
Zrubeková Silvia+421 / 908707206
Markovč Tanja+421 / 918457975
Obertašová Monika+421 / 905712210
Straňáková Aneta+421 / 907209874
Navračič Andrej+421 / 908782697
Oddelenie implementácie projektov Banská Bystrica 
Mandáková Janka+421 / 907952219
Štibraná Eva+421 / 915790526
Donovalová Pavlína+421 / 918762955
Chocholáčková Eva+421 / 907786311
Kapusta Matej+421 / 907183819
Koštial Daniel+421 / 918788250
Mastišová Eva+421 / 907144819
Miklošovičová Margaréta+421 / 918782938
Mišková Lenka+421 / 905396525
Peťková Ľubica+421 / 918808355
Rutšek Peter+421 / 905893832
Slovík Ivan+421 / 905893833
Valent Erik+421 / 905594946
Referát oddelenia implementácie Košice
Magočová Ivana +421 / 907672489
Mitrová Mária +421 / 915790527
Bandurová Tatiana +421 / 907672488
Cmaríková Sylvia +421 / 905712167
Csalová Michaela +421 / 918858548
Franková Mária +421 / 907734825
Furka Filip +421 / 907117561
Gerberyová Helena +421 / 907734039
Henček Peter +421 / 907794857
Jacková Alžbeta +421 / 917628697
Pejková Jana +421 / 907911973
Soľáková Soňa +421 / 915866175
Šmajdová Liliana +421 / 915777254
Tury Juraj+421 / 918413363
Odbor podporných činností
Gombosová Danica+421 / 258248401
Stovíčková Jana+421 / 258248401
Oddelenie analytickej jednotky
Hulmanová Anna+421 / 918762934
Czannerová Petra+421 / 918412208
Longauer Hubert+421 / 908782665
Gajdoš Ľubomír+421 / 907826677
Gajdoš Andrej+421 / 907198169
Gryga Jozef+421 / 918412717
Majer Jana+421 / 918424869
Nemček Ján+421 / 907204283
Périová Eva+421 / 907125958
Slaziník Dávid+421 / 917742689
Oddelenie administratívnej podpory
Fečko Peter+421 / 258248415
Baďurová Karin+421 / 917249000
Farkas Zuzana+421 / 908324139
Prutzerová Eva+421 / 918619203
Oddelenie analýzy verejného obstarávania
Ancin Lenka+421 / 907125987
Belová Drahoslava+421 / 907127225
Gyurcsi Štefan+421 / 905997236
Hrúzová, Timea+421 / 905466156
Horváth Róbert+421 / 915761544
Konštiaková Ľudmila+421 / 908718022
Kopecká Lenka+421 / 907152919
Suková Lucia+421 / 907104239
Odbor právny a koordinácie auditov
Ježeková Petra+421 / 258248401
Večerková Zdenka+421 / 258248401pravneesif@siea.gov.sk
Oddelenie právne
Vanko Ladislav+421 / 258248465
Kurincová Tatiana+421 / 918790577
Bogdáni Marcel+421 / 908624554
Solárik Daniel+421 / 918412403
Vášová Ružena+421 / 907213724
Oddelenie koordinácie auditov a certifikačných overovaní
Bittnerová Tatiana+421 / 258248123
Hrehová Zuzana+421 / 258248123
Mikolášová Silvia+421 / 258248457
Paliariková Zuzana+421 / 258248457
Odbor hospodárskej správy
Tóth Peter+421 / 918413201
Oddelenie vnútornej správy
Mrázová Vladimíra+421 / 917112665vnutornasprava@siea.gov.sk
Augustínová Andrea+421 / 905205640
Antalová Romana+421 / 258248326
Bobačicová Martina+421 / 258248326
Fedorová Zuzana+421 / 258248326
Čamaj Miroslav+421 / 258248222
Remišová Marta+421 / 258248222
Gyenes František+421 / 917371250
Štefunko Miroslav+421 / 258248152
Oddelenie správy dislokovaných pracovísk
Ochotnícká Jana+421 / 258248152
Budova Bajkalská 27
centrála (vrátnica)+421 / 258248111 +421 / 905465890
údržba+421 / 258248122