Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2022

Prijímatelia pomoci prostredníctvom Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2022 (PRV SR 2014 – 2022) registrujú svoje opatrenia energetických úspor  do Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE) prostredníctvom jeho modulu Energetický audit.

Registráciu si vytvorí na webovom sídle ISEE: https://isee.siea.sk/registracia

Pri zadávaní údajov do ISEE vyberie dôvod poskytnutia údajov „Prijímateľ podpory PRV SR 2014 – 2022“

Ak prijímateľ podpory nemá vykonaný energetický audit, ale má zriadené ISO 50001 – certifikovaný systém energetického manažérstva alebo ISO 14001 certifikovaný systém environmentálneho manažérstva, použije rovnaký dôvod „Prijímateľ podpory PRV SR 2014 – 2022“ ale vloží aj scan udeleného ISO certifikátu ako PDF prílohu k Súhrnu opatrení.

 

Kontakt pre viac informácií:

audit@siea.gov.sk

Ing. Jozef Mareš: +421 907 210 884