Kontakty – regionálne pracoviská sekcie energetických činností

TRENČÍN

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Trenčín

Hurbanova 59

911 00  Trenčín

tel.: 032 / 7437 447

fax: 032 / 7436 057

mail: sona.pulpanova@siea.gov.sk

BANSKÁ BYSTRICA

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Banská Bystrica

Rudlovská cesta 53

974 28  Banská Bystrica

tel.: 048 / 4714 603

fax: 048 / 4714 631

mail: jaroslav.chocholacek@siea.gov.sk

KOŠICE

Slovenská inovačná a energetická agentúra

regionálna pobočka Košice

Krivá 18

040 01  Košice

tel.: 055 / 6782 532

fax: 055 / 6786 411

mail: slavomir.cifra@siea.gov.sk