Kontakty – Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

Tel.: 048/  41 42 625, 656, 546,  655

Fax: 048/ 41 42 631

E-mail: olmv@siea.gov.sk