Inovujme.sk

Projekt www.inovujme.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikateľmi, ale aj na stredných a vysokých školách vo všetkých regiónoch. Bude nielen informovať, ale najmä zvyšovať inovačný potenciál a kultúru prostredníctvom nástrojov zameraných na jednotlivé cieľové skupiny:

    1. Regionálne konzultačné centrá – slovenským podnikateľom sú k dispozícii konzultanti v troch slovenských mestách: v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. V priebehu najbližších týždňov budú otvorené konzultačné centrá v Žiline a Nitre. Prostredníctvom nich sa budú môcť podnikatelia prihlásiť na inovačný workshop alebo môžu požiadať o mentorskú pomoc pri realizácii ich inovatívnych nápadov.
    2. Aktivity pre študentov – prostredníctvom celodenného workshopu sa stredoškoláci učia, aký význam zohrávajú inovácie v živote a v spoločnosti a najmä, že svet okolo seba môžu meniť už teraz. Inovačné workshopy zároveň prepájajú komunitu podnikateľov s tou študentskou. Okrem zástupcov podnikov chodia čerpať inšpiráciu od študentov aj zástupcovia miest a krajov či umelci.
    3. Publikácie – SIEA v rámci národného projektu inovujme.sk vydala tri preklady svetových bestsellerov z oblasti inovácií. Ide o knihu Zmýšľanie inovátora od Georgea Courosa, Digitálna disrupcia od kolektívu autorov Kurt Matzler, Franz Bailom, Stephan Friedrich von den Eichen a Markus Anschober, treťou publikáciou je Technológia vs. Humanita od svetoznámeho futurológa Gerda Leonharda. Všetky tri knihy sú bezplatne k dispozícii v konzultačných centrách.
    4. Konferencie a semináre – inovačné povedomie zvyšuje projekt aj prostredníctvom organizovaných a spoluorganizovaných konferencií, seminárov, prezentácií na veľtrhoch a výstavách po celom Slovensku. Vo všetkých prípadoch ide o zaujímavé témy z oblasti inovácií a s účasťou odborných rečníkov z domova aj zo sveta.
    5. Analýzy a prognózy – súčasťou projektu Inovujme.sk je tiež tvorba analýz zameraných na stav podpory inovácií v slovenskom hospodárstve v priebehu projektu. Tie majú za cieľ identifikovať bariéry rozvoja a porovnanie inovačnej kultúry Slovenska s ostatnými krajinami.

 

Slovenská ekonomika zaznamenala v posledných rokoch rast najmä vďaka zahraničným investíciám. Za zvyškom Európy však zaostávame v oblasti inovácií. Slovenskí podnikatelia preferujú nákup dostupných licencií pred investíciou do vlastného výskumu. Toto riešenie je, žiaľ, len krátkodobé a z dlhodobého hľadiska bude Slovenskú republiku stáť miesto na svetovom trhu. Ak sa len necháme viesť, budeme čoskoro zaostávať. Náš trh je otvorený. Preto budú mať slovenskí podnikatelia problém obstáť nielen v exporte, ale aj v domácom prostredí. Konkurencia je veľká a len inovácie vám dajú potrebný náskok. Projekt Inovujme.sk má za cieľ nielen ozrejmiť nevyhnutnosť zmien, ale byť aj jedným z ich iniciátorov.

Poradenstvo je určené pre všetky typy podnikov, pričom zvýšená pozornosť bude venovaná kategórii malých a stredných podnikov, ale aj klastrovým organizáciám a ďalším cieľovým skupinám. Pomoc je poskytovaná na základe Schémy na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov. Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky najmä prostredníctvom poskytovania teritoriálne dostupných, adresných a komplexných poradenských služieb v oblasti inovácií pre hlavných aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to podniky a klastrové zoskupenia.

logoEFRR_text_v_pravo_c.jpgopvai_skr_web_150.jpg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *