Inovujme.sk

Projekt www.inovujme.sk má za cieľ zvyšovať povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikateľmi, ale aj na stredných a vysokých školách vo všetkých regiónoch. Bude nielen informovať, ale najmä zvyšovať inovačný potenciál a kultúru prostredníctvom nástrojov zameraných na jednotlivé cieľové skupiny:

1. Regionálne konzultačné centrá – malým a stredným podnikateľom budú k dispozícii konzultanti v piatich slovenských mestách: v Bratislave, Košiciach, Žiline, Nitre a Banskej Bystrici. Prostredníctvom nich budú môcť podnikatelia získať mentorskú pomoc pri realizácii ich inovatívnych nápadov.

 

2. Aktivity pre študentov na školách po celom Slovensku – prostredníctvom celodenného workshopu sa stredoškoláci budú učiť nielen o tom, aký význam zohrávajú inovácie v živote a v spoločnosti, ale aj o tom, že svet okolo seba môžu meniť už teraz. Začať sa dá rovno s inováciami na ich škole. Súčasťou aktivít pre žiakov je od marca prebiehajúca výtvarná súťaž Budúcnosť sveta, v ktorej môžu predviesť svoju vlastnú kreatívnu verziu budúcnosti

3. Celodenná konferencia Inovujme.sk  venovaná rôznym témam zo sveta inovácií sa uskutoční dvakrát ročne, pričom jedna z nich bude prebiehať mimo hlavného mesta v regiónoch. Na účastníkov čakajú zaujímaví rečníci.

4. Konferencie a workshopy – okrem celodennej konferencie Inovujme.sk sa v priebehu roka uskutočnia aj menšie konferencie a workshopy, konať sa budú po celom Slovensku. Aj v tomto prípade pôjde o zaujímavé témy a spíkrov z domova aj zo zahraničia.

5. Analýzy a prognózy – súčasťou projektu Inovujme.sk je tiež tvorba analýz zameraných na stav podpory inovácií v slovenskom hospodárstve v priebehu projektu. Tie majú za cieľ identifikovať bariéry rozvoja a tiež porovnanie stavu u nás s ostatnými krajinami.

Slovenská ekonomika zaznamenala v posledných rokoch rast najmä vďaka zahraničným investíciám. Za zvyškom Európy však zaostávame v oblasti inovácií. Slovenskí podnikatelia preferujú nákup dostupných licencií pred investíciou do vlastného výskumu. Toto riešenie je, žiaľ, len krátkodobé a z dlhodobého hľadiska bude Slovenskú republiku stáť miesto na svetovom trhu. Ak sa len necháme viesť, budeme čoskoro zaostávať. Náš trh je otvorený. Preto budú mať slovenskí podnikatelia problém obstáť nielen v exporte, ale aj v domácom prostredí. Konkurencia je veľká a len inovácie vám dajú potrebný náskok. Projekt Inovujme.sk má za cieľ nielen ozrejmiť nevyhnutnosť zmien, ale byť aj jedným z ich iniciátorov.

Poradenstvo je určené pre všetky typy podnikov, pričom zvýšená pozornosť bude venovaná kategórii malých a stredných podnikov, ale aj klastrovým organizáciám a ďalším cieľovým skupinám. Pomoc bude poskytovaná na základe Schémy na podporu zvyšovania inovačnej výkonnosti podnikateľských subjektov a klastrov. Cieľom pomoci de minimis poskytovanej podľa tejto schémy je zvýšenie inovačnej výkonnosti ekonomiky Slovenskej republiky najmä prostredníctvom poskytovania teritoriálne dostupných, adresných a komplexných poradenských služieb v oblasti inovácií pre hlavných aktérov inovácií realizovaných v praxi, a to podniky a klastrové zoskupenia.

logoEFRR_text_v_pravo_c.jpgopvai_skr_web_150.jpg

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *