Manažér v tepelnej energetike

Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti manažéra v tepelnej energetike. »»

Možnosti financovania projektov v teplárenstve po roku 2020

Aké sú možnosti financovania projektov po roku 2020? Odpovede nájdete v prednáške

Energetická efektívnosť v tepelnej energetike

V  tepelnej energetike je oblasť energetickej efektívnosti dlhodobo jednou z priorít. Preukázanie plnenia ukazovateľov energetickej účinnosti podľa § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 657/2004 Z. z. zabezpečuje dodávateľ tepla overením hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení.  »»