Mimoriadna podpora pre profesionálne športové kluby

Slovenská inovačná a energetická agentúra je vykonávateľom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre profesionálne športové kluby, ktoré vyhlasuje Fond na podporu športu.

Cieľom výziev je poskytnúť finančný príspevok profesionálnym športovým klubom na pokrytie strát, ktoré vznikli počas obdobia obmedzenia hospodárskej činnosti v oblasti športu z dôvodu pandémie COVID-19. Finančný príspevok poskytovaný v rámci týchto výziev predstavuje mimoriadnu podporu podľa § 20a) zákona č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2020 Z. z.

 

Na výzvu II v oprávnenom období od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 je určená suma 8 000 000 EUR z prostriedkov Fondu na podporu športu. Žiadosti je možné podávať od 23. 8. 2021 do 6. 9. 2021.

Na výzvu I v oprávnenom období od 1. 3. 2020 do 31. 12. 2020 je určená suma 6 000 000 EUR z prostriedkov Fondu na podporu športu. Žiadosti bolo možné podávať od 27. 1. 2021 do 16. 2. 2021.