Údaje o celkovej vlastnej spotrebe za obce, VÚC a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Obce a vyššie územné celky (VÚC) majú podľa zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie: 

1.  Údaje o celkovej vlastnej spotrebe za obce a VÚC

Údaje je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE). Na vstupnej stránke do systému MSEE sa prihláste menom a heslom, ktoré vám boli doručené.

Odkaz na súvisiacu legislatívu:

 Zákon č.

 Paragraf č.

 Povinná osoba

 Termín

 Vykonávací predpis

321/2014 Z. z.

§ 24 ods. 2 a ods. 3 písm. b)

obec, vyšší územný celok a organizácia v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti

31. marec

―  príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z. ― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

Upozornenie: Pôvodný modul ÚOŠS pre zadávanie celkovej vlastnej spotreby bol aktualizovaný na základe legislatívnych zmien v zmysle prílohy č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z.. Na poskytnutie týchto údajov slúži nový modul pod názvom “REPORTY CVS” (celková vlastná spotreba). Prístup majú automatický všetky subjekty, ktoré mali prístup do modulu ÚOŠS. Údaje za rok 2015 a všetky nasledujúce roky je potrebné poskytnúť už v novom module CVS.

Kontakt pre viac informácií:

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka – 048/471 4633, 0917 754 661

2.  Údaje o celkovej vlastnej spotrebe za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí a VÚC

Údaje je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (MSEE). Na vstupnej stránke do systému MSEE sa prihláste menom a heslom, ktoré vám boli doručené. Na poskytnutie týchto údajov slúži modul pod názvom “REPORTY CVS” (celková vlastná spotreba).

V prípade, že ste ešte nezadávali údaje do monitorovacieho systému cez webové rozhranie, zaregistrujte sa cez nižšie sprístupnený elektronický formulár. Pri registrácii zvoľte rolu: “Obec alebo organizácia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti”, resp. “VÚC alebo organizácia v jej zriaďovateľskej pôsobnosti”. Po zaslaní kontaktných údajov a ich overení vám bude vygenerované konto a zaslané prihlasovacie údaje.

Online formulár pre registráciu nových poskytovateľov údajov do monitorovacieho systému podľa zákona č. 321/2014 Z.z.

Kontakt pre viac informácií:

 

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka

048/471 4633, 0917 754 661