Údaje o celkovej vlastnej spotrebe za obce, VÚC a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Registrácia do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE

Pri prvom vstupe do nového ISEE je nevyhnutné sa zaregistrovať. Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári Vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s overovacím odkazom, ktorým potvrdíte a dokončíte registráciu v ISEE. Upozorňujeme, že potvrdzujúci e-mail môže byť doručený do nevyžiadanej pošty (SPAM), prípadne emailovú schránku skontrolujte o 15 minút. Až po kliknutí odkazu vo Vašej emailovej schránke a vytvorení hesla Vám bude umožnené úspešne dokončiť registráciu a následne vstúpiť a používať nový Informačný systém energetickej efektívnosti ISEE. Pri registrácii a vkladaní údajov do nového ISEE Vám pomôže manuál, ktorý si môžete otvoriť alebo stiahnuť na tomto odkaze: ISEE_prirucka_CVS_SK.pdf

Registrácia pre nových používateľov ISEE: https://isee.siea.sk/registracia

Používateľská príručka na stiahnutie: ISEE_prirucka_CVS_SK.pdf

Vstup do nového ISEE (ak ste už v novom ISEE zaregistrovaný): https://isee.siea.sk/

 

 

Obce a vyššie územné celky (VÚC) majú podľa zákona č. 321/2014 o energetickej efektívnosti povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie: 

1.  Údaje o celkovej vlastnej spotrebe za obce a VÚC

Údaje je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do nového Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE).

V prípade, že ste ešte nezadávali údaje do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE, zaregistrujte sa cez sprístupnený elektronický formulár. Pri registrácii zvoľte rolu: “Obec” alebo “Vyšší územný celok (VÚC)”. Po úspešne dokončenej registrácii budete môcť následne vstúpiť a používať nový Informačný systém energetickej efektívnosti ISEE.

Na vstupnej stránke do systému ISEE sa prihláste pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste si vygenerovali pri prvotnej registrácií do nového ISEE. Na poskytnutie týchto údajov slúži modul pod názvom “REPORTY CVS” (celková vlastná spotreba).

Odkaz na súvisiacu legislatívu:

 Zákon č.

 Paragraf č.

 Povinná osoba

 Termín

 Vykonávací predpis

321/2014 Z. z.

§ 24 ods. 2 a ods. 3 písm. b)

obec, vyšší územný celok a organizácia v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti

31. marec

―  príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z. ― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

Kontakt pre viac informácií:

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka – 0917 754 661

2.  Údaje o celkovej vlastnej spotrebe za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti miest, obcí a VÚC

Údaje je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte online, priamo do nového Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE).

V prípade, že ste ešte nezadávali údaje do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE, zaregistrujte sa cez sprístupnený elektronický formulár. Pri registrácii zvoľte rolu: “Organizácia v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC” alebo “Organizácia v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti obce”. Po úspešne dokončenej registrácii budete môcť následne vstúpiť a používať nový Informačný systém energetickej efektívnosti ISEE.

Na vstupnej stránke do systému ISEE sa prihláste pomocou prihlasovacích údajov, ktoré ste si vygenerovali pri prvotnej registrácií do nového ISEE. Na poskytnutie týchto údajov slúži modul pod názvom “REPORTY CVS” (celková vlastná spotreba).

 

Kontakt pre viac informácií: 

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka – 0917 754 661