Bezplatné poradenstvo pre domácnosti

Nie sú Vám ľahostajné účty za energie? Chcete využívať obnoviteľné zdroje energie alebo uvažujete o kúpe nových úspornejších  spotrebičov? Odborní konzultanti v našich centrách ŽIŤ ENERGIOU Vám poradia, aké opatrenia podniknúť a ako si vybrať najvhodnejšie a čo najefektívnejšie zariadenia.

Legislatívne povinnosti

– Nové a obnovené budovy musia mať energetický certifikát. Hodnotenie, ako hospodárne sa nakladá s energiou, potrebujete aj pri predaji a prenájme rodinných domov a bytov.

Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

– Ak vlastníte alebo spravujete kotly, vykurovacie sústavy a klimatizačné systémy, musíte si ich nechať pravidelne skontrolovať. Za čo môžete a za čo nesmiete dostať pokutu?

Zákon č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov

Podporné programy

Plánujete investovať do nových energetických technológií alebo obnoviť Váš rodinný či bytový dom a chýbajú Vám financie? Pripravili sme prehľad podporných programov a fondov, v rámci ktorých môžete čerpať zvýhodnené úvery alebo požiadať o dotácie.

Zelená domácnostiam
Národný projekt podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnosti.
Viac informácií – www.zelenadomacnostiam.sk

Obnov dom
Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 tisíc starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.
Viac informácií.

Štátny fond rozvoja bývania
Fond zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov.
Viac informácií

Dotácie na odstránenie systémových porúch v bytových domoch
Dotácie na vybrané systémové poruchy v bytových domoch možno získať až do výšky 70% oprávnených nákladov.
Viac informácií

SLOVSEFF III.
Grantový prostriedok financovania projektov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, priemyselnej energetickej efektívnosti a energetickej efektívnosti bytových domov.
Viac informácií

Jednoduché opatrenia v domácnosti

Ako v domácnosti znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody  Ceny energie neustále stúpajú. Existuje celý rad možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú domáci rozpočet. Sú medzi nimi jednoduché riešenia za málo peňazíi finančne náročnejšie opatrenia. Poradíme vám, ako vopred zistiť, či sa vám investícia oplatí, aby ste si mohli na základe toho stanoviť priority.

Ako znížiť spotrebu elektriny v domácnosti 

Najviac energie sa v domácnosti spotrebuje vo forme tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody. Nemálo peňazí však stojí aj elektrina potrebná na chod domácnosti. Otázka zníženia nákladov aj na spotrebu elektriny je preto namieste. Ale kde začať? Ponúkame vám viacero odporúčaní, ktoré môžete vo svojej domácnosti uplatniť i vy, a to v mnohých prípadoch aj bez veľkých investícií.

Zatepľovanie a výmena okien v rodinných domoch Čo ukáže termokamera? Aký postup zvoliť pri obnove obalových konštrukcií? Aké úspory priniesla obnova. Na čo slúži energetický certifikát? Kde získať podporu na obnovu rodinných domov. 10 krokov ku kvalitnej obnove rodinného domu.
 Zatepľovanie a výmena okien v bytových domoch Prečo sa oplatí investovať do zníženia tepelných strát? Čo ovplyvňuje veľkosť tepelných strát? Ako dosiahnuť najvyššie úspory tepla? Zateplené. A čo ďalej? Z čoho sa skladajú systémy využívané pri obnove budov? Ako sa zmenia tepelnotechnické parametre po zateplení?

Energetický „komplic“ pri významnej obnove budov

Podrobnejšie informácie možnostiach, ako zvyšovať kvalitu pri významnej obnove budov nájdu vlastníci a nájomcovia nehnuteľností, zástupcovia bytových domov a spoločenstvá vlastníkov bytov aj na portáli Energetický „komplic“, ktorý SIEA pripravila v rámci medzinárodného projektu REQUEST.

Ako vybrať slnečný kolektor

Prečo využívať slnečné žiarenie? Aké sú podmienky na Slovensku. Čo ovplyvňuje ročný energetický zisk? Z čoho sa skladá solárny systém. Druhy slnečných olektorov. Využitie solárnych kolektorov. Ako zistiť, či sa inštalácia systému oplatí. Modelový príklad výpočtu výšky úspor.

Brozura Ako vybrať kotol na biomasu
Ako vybrať kotol na biomasu Pelety, brikety alebo kusové drevo? Ako postupovať pri výbere kotla na biomasu? Z čoho sa skladá vykurovací systém? Kotol na spaľovanie peliet. Kotol na splyňovanie dreva. Náklady na vykurovanie jednotlivými druhmi palív.

Ako vybrať tepelné čerpadlo 

Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu,  zeme alebo z vody. Toto teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť. Ako a podľa čoho sa riadiť pri výbere čerpadla? Ktorý primárny zdroj tepla zvoliť?

Prečítajte si tiež:

Rozpočítavanie tepla a teplej vody v bytových domoch

Čo komplikuje rozpočítavanie nákladov za teplo na byt? Čo by malo obsahovať vyúčtovanie? Ako sa zorientovať v údajoch o vykurovaní domu a v rozpočítaní spotrebovaného tepla za byt? Ako sa rozpočítava teplo na prípravu teplej vody? Ako sa vyznať v jeho vyúčtovaní?

Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom 

Máte zateplený bytový dom? Inštalovali vám domovú kotolňu či odovzdávaciu stanicu tepla? Vymenili ste v bytoch okná alebo niektoré vykurovacie telesá aj s termoregulačnými ventilmi? Aj to sú dôvody na to, aby ste si nechali skontrolovať, či je vykurovacia sústava vo vašom bytovom dome správne hydraulicky vyregulovaná.

Uvažujete o domovej kotolni?

Ak nie ste spokojní so službami doterajšieho dodávateľa tepla zo systémov centrálneho zásobovania a uvažujete o vybudovaní vlastnej domovej kotolne vo svojom bytovom dome, mali by ste zvážiť pre aj proti.

Aké údaje do monitorovacieho systému zasielajú bytové domy s vlastnými kotolňami 

Bytové domy s vlastnými kotolňami majú zasielať do Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti údaje o ročnej spotrebe energie na výrobu tepla a teplej vody a príslušných nákladoch. Správcovia, ktorí svoje budovy nenahlásili do konca apríla 2015, majú možnosť dodatočne vyplniť formulár pre bytové domy s vlastnou kotolňou.

Solárny systém v rodinnom dome v Banskej Štiavnici 

Príklad výpočtu návratnosti investície na základe odsledovaných údajov o spotrebe v konkrétnej domácnosti, ktorá využila štátnu dotáciu pri inštalácii kolektorov v staršom rodinom dome v Banskej Štiavnici. 

Solárny systém v bytovom dome v Dudinciach Príklad výpočtu návratnosti investície na základe odsledovaných údajov o spotrebe v konkrétnom bytovom dome v Banskej Bystrici, ktorý využil štátnu dotáciu pri inštalácii kolektorov.

Solárny systém v bytovom dome v Banskej Bystrici 

Príklad výpočtu návratnosti investície na základe odsledovaných údajov o spotrebe v konkrétnom bytovom dome v Banskej Bystrici, ktorý využil štátnu dotáciu pri inštalácii kolektorov.

Kotol na biomasu v rodinnom dome v Krupine

Príklad výpočtu návratnosti investície na základe odsledovaných údajov o spotrebe v konkrétnom rodinnom dome v Krupine, ktorý využil štátnu dotáciu.