Kontakty a informácie o kampani k novým energetickým štítkom EÚ

Informácie a materiály o nových energetických štítkoch EÚ zverejnené na tomto webovom sídle a pod doménou www.energetickestitky.sk sú k dispozícii v rámci spoločnej informačnej kampane o zmene energetických štítkov EÚ, ktorú zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra a Ministerstvo hospodárstva SR.

Pri príprave kampane spolupracovali aj odborné organizácie APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácnosti spotrebičov, Asociácia spotrebnej elektroniky a Slovenská svetelnotechnická spoločnosť.

Kampaň je financovaná zo štátneho rozpočtu SR.

Pri zostavovaní informácií a materiálov boli použité  podklady pripravené v rámci medzinárodných projektov Label 2020 a Belt, ktoré sú financované z programu pre výskum a inovácie EÚ Horizon 2020.

Predajcovia si môžu prostredníctvom elektronického formuláru vyžiadať aj tlačené materiály. Materiály pre spotrebiteľov sú k dispozícii v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Podrobnejšie informácie o kampani prezentované na online konferencii pre výrobcov, dovozcov a predajcov – prezentácia, videozáznam.

 

Kampaň zabezpečuje odbor externej a internej komunikácie SIEA.

 

Kontakt v prípade záujmu o ďalšie informácie o kampani:

E-mail:  energetickestitky@siea.gov.sk