Kontakty – Poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU

Vďaka bezplatnému odbornému poradenstvu, ktoré SIEA zabezpečovala v rokoch 2016 až 2023 v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU sú k dispozícii informačné materiály, televízne relácie a podcasty s odporúčaniami, ako využívať energiu efektívne a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Odborné poradenstvo je momentálne poskytované prostredníctvom bezplatnej poradenskej linky 0800 199 399 v  pracovných dňoch od 9.00 h do 15.00 h.