Kontakty – Poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU

Bratislava

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
821 99 Bratislava
poradenstvo.ba@siea.gov.sk

Trenčín

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Hurbanova 59
911 01 Trenčín
poradenstvo.tn@siea.gov.sk

Banská Bystrica

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Švermova 43
974 28 Banská Bystrica
poradenstvo.bb@siea.gov.sk

Košice

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Krivá 23
040 01 Košice
poradenstvo.ke@siea.gov.sk

Upozornenie: Pracovisko SIEA v Košiciach sídli od 12/2022 na novej adrese, v administratívnej budove oproti pôvodnému sídlu na Krivej 18.

Žilina

Poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Národná 18
010 01 Žilina
poradenstvo.za@siea.gov.sk