Kontakty – Odbor medzinárodnej spolupráce

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

 

Odbor medzinárodnej spolupráce 

Sekcia inovácií


Pracovisko
:
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Riaditeľ sekcie:

Artur Bobovnický

Telefonické kontakty a e-mailové adresy zamestnancov sekcie