ŠFRB

Prijímatelia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (“ŠFRB”) postupujú podobne ako poskytovatelia údajov za bytové domy, viď sekciu stránky Správcovia budov.

V prípade podpory financovanej JESSICA I, II a III je termín pre poskytovanie údajov do 31.1.

V prípade podpory financovanej zo štátnych prostriedkov SR je termín pre poskytovanie údajov do 31.3.

Ako postupovať pri poskytovaní údajov do Monitorovacieho systému energetickej efektívnosti (“MSEE”) nájdete v sekcii Najčastejšie otázky k poskytovaniu údajov – bytové domy