Domovská stránka

SIEA a ZMOS budú spolupracovať pri zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov

Spolupráca sa týka pripravovaného národného projektu SIEA s názvom Kapacity pre regióny, v rámci ktorého vznikne 23 regionálnych centier udržateľnej energetiky.

Hľadáme ľudí, ktorí chcú pomáhať svojim regiónom 

Hľadáme ľudí, ktorí sú ochotní, schopní a odhodlaní pomôcť svojmu regiónu pri zvyšovaní energetickej nezávislosti aj prostredníctvom poradenstva a praktických odporúčaní.

Zámery štyroch nových národných projektov SIEA dostali zelenú

SIEA v rámci Programu Slovensko do roku 2029 zabezpečí štyri národné projekty. Komisia  schválila zámery týchto projektov, ktoré pomôžu znížiť náklady na energiu v domácnostiach, podnikoch a regiónoch.

Aktuality

SIEA a ZMOS podpísali memorandum o spolupráci pri zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov

SIEA a Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) podpísali 22. septembra 2023 memorandum o spolupráci pri dekarbonizácii a zvyšovaní energetickej sebestačnosti regiónov.

22.09.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Videozáznamy a prezentácie z konferencie Budúcnosť regionálnej energetiky

O tom, ako zvýšiť energetickú sebestačnosť v regiónoch, ale aj kde to už zvládli a ako by to mohlo fungovať na Slovensku, sa hovorilo na konferencii Budúcnosť regionálnej energetiky, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra 20. a 21. júna 2023 v Liptovskom Mikuláši. K dispozícii sú prezentácie aj videozáznamy z konferencie.

06.07.2022
 • Bezplatné poradenstvo

SIEA pozýva na konferenciu Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia

Ako pripraviť projekty, v ktorých obnova budov neskončí len zateplením – bez ohľadu na to, ako sa v nich cítime? A do akej miery sa dá znížiť spotreba energie a zároveň zabezpečiť vnútorná pohoda? To sú hlavné témy konferencie Vykurovanie, klimatizácia a kvalita vnútorného prostredia, ktorú 19. a 20. septembra 2023 organizuje SIEA.

11.09.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Hľadáme ľudí, ktorí chcú pomáhať svojim regiónom

Energetická kríza a extrémne prejavy počasia nám pripomínajú, že znižovanie vlastnej spotreby a jej pokrývanie z obnoviteľných zdrojov energie sú nevyhnutné k tomu, aby sa stabilizovali podmienky pre rozvoj regiónov a zlepšila kvalita života ich obyvateľov. V SIEA hľadáme ľudí, ktorí chcú pritom svojim regiónom pomôcť.

12.09.2023
 • Bezplatné poradenstvo

SIEA bude spolupracovať s Úniou miest Slovenska pri budovaní odborných energetických kapacít v regiónoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra podpísala s Úniou miest Slovenska (UMS) memorandum o spolupráci pri dekarbonizačnom procese v regiónoch Slovenska a budovaní odborných energetických kapacít v regionálnych centrách udržateľnej energetiky, ktoré SIEA plánuje otvoriť v rámci pripravovaného projektu Kapacity pre regióny.

25.08.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Projekt REC4EU predstavil možnosti rozvoja energetických spoločenstiev na Slovensku

Energetické spoločenstvá na Slovensku bola téma workshopu, ktorý pre špecialistov z tejto oblasti zorganizovala 16.6.2023 v rámci medzinárodných projektov REC4EU a Zelená dohoda pre budovy Slovenská Inovačná a energetická agentúra.

24.08.2023
 • Medzinárodné projekty

SIEA otvorila registráciu zariadení v pripravovanom projekte Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra otvorila 17. augusta 2023 elektronickú registráciu zariadení, ktoré budú podporované v pripravovanom projekte Zelená domácnostiam. Zároveň zverejnila aktualizované podmienky registrácie zariadení.

17.08.2023
 • Zelená domácnostiam

82. Výzva zameraná na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

SIEA ako SO pre OP KŽP dňa 11.8.2023 vyhlásila 82. výzvu zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

11.08.2023
 • Štrukturálne fondy

Na digitálne a inovačné vouchery pre podniky je k dispozícii 20 miliónov eur

Pomôcť podnikom pri inováciách a digitalizácii je zámerom dvoch výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré vyhlásil Úrad vlády SR, administrátorom je SIEA. Na digitálne a inovačné vouchery, ktoré môžu pokryť až 85 % oprávnených výdavkov, je vyčlenených 20 miliónov eur.

02.08.2023
 • Inovácie

SIEA zverejnila podmienky registrácie zariadení, ktoré budú podporené v novej Zelenej domácnostiam

SIEA zverejnila podmienky registrácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, ktorých inštalácia bude podporená v novom projekte Zelená domácnostiam. Technické požiadavky sa oproti minulosti zmenili. Registrácia zariadení bude otvorená 17. augusta 2023.

08.08.2023
 • Bezplatné poradenstvo

SIEA pokračuje v inovovaní Slovenska. Vyčlení 16,5 milióna eur na podporu podnikov

Na minulotýždňovom zasadnutí komisie pre Program Slovensko 2021 – 2027 bol schválený zámer nového národného projektu. Zelenú dostalo pokračovanie v podpore podnikateľov formou inovačných poukážok.

20.07.2023
 • Inovácie

Zámery štyroch nových národných projektov SIEA dostali zelenú

Slovenská inovačná a energetická agentúra bude v rámci Programu Slovensko do roku 2029 zabezpečovať štyri národné projekty. Zámery projektov, ktoré pomôžu znížiť náklady na energiu v domácnostiach, podnikoch a regiónoch, dnes schválila komisia monitorovacieho výboru.

07.07.2023
 • Štrukturálne fondy

Videozáznamy a prezentácie z konferencie Zásobovanie teplom aktuálne

Možnosti, ako v čase sprísňujúcich sa požiadaviek a nástupu lokálnych obnoviteľných zdrojov zabezpečiť, aby centralizované systémy zásobovania teplom ponúkali ekologický spôsob vykurovania, boli témou konferencie Zásobovanie teplom aktuálne, ktorú SIEA zorganizovala v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU. K dispozícii sú prezentácie a videozáznamy z konferencie.

13.06.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Medzinárodný projekt UnicornQuest začína hľadať perspektívne startupy

Prilákať a udržať podnikateľské talenty a znížiť odliv perspektívnych začínajúcich podnikov z Európy je zámerom medzinárodného projektu UnicornQuest, ktorý je financovaný z programu Interreg Europe. Slovensko v projekte zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

01.06.2023
 • Medzinárodné projekty

Podniky budú môcť do konca roka využiť 5 miliónov eur na inštaláciu fotovoltických systémov

Voľné finančné prostriedky z končiaceho sa Operačného programu Kvalita životného prostredia môžu do konca roka využiť podniky na inštaláciu fotovoltických systémov, ktoré im pomôžu znížiť náklady na elektrinu. Výzvu s týmto zameraním vyhlási SIEA 11. augusta 2023 na obdobie jedného mesiaca.

03.08.2023
 • Štrukturálne fondy

Žiť energiou na festivale Grape zabaví aj poradí. Nechajte sa inšpirovať, ako využívať obnoviteľné zdroje

SIEA opäť prichádza na Grape Festival s aktivitami, ktoré vás nabijú energiou, a poradenstvom. Účastníci tohto hudobného festivalu tak okrem zábavy budú mať možnosť dozvedieť sa, ako neplytvať energiou a efektívne využívať obnoviteľné zdroje vo svojej domácnosti či pri podnikaní.

09.08.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Novinky e-mailom

Prihláste sa na odber noviniek a zistite viac o možnostiach podpory inovatívnych a energeticky efektívnych riešení. Dozviete sa o našich projektoch a podujatiach alebo si môžete prečítať najnovšie informácie z oblastí, ktoré vás zaujímajú.

Vaše podnety

Napíšte nám vaše návrhy k činnosti SIEA a k čerpaniu štrukturálnych fondov Európskej únie cez anonymný formulár