Technik kontroly klimatizačných systémov

Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti technika kontroly klimatizačných systémov. »»

Technické minimum

V článku uvádzame vybrané otázky z oblasti technickej praxe. »»

Informácia o zmenách a doplnení zákona č. 314/2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov

Ponúkame Vám prehľadnú informáciu o zmenách v zákone č.314/2012 Z.z. od 1.1.2021. »»

Aktualizácia predpisov pre pravidelnú kontrolu vykurovacích a klimatizačných systémov

Informačný materiál sa zaoberá revíziou smernice 2010/31/EÚ v časti kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov a zmenou a doplnením zákona č. 314/2012 Z. z. »»