Vyzvania

Vyzvanie na predloženie Formulára na prejavenie záujmu o grant – Projekt D0 VFR (2021-2027), zverejnené 25.1.2024 (pdf, 505 kb)

Príloha 1 Formulár na prejavenie záujmu o grant (docx, 30 kb)

Príloha 2 Formulár čestného vyhlásenia (docx, 21 kb)

Príloha 3 Formulár osobné údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzických osôb (docx, 18 kb)

 

Vyzvanie na predloženie Formulára na prejavenie záujmu o grant – Projekt RAO VFR 2014-2020, zverejnené 12.12.2023 (pdf, 702kb)

Príloha 1 Formulár na prejavenie záujmu o grant (docx, 30kb)

Príloha 2 Formulár čestného vyhlásenia (docx, 21kb)

Príloha 3 Formulár osobné údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov fyzických osôb (docx, 18kb)

 

Vyzvanie na predloženie Žiadosti o poskytnutie grantu – projekt D4.7.01/3, verzia 3, zverejnené 15.11.2019

Príloha 1 Žiadosť o poskytnutie grantu .docx

Príloha 2 Rozpočet .xlsx

Príloha 3 Harmonogram .xlsx

Príloha 4 Formulár čestného vyhlásenia .docx

 

Vyzvanie na predloženie Žiadosti o poskytnutie grantu – projekt D4.7.01, zmena č. 1, zverejnené 30.5.2019 

na základe usmernenia č. 3 pre prijímateľa

Príloha 1 Žiadosť o poskytnutie grantu .docx

Príloha 2 Rozpočet .xlsx

Príloha 3 Harmonogram .xlsx

Príloha 4 Formulár čestného vyhlásenia .docx

 

Vyzvanie na predloženie Žiadosti o poskytnutie grantu – projekt D4.7.01, zverejnené 14.12.2018

Príloha 1 Žiadosť o poskytnutie grantu .docx

Príloha 2 Rozpočet .xlsx

Príloha 3 Harmonogram .xlsx

Príloha 4 Formulár čestného vyhlásenia .docx

 

Vyzvanie na predloženie Žiadosti o poskytnutie grantu – projekt D4.4C.01, zverejnené 26.5.2017

Príloha 1 Žiadosť o poskytnutie grantu .docx, pdf

Príloha 2 Rozpočet .xlsx

Príloha 3 Harmonogram .xlsx

Priloha 4 Formulár_čestného_vyhlásenia.docx, pdf