Súťaž o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“

Cieľom  súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Po prvý raz bola súťaž vyhlásená v roku 2008. Počas štrnástich realizovaných ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny so 455 inovatívnymi projektmi.

Projekty realizované v roku 2020 bolo možné prihlásiť do súťaže Inovatívny čin roka 2020 do 15. novembra 2021.

 

Cena sa v roku 2021 udeľuje v štyroch kategóriách

  • Výrobková inovácia (inovácia produktov)
  • Technologická inovácia (procesov)
  • Inovácia služieb (netechnologický proces)
  • Inovácia, ktorá prispela k riešeniu COVID situácie

Najlepšie inovatívne činy v jednotlivých kategóriách posudzuje odborná porota.

Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.