Súťaž o Cenu ministra hospodárstva “Inovatívny čin roka”

Cieľom  súťaže o Cenu ministra hospodárstva SR “Inovatívny čin roka” je upozorniť širokú verejnosť na zaujímavé inovačné aktivity slovenských podnikateľov. Po prvý raz bola súťaž vyhlásená v roku 2008. Počas trinástich realizovaných ročníkov sa podnikatelia, združenia, výskumné organizácie a vysoké školy uchádzali o jednotlivé ceny s viac ako 370 inovatívnymi projektmi.

Projekty realizované v roku 2019 je možné prihlásiť do súťaže Inovatívny čin roka 2019 do 30. septembra 2020.

 

Cena sa udeľuje v troch kategóriách

  • výrobková inovácia (inovácia produktov)
  • technologická inovácia (procesov)
  • inovácia služieb (netechnologický proces)

Najlepšie inovatívne činy v jednotlivých kategóriách posudzuje odborná porota.

Súťaž pre Ministerstvo hospodárstva SR pripravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.