Prečo a ako využiť bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách

Záleží vám na tom, aby Vaši žiaci a študenti vedeli, ako môžu ušetriť energiu, poznali obnoviteľné zdroje energie a mali z vyučovania na tieto témy atraktívny zážitok? Využite naše materiály a interaktívne hry pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

 

Odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU je k dispozícii je pre všetky školy na Slovensku. Poradenstvo zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

V rámci stránky bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU Vám v časti Kamarátka Energia prinášame rôzne inšpiratívne vzdelávacie materiály pre pedagógov a žiakov základných škôl zamerané na úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Časť z nich je bezplatne k dispozícii aj v tlačenej podobe.

Vzdelávacie materiály

Na začiatok školského roka 2012 – 2013 sme pre žiakov pripravili ilustrované rozvrhy hodín, ktoré sú priebežne distribuované na základné školy. K dispozícii sú aj zakladače s energetickými experimentmi Rady tety Ety, s ktorými môžu pedagógovia a študenti pracovať priamo na hodinách. O materiály pre školy je možné požiadať  v poradenskom centre v Banskej Bystrici, kde sa deťom venujú odborníci z Odboru Metodológie, legislatívy a vzdelávania SIEA. Podmienkou poskytnutia zakladačov s energetickými experimentmi je, aby bola práca žiakov s energetickými experimentami fotograficky zdokumentovaná.

Na vyžiadanie je možné dodať aj Energetické kvarteto s charakteristikou obnoviteľných zdrojov. Pre nižšie ročníky je vhodné Energetické pexeso s tematikou úspor energie. Pre starších žiakov a študentov stredných škôl sú určené záložky vo forme visačiek na dvere s textom “Nerušiť! Šetrím energiu”, na tému Vymeň a ušetri s rozdelením svetelných zdrojov podľa účinnosti a Vypni a ušetri so znázornením spotreby zábavnej elektroniky.

Interaktívne hry

Pre školy zabezpečujeme aj vzdelávacie hry. Na požiadanie pripravíme v školách alebo v našich poradenských centrách poldňový súťažný program “ŽIŤ ENERGIOU v školách”.  Program sme počas prázdnin realizovali aj  vo viacerých letných táboroch. Pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl a stredoškolákov organizujeme podujatie Študenti majiteľmi elektrární na jeden deň, v rámci ktorého si môžu vyskúšať svoje schopnosti pri manažovaní trhu s elektrinou.

Deň s OZE

Pre stredné a vysoké školy sme v minulosti organizovali podujatie Deň s obnoviteľnými zdrojmi a energie. Počas exkurzie mali študenti jedinečnú možnosť nazrieť za brány areálov, v ktorých sa odborníci venujú výskumu alebo výrobe/premene energie. Exkurzie s podobným zameraním pripravujeme aj v budúcnosti.

Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU bolo v rokoch 2010 až 2015 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast patriaceho pod Ministerstvo hospodárstva SR.  Od roku 2017 sú aktivíty pre školy v rámci pokračovania projektu ŽIŤ ENERGIOU financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Ako využiť poradenstvo

Projekt pripravili a realizujú odborní pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním energetického poradenstva. Zástupcovia škôl sa na nich môžu obrátiť aj v súvislosti s riešením projektov zabezpečujúcich úspory energie alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie na konkrétnej škole. Individuálne sme už poradili tisíckam záujemcov. Odborných konzultantov v centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach je možné kontaktovať telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399, mailom alebo osobne.

Ak chcete, aby sme Vám pripravili pripravili tlačené materiály určené pre školy, môžete sa obrátiť na poradenské centrum ŽIŤ ENERGIOU v Banskej Bystrici, konkrétne na špecialistov z Odboru legislatívy, metodológie  a vzdelávania SIEA, t. č. 048/41 42 625, kamaratkaenergia@siea.gov.sk. Materiály si je možné prevziať v poradenskom centre vo Vašom okolí.

Ponuka tlačených materiálov

Energetické experimenty

– zakladač a 10 ks listov formátu A4
– zakladač je určený pre žiakov 2., 3. alebo 4. ročníka základných škôl

– list obsahuje motivačný príbeh s otvoreným problémom, ktorý možno vyriešiť vďaka experimentu popísanému na druhej strane

– listy je možné využiť ho ako učebnú pomôcku na hodinách prírodovedy, vlastivedy, environmentálnej výchovy, etickej výchovy alebo v školskom klube

– podmienkou poskytuntia experimentov, aby bola práca žiakov s listami fotograficky zdokumentovaná

– zakladače sú balené po 15 ks, pre jednu školu sú k dispozícii 2 až 3 balenia

– elektronická verzia na stiahnutie je prístupná tu
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/vyskusajte-si/energeticke-experimenty/

Visačky Nerušiť! Šetrím energiu

– formát A5

– 2 druhy záložiek – visačiek na dvere s informácia o možných úsporách v domácnosti

– témy: Vymeňte a ušetrite – prehľad účinnosti svetelných zdrojov

Vypnite a ušetrite – prehľad spotreby zábavnej elektroniky

Energetické kvarteto

– 32 kariet rozdelených do 8 skupín podľa druhov obnoviteľných zdrojov energie s popisom vzniku, využitia zdroja energie, vysvetlením spôsobu premeny energie a s uvedením príkladu využitia tohto zdroja na Slovensku.

Energetické domino

– určené deťom predškolského a mladšieho školského veku

– stolová hra obsahujúca 28 hracích kameňov znázorňujúcich obnoviteľné
a neobnoviteľné zdroje energie

Sada nálepiek Nezabudni!

– hárok formátu A6 s 12 transparentnými a ľahko snímateľnými nálepkami (1 ks 3 x 3 cm) 

– nálepky s nápisom Nezabudni! je možné umiestniť na chladničku, televízny prijímač, čiernu elektroniku a vypínače osvetlenia

– prostredníctvom nálepiek môžu deti upozorniť, kde a ako je možné v domácnosti šetriť energiu

Obal na dokumenty S energiou do skúmania 

– papierový obal na dokumenty, formát A4
 

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom letáku