Prečo a ako využiť bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách

Záleží vám na tom, aby Vaši žiaci a študenti vedeli, ako môžu ušetriť energiu, poznali obnoviteľné zdroje energie a mali z vyučovania na tieto témy atraktívny zážitok? Využite naše materiály a interaktívne hry pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

 

Odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU je k dispozícii je pre všetky školy na Slovensku. Poradenstvo zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

V rámci stránky bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU Vám v časti Kamarátka Energia prinášame rôzne inšpiratívne vzdelávacie materiály pre pedagógov a žiakov základných škôl zamerané na úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Časť z nich je bezplatne k dispozícii aj v tlačenej podobe.

Vzdelávacie materiály

Na začiatok školského roka 2012 – 2013 sme pre žiakov pripravili ilustrované rozvrhy hodín, ktoré sú priebežne distribuované na základné školy. K dispozícii sú aj zakladače s energetickými experimentmi Rady tety Ety, s ktorými môžu pedagógovia a študenti pracovať priamo na hodinách. O materiály pre školy je možné požiadať  v poradenskom centre v Banskej Bystrici, kde sa deťom venujú odborníci z Odboru Metodológie, legislatívy a vzdelávania SIEA. Podmienkou poskytnutia zakladačov s energetickými experimentmi je, aby bola práca žiakov s energetickými experimentami fotograficky zdokumentovaná.

Na vyžiadanie je možné dodať aj Energetické kvarteto s charakteristikou obnoviteľných zdrojov. Pre nižšie ročníky je vhodné Energetické pexeso s tematikou úspor energie. Pre starších žiakov a študentov stredných škôl sú určené záložky vo forme visačiek na dvere s textom “Nerušiť! Šetrím energiu”, na tému Vymeň a ušetri s rozdelením svetelných zdrojov podľa účinnosti a Vypni a ušetri so znázornením spotreby zábavnej elektroniky.

Interaktívny program

Na požiadanie pripravíme v školách poldňový súťažný program “S kamarátkou Energiou”.

Deň s OZE

Pre stredné a vysoké školy sme v minulosti organizovali podujatie Deň s obnoviteľnými zdrojmi a energie. Počas exkurzie mali študenti jedinečnú možnosť nazrieť za brány areálov, v ktorých sa odborníci venujú výskumu alebo výrobe/premene energie. Exkurzie s podobným zameraním pripravujeme aj v budúcnosti.

Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU bolo v rokoch 2010 až 2015 financované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast patriaceho pod Ministerstvo hospodárstva SR.  Od roku 2017 sú aktivity pre školy v rámci pokračovania projektu ŽIŤ ENERGIOU financované z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR.

Ako využiť poradenstvo

Projekt pripravili a realizujú odborní pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním energetického poradenstva. Zástupcovia škôl sa na nich môžu obrátiť aj v súvislosti s riešením projektov zabezpečujúcich úspory energie alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie na konkrétnej škole. Individuálne sme už poradili tisíckam záujemcov. Odborných konzultantov v centrách v Bratislave, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline a v Košiciach je možné kontaktovať telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399, mailom alebo osobne.

Ak chcete, aby sme Vám pripravili pripravili interaktívny program S kamarátkou energiou alebo materiály určené pre školy, kontaktujte nás. Materiály si je možné prevziať v poradenskom centre vo Vašom okolí.

Ponuka tlačených materiálov

Energetické experimenty

– zakladač a 10 ks listov formátu A4
– zakladač je určený pre žiakov 2., 3. alebo 4. ročníka základných škôl

– list obsahuje motivačný príbeh s otvoreným problémom, ktorý možno vyriešiť vďaka experimentu popísanému na druhej strane

– listy je možné využiť ho ako učebnú pomôcku na hodinách prírodovedy, vlastivedy, environmentálnej výchovy, etickej výchovy alebo v školskom klube

– podmienkou poskytuntia experimentov, aby bola práca žiakov s listami fotograficky zdokumentovaná

– zakladače sú balené po 15 ks, pre jednu školu sú k dispozícii 2 až 3 balenia

– elektronická verzia na stiahnutie je prístupná tu
https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/vyskusajte-si/energeticke-experimenty/

Visačky Nerušiť! Šetrím energiu

– formát A5

– 2 druhy záložiek – visačiek na dvere s informácia o možných úsporách v domácnosti

– témy: Vymeňte a ušetrite – prehľad účinnosti svetelných zdrojov

Vypnite a ušetrite – prehľad spotreby zábavnej elektroniky

Energetické kvarteto

– 32 kariet rozdelených do 8 skupín podľa druhov obnoviteľných zdrojov energie s popisom vzniku, využitia zdroja energie, vysvetlením spôsobu premeny energie a s uvedením príkladu využitia tohto zdroja na Slovensku.

Energetické domino

– určené deťom predškolského a mladšieho školského veku

– stolová hra obsahujúca 28 hracích kameňov znázorňujúcich obnoviteľné
a neobnoviteľné zdroje energie

Sada nálepiek Nezabudni!

– hárok formátu A6 s 12 transparentnými a ľahko snímateľnými nálepkami (1 ks 3 x 3 cm)

– nálepky s nápisom Nezabudni! je možné umiestniť na chladničku, televízny prijímač, čiernu elektroniku a vypínače osvetlenia

– prostredníctvom nálepiek môžu deti upozorniť, kde a ako je možné v domácnosti šetriť energiu

Obal na dokumenty S energiou do skúmania

– papierový obal na dokumenty, formát A4

Podrobnejšie informácie nájdete v priloženom letáku