Ako využiť bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách

Pomôžeme vám motivovať deti, aby využívali energiu efektívne a spoznali výhody aj obmedzenia obnoviteľných zdrojov energie. Tak, ako vám, aj nám záleží na tom, aby mali z osvojovania týchto tém atraktívny zážitok. Preto sme v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pripravili rôzne tlačené materiály, hry,  interaktívne prezentácie a súťažný program. 

Odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU môžu využiť  všetky školy na Slovensku bezplatne. Poradenstvo zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, v rámci národného projektu financovaného z európskych a štátnych zdrojov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Na webovej stránke bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU Vám v časti Kamarátka Energia prinášame rôzne inšpiratívne vzdelávacie materiály pre žiakov základných škôl zamerané na úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Niektoré z nich si môžete vyžiadať aj v tlačenej podobe prostredníctvom jednoduchého formulára. Materiály posytujeme bezplatné a do škôl ich radi doručíme.

Interaktívna prezentácia Žrúti energie

Vedomosti o efektívnom využívaní energie a obnoviteľných zdrojov si môžu žiaci 2. až 6. ročníka základných škôl osvojiť aj zážitkovou formou prostredníctvom interaktívnej prezentácie „Spoznaj najväčších žrútov energie“. Počas 45 minút si žiaci preveria teoretické vedomosti a získajú aj praktické informácie, ako sa v škole či doma správať energeticky úspornejšie. Naučia sa čítať napríklad energetické štítky na spotrebičoch aj používať termostatické hlavice na radiátoroch. Na záver prezentácie si môžu vyskúšať niektorú z energetických disciplín, ktoré sú aj súčasťou programu S Kamarátkou Energiou, môžu si napríklad  preveriť úniky tepla pomocou termovíznej kamery alebo zmerať silu vetra prostredníctvom anemometra. Ak chcete spoznať „žrútov energie“ aj vo vašej škole, napíšte nám na adresu poradenstvo.ke@siea.gov.sk.

Súťažný program S Kamarátkou Energiou

Ak chcete mať v škole, krúžku alebo v tábore atraktívny súťažný program, stačí pozvať na návštevu kamarátku Energiu s tetou Etou. Program pre 60 až 90 žiakov 4. až 6. ročníka zorganizujeme priamo vo vašich priestoroch. V areáli školy pripravíme päť až sedem tematických stanovíšť, na ktorých sa deti v tímoch striedajú. Vedomosti si preveria prostredníctvom súťažných disciplín. Súťažné tímy dostanú odmeny. Viac o tom, čo deti čaká, sa dozviete vo videoreportáži. Ak máte záujem o zorganizovanie súťažného programu, kontaktujete nás prostredníctvom e-mailu kamaratkaenergia@siea.gov.sk alebo na bezplatnej linke 0800 199 399.

Zakladače Rady tety Ety s komiksom a zaujímavým experimentom

Zakladače Rady tety Ety môžu pedagógovia a žiaci využiť priamo na hodinách. V každom zakladači je 30 pracovných listov, Môžete si ich prezrieť tu. Na prvej strane listu je veselý komiks s príbehmi tety Ety a jej pomocníkov Kelvinky a Lúmena, ktoré zažijú najmä počas výletov. Najnovšie z nich obsahujú aj zážitky z exkurzií po historických a technických zaujímavostiach z celého Slovenska. Na druhej strane listov je návod na jednoduchý experiment spolu s doplňujúcimi otázkami a témami na zamyslenie. Zakladače Rady tety Ety sú určené pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl. Možno ich využiť ako učebnú pomôcku najmä na hodinách prírodovedy, vlastivedy a environmentálnej výchovy alebo v školskom klube. Pre každú školu je k dispozícii 30 až 45 zakladačov. Môžete o ne požiadať buď prostredníctvom formulára alebo mailom na adrese kamaratkaenergia@siea.gov.sk, prípadne osobne v poradenskom centre Žiť energiou v Banskej Bystrici a v Bratislave. 

Energetické pexeso

Ako neplytvať energiou sa deti môžu dozvedieť aj pri hraní energetického pexesa. Dva druhy pexesa pre menších aj väčších, ktoré možno kombinovať, prinášajú 32 tipov ako šetriť energiou. Deti zároveň môžu hádať, či obrázok ukazuje pozitívny príklad, teda keď energiou šetríme, alebo negatívny, keď ňou mrháme. Originálne ilustrácie vytvorila špeciálne pre účely projektu známa ilustrátorka detských kníh Katarína Gasko. Motívy sme starostlivo vybrali tak, aby zobrazovali deti v situáciách, keď môžu sami ovplyvniť, ako s energiou naložia. Aby sa mikropríbehy dali jednoduchšie rozvíjať, naši energetickí konzultanti do pexesa doplnili doplnili aj komentáre a podnetné otázky k diskusii. K dispozícii sú náhľady aj verzia na stiahnutie. 

Energetické kvarteto

Je vlastne malou netradičnou encyklopédiou o rôznych formách energie a jej využití. Na rozdiel od pexesa je kvarteto určené skôr pre starších „hráčov“ a deti sa s ním môžu zahrať kdekoľvek, napríklad aj vo vlaku cestou na školský výlet. Vďaka 32 kartám, ktoré sú rozdelené do 8 tematických skupín, možno so žiakmi krásne rozvíjať debaty o energii získavanej zo slnka, vody, vetra, biomasy, fosílnych palív, geotermálnych zdrojov a jadrových reaktorov. Špeciálna séria je venovaná ekologickému využitiu energie v doprave. Na kartách nájdete aj ilustrované príklady využívania a premeny rôznych druhov energie na Slovensku. Deti sa tak dozvedia aj to, kde sa u nás nachádza najväčšia vodná elektráreň či prvý veterný park. Autorom ilustrácií je Fero Malík, ktorý špeciálne pre projekt pripravil aj komiksy s experimentami Lúmena a Kelvinky v Radách tety a Ety a sériu ilustrovaných obálok zošitov.

Zošity plné energie

Absolútnou novinkou medzi tlačenými materiálmi, ktoré ponúkame školám, sú školské zošity s ilustrovanými obálkami, na ktorých je zachytené, ako sa elektrina a teplo vyrábajú, distribuujú a spotrebúvajú. Pre mladších žiakov sú určené zošity 523 a 420 s obálkami od Kataríny Gasko, pre starších zase 544 a 440 s ilustráciami Fera Malíka. V letných verziách obálok môžete s deťmi zistiť, kde a ako sa vyrába, prenáša a využíva elektrina a v zimných verziách si môžete „natrénovať“ detaily pri výrobe a distribúcii tepla. Obálky sú zámerne zaplnené množstvom postavičiek a situácií, takže môžete sa s deťmi zahrať na hľadanie dobrých a zlých príkladov. Na vnútornej strane zošitov nájdete rovnaké ilustrácie v čiernobielej verzii, ktoré môžete využiť ako omaľovánky.

Plagáty so schémami

plagáty so schémami zariadení

Pre stredoškolákov sme vytvorili plagáty so schémami zapojení zariadení, ako sú fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, kondenzačné kotly a veterná turbína. Pôvodne sme ich pripravili pre domácnosti, aby sme im počas konzultácií v rámci bezplatného energetického poradenstva mohli jednoduchšie vysvetliť, ako zariadenia fungujú. Naše originálne názorné ilustrácie si na výstavách všimli  pedagógovia zo stredných odborných škôl a požiadali nás o tlačené verzie.  A tak sú plagáty vo formáte A4, A1 a A2 bezplatne k dispozícii aj pre ďalších záujemcov v tlačenej i elektronickej verzii.

Mobilná appka Ozíci

Mobilná aplikácia Ozíci

Prečo sú dôležité obnoviteľné zdroje energie a ako funguje vodná priehrada, veterná turbína, solárny panel a kotol na biomasu? Základné princípy zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) môžu deti spoznať aj pri hraní mobilnej hry. Vystupujú v nej štyria „Ozíci“, ktorí pre svoj život potrebujú prírodné  zdroje. Keď sa postavičke v hre nedarí a zachytáva nesprávne zdroje, hráč musí odpovedať bonusovú otázku. Hra je určená pre žiakov 1. stupňa základných škôl, je k dispozícii zdarma na Google Play a App Store. Ak hráte Ozíkov a radi súťažíte, máte šancu do 17. februára 2023 vyhrať Lazy Bag. Aktuálne informácie k súťaži sú k dispozícii na FB projektu ŽIŤ ENERGIOU, podrobnosti sú uvedené v štatúte súťaže.

Ilustrácie s energiou pre deti

Všetky ilustrované tlačené materiály pre deti vznikli vďaka tvorivej spolupráci energetikov a umelcov. Každý z obrázkov obsahuje množstvo podnetných detailov. Originálne diela pre najmenších nakreslili ilustrátori Katarína GaskoFero Malík. Budeme radi, ak sa s nami podelíte so skúsenosťami, ako sa vám s materiálmi pracovalo. Napíšte nám na kamaratkaenergia@siea.gov.sk.

Poradenstvo pre školy

Národný projekt Žiť energiou realizujú odborní pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním energetického poradenstva. Zástupcovia škôl sa na nich môžu obrátiť aj v súvislosti s riešením projektov zabezpečujúcich úspory energie alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie v konkrétnej škole. Individuálne sme už poradili tisíckam záujemcov. Odborných konzultantov v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline a v Košiciach je možné kontaktovať telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399, mailom alebo osobne.

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU je podporené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.