Bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách

Motivovať deti, aby využívali energiu efektívne a spoznali výhody aj obmedzenia obnoviteľných zdrojov energie je dôležité. Tak, ako vám, aj nám záleží na tom, aby mali z osvojovania týchto tém atraktívny zážitok. Preto sme v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pripravili rôzne tlačené materiály, hry,  interaktívne prezentácie a súťažný program. 

Odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU využívali školy na Slovensku bezplatne. Poradenstvo zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, v rámci národného projektu financovaného z európskych a štátnych zdrojov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Na webovej stránke bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU Vám v časti Kamarátka Energia prinášame rôzne inšpiratívne vzdelávacie materiály pre žiakov základných škôl zamerané na úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Niektoré z nich si môžete vyžiadať aj v tlačenej podobe prostredníctvom jednoduchého formulára. Materiály poskytujeme bezplatne  v našich regionálnych pobočkách v Bratislave a v Banskej Bystrici .

Interaktívna prezentácia Žrúti energie

prezentacia_zruti_energie_02

Vedomosti o efektívnom využívaní energie a obnoviteľných zdrojov si mohli žiaci 2. až 6. ročníka základných škôl osvojiť aj zážitkovou formou prostredníctvom interaktívnej prezentácie „Spoznaj najväčších žrútov energie“. Počas 45 minút si žiaci preverili teoretické vedomosti a získali aj praktické informácie, ako sa v škole či doma správať energeticky úspornejšie. Naučili sa čítať napríklad energetické štítky na spotrebičoch aj používať termostatické hlavice na radiátoroch. Na záver prezentácie si mohli vyskúšať niektorú z energetických disciplín, ktoré boli  súčasťou programu S Kamarátkou Energiou, mohli si napríklad  preveriť úniky tepla pomocou termovíznej kamery alebo zmerať silu vetra prostredníctvom anemometra.

Súťažný program S Kamarátkou Energiou

Atraktívny súťažný program S Kamarátkou energiou  si mohli žiaci vyskúšať  priamo v priestoroch školy, ale aj  v letných  táboroch, kde ich programom sprevádzala Teta Eta. V areáli školy bolo spravidla pripravených  päť až sedem tematických stanovíšť, na ktorých sa deti v tímoch striedali. Vedomosti si preverili prostredníctvom súťažných disciplín. Súťažné tímy za svoju snahu a svoje výsledky dostali pekné  odmeny. Viac o tom, čo všetko mohli deti zažiť, sa dozviete vo videoreportáži.

 

Zakladače Rady tety Ety s komiksom a zaujímavým experimentom

Zakladače Rady tety Ety môžu pedagógovia a žiaci využiť priamo na hodinách. V každom zakladači je 30 pracovných listov. Môžete si ich prezrieť tu. Na prvej strane listu je veselý komiks s príbehmi tety Ety a jej pomocníkov Kelvinky a Lúmena, ktoré zažijú najmä počas výletov. Najnovšie z nich obsahujú aj zážitky z exkurzií po historických a technických zaujímavostiach z celého Slovenska. Na druhej strane listov je návod na jednoduchý experiment spolu s doplňujúcimi otázkami a témami na zamyslenie. Zakladače Rady tety Ety sú určené pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl. Možno ich využiť ako učebnú pomôcku najmä na hodinách prírodovedy, vlastivedy a environmentálnej výchovy alebo v školskom klube. Pre každú školu je k dispozícii 30 až 45 zakladačov. Môžete o ne požiadať buď prostredníctvom formulára alebo mailom na adrese kamaratkaenergia@siea.gov.sk, a osobne vyzdvihnúť na pobočke  v Banskej Bystrici alebo v Bratislave. 

Energetické pexeso

Ako neplytvať energiou sa deti môžu dozvedieť aj pri hraní energetického pexesa. Dva druhy pexesa pre menších aj väčších, ktoré možno kombinovať, prinášajú 32 tipov ako šetriť energiou. Deti zároveň môžu hádať, či obrázok ukazuje pozitívny príklad, teda keď energiou šetríme, alebo negatívny, keď ňou mrháme. Originálne ilustrácie vytvorila špeciálne pre účely projektu známa ilustrátorka detských kníh Katarína Gasko. Motívy sme starostlivo vybrali tak, aby zobrazovali deti v situáciách, keď môžu sami ovplyvniť, ako s energiou naložia. Aby sa mikropríbehy dali jednoduchšie rozvíjať, naši energetickí konzultanti do pexesa doplnili doplnili aj komentáre a podnetné otázky k diskusii. K dispozícii sú náhľady aj verzia na stiahnutie. 

Energetické kvarteto

Je vlastne malou netradičnou encyklopédiou o rôznych formách energie a jej využití. Na rozdiel od pexesa je kvarteto určené skôr pre starších „hráčov“ a deti sa s ním môžu zahrať kdekoľvek, napríklad aj vo vlaku cestou na školský výlet. Vďaka 32 kartám, ktoré sú rozdelené do 8 tematických skupín, možno so žiakmi krásne rozvíjať debaty o energii získavanej zo slnka, vody, vetra, biomasy, fosílnych palív, geotermálnych zdrojov a jadrových reaktorov. Špeciálna séria je venovaná ekologickému využitiu energie v doprave. Na kartách nájdete aj ilustrované príklady využívania a premeny rôznych druhov energie na Slovensku. Deti sa tak dozvedia aj to, kde sa u nás nachádza najväčšia vodná elektráreň či prvý veterný park. Autorom ilustrácií je Fero Malík, ktorý špeciálne pre projekt pripravil aj komiksy s experimentami Lúmena a Kelvinky v Radách tety a Ety a sériu ilustrovaných obálok zošitov.

Zošity plné energie

Veľmi obľúbené  tlačené materiály, ktoré sme ponúkali školám, boli školské zošity s ilustrovanými obálkami, na ktorých je zachytené, ako sa elektrina a teplo vyrábajú, distribuujú a spotrebúvajú.

Pre mladších žiakov boli určené zošity 523 a 420 s obálkami od Kataríny Gasko, pre starších zase 544 a 440 s ilustráciami Fera Malíka. V letných verziách obálok je možné s deťmi zistiť, kde a ako sa vyrába, prenáša a využíva elektrina a v zimných verziách si môžete „natrénovať“ detaily pri výrobe a distribúcii tepla. Obálky sú zámerne zaplnené množstvom postavičiek a situácií, takže môžete sa s deťmi zahrať na hľadanie dobrých a zlých príkladov. Na vnútornej strane zošitov nájdete rovnaké ilustrácie v čiernobielej verzii, ktoré môžete využiť ako omaľovánky.

Plagáty so schémami

plagáty so schémami zariadení

Pre stredoškolákov sme vytvorili plagáty so schémami zapojení zariadení, ako sú fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, kondenzačné kotly a veterná turbína. Pôvodne sme ich pripravili pre domácnosti, aby sme im počas konzultácií v rámci bezplatného energetického poradenstva mohli jednoduchšie vysvetliť, ako zariadenia fungujú. Naše originálne názorné ilustrácie si na výstavách všimli  pedagógovia zo stredných odborných škôl a požiadali nás o tlačené verzie.  A tak sú plagáty vo formáte A4, A1 a A2 bezplatne k dispozícii aj pre ďalších záujemcov v tlačenej i elektronickej verzii.

Ilustrácie s energiou pre deti

Všetky ilustrované tlačené materiály pre deti vznikli vďaka tvorivej spolupráci energetikov a umelcov. Každý z obrázkov obsahuje množstvo podnetných detailov. Originálne diela pre najmenších nakreslili ilustrátori Katarína Gasko a Fero Malík. Budeme radi, ak sa s nami podelíte so skúsenosťami, ako sa vám s materiálmi pracovalo. Napíšte nám na kamaratkaenergia@siea.gov.sk.

Poradenstvo pre školy

Národný projekt Žiť energiou realizovali odborní pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním energetického poradenstva. Zástupcovia škôl sa v súvislosti s riešením projektov zabezpečujúcich úspory energie alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie v konkrétnej škole mohli obrátiť na odborných pracovníkov prostredníctvom bezplatnej telefonickej linky 0800 199 399. 

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU bolo podporené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.