Ako využiť bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách

Pomôžeme vám motivovať deti, aby využívali energiu efektívne a spoznali výhody aj obmedzenia obnoviteľných zdrojov energie. Tak, ako vám, aj nám záleží na tom, aby mali z osvojovania týchto tém atraktívny zážitok. Preto sme v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU pripravili rôzne tlačené materiály, hry,  interaktívne prezentácie a súťažný program. 

Odborné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU môžu využiť  všetky školy na Slovensku bezplatne. Poradenstvo zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR, v rámci národného projektu financovaného z európskych a štátnych zdrojov z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Na webovej stránke bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU Vám v časti Kamarátka Energia prinášame rôzne inšpiratívne vzdelávacie materiály pre pedagógov a žiakov základných škôl zamerané na úspory energie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Časť z nich si môžete zdarma vyžiadať aj v tlačenej podobe prostredníctvom jednoduchého formulára.

Interaktívna prezentácia Žrúti energie

Vedomosti o efektívnom využívaní energie a obnoviteľných zdrojov si môžu žiaci 2. až 6. ročníka základných škôl osvojiť aj zážitkovou formou prostredníctvom interaktívnej prezentácie „Spoznaj najväčších žrútov energie“. Počas 45 minút si žiaci preveria teoretické vedomosti a získajú aj praktické informácie, ako sa v škole či doma správať energeticky úspornejšie. Naučia sa čítať napríklad energetické štítky na spotrebičoch aj používať termostatické hlavice na radiátoroch. Na záver prezentácie si môžu vyskúšať niektorú z energetických disciplín, ktoré sú aj súčasťou programu S Kamarátkou Energiou – napríklad si môžu posvietiť elektrinou vyrobenou z ovocia či s pomocou fénu previesť pingpongovú loptičku cez rôzne prekážky. Ak chcete spoznať „žrútov energie“ aj vo vašej škole, napíšte nám na adresu poradenstvo.ke@siea.gov.sk.

Súťažný program S Kamarátkou Energiou

Ak chcete mať v škole, krúžku alebo v tábore atraktívny súťažný program, stačí pozvať na návštevu kamarátku Energiu s tetou Etou a tímom animátorov. Program pre 60 až 90 žiakov 4. až 6. ročníka zorganizujeme priamo vo vašich priestoroch. V areáli školy pripravíme päť až sedem tematických stanovíšť, na ktorých sa deti v tímoch striedajú. Vedomosti si následne preveria prostredníctvom súťažných disciplín. Súťažiace tímy dostanú odmeny. Ak máte záujem o zorganizovanie súťažného programu, kontaktujete nás prostredníctvom e-mailu kamaratkaenergia@siea.gov.sk alebo na bezplatnej linke 0800 199 399.

Zakladače Rady tety Ety s komiksom a zaujímavým experimentom

Zakladače Rady tety Ety môžu pedagógovia a žiaci využiť priamo na hodinách. V každom zakladači je 30 pracovných listov, pričom na prvej strane listu je veselý komiks z bežného života a na druhej návod na jednoduchý experiment spolu s doplňujúcimi otázkami a témami na zamyslenie. Deti hravým učením sprevádza teta Eta a jej pomocníci Kelvinka a Lúmen. Zakladače Rady tety Ety sú určené pre žiakov 2., 3. a 4. ročníka základných škôl. Možno ich využiť ako učebnú pomôcku najmä na hodinách prírodovedy, vlastivedy, environmentálnej výchovy, etickej výchovy alebo v školskom klube. Pre každú školu je k dispozícii 30 až 45 zakladačov. Môžete o ne požiadať buď prostredníctvom formulára alebo mailom na adrese kamaratkaenergia@siea.gov.sk, prípadne osobne v poradenskom centre Žiť energiou v Banskej Bystrici a v Bratislave. K dispozícii vám budú od februára 2022.

Energetické pexeso

Ako neplytvať energiou sa deti môžu dozvedieť aj pri hraní energetického pexesa. Dva druhy pexesa pre menších aj väčších, ktoré možno kombinovať, prinášajú 32 tipov ako šetriť energiou. Deti zároveň môžu hádať, či obrázok ukazuje pozitívny príklad, teda keď energiou šetríme, alebo negatívny, keď ňou mrháme. Originálne ilustrácie vytvorila špeciálne pre účely projektu známa ilustrátorka detských kníh Katarína Gasko. Motívy sme starostlivo vybrali tak, aby zobrazovali deti v situáciách, keď môžu sami ovplyvniť, ako s energiou naložia. Aby sa mikropríbehy dali jednoduchšie rozvíjať do pexesa, naši energetickí konzultanti doplnili aj komentáre a podnetné otázky k diskusii.

Energetické kvarteto

Je vlastne malou netradičnou encyklopédiou o rôznych formách energie a jej využití. Na rozdiel od pexesa je kvarteto určené skôr pre starších „hráčov“ a deti sa s ním môžu zahrať kdekoľvek, napríklad aj vo vlaku cestou na školský výlet. Vďaka 32 kartám, ktoré sú rozdelené do 8 tematických skupín, možno so žiakmi krásne rozvíjať debaty o energii získavanej zo slnka, vody, vetra, biomasy, fosílnych palív, geotermálnych zdrojov a jadrových reaktorov. Špeciálna séria je venovaná ekologickému využitiu energie v doprave. Na kartách nájdete aj ilustrované príklady využívania a premeny rôznych druhov energie na Slovensku. Deti sa tak dozvedia aj to, kde sa u nás nachádza najväčšia vodná elektráreň či prvý veterný park. Autorom ilustrácií je Fero Malík, ktorý špeciálne pre projekt pripravil aj komiksy s experimentami Lúmena a Kelvinky v Radách tety a Ety a sériu ilustrovaných obálok zošitov.

Zošity plné energie

Absolútnou novinkou medzi tlačenými materiálmi, ktoré ponúkame školám, sú školské zošity s ilustrovanými obálkami, na ktorých je zachytené, ako sa elektrina a teplo vyrábajú, distribuujú a spotrebúvajú. Pre mladších žiakov sú určené zošity 523 a 420 s obálkami od Kataríny Gasko, pre starších zase 544 a 440 s ilustráciami Fera Malíka. V letných verziách obálok môžete s deťmi zistiť, kde a ako sa vyrába, prenáša a využíva elektrina a v zimných verziách si môžete „natrénovať“ detaily pri výrobe a distribúcii tepla. Obálky sú zámerne zaplnené množstvom postavičiek a situácií, takže môžete sa s deťmi zahrať na hľadanie dobrých a zlých príkladov. Na vnútornej strane zošitov nájdete rovnaké ilustrácie v čiernobielej verzii, ktoré môžete využiť ako omaľovánky.

Plagáty so schémami

plagáty so schémami zariadení

Pre stredoškolákov sme vytvorili plagáty so schémami zapojení zariadení, ako sú fotovoltické panely, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu, kondenzačné kotly a veterná turbína. Pôvodne sme ich pripravili pre domácnosti, aby sme im počas konzultácií v rámci bezplatného energetického poradenstva mohli jednoduchšie vysvetliť, ako zariadenia fungujú. Naše originálne názorné ilustrácie si na výstavách všimli  pedagógovia zo stredných odborných škôl a požiadali nás o tlačené verzie.  A tak sú plagáty vo formáte A4, A1 a A2 bezplatne k dispozícii aj pre ďalších záujemcov v tlačenej i elektronickej verzii.

Poradenstvo pre školy

Národný projekt Žiť energiou realizujú odborní pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s poskytovaním energetického poradenstva. Zástupcovia škôl sa na nich môžu obrátiť aj v súvislosti s riešením projektov zabezpečujúcich úspory energie alebo využívanie obnoviteľných zdrojov energie v konkrétnej škole. Individuálne sme už poradili tisíckam záujemcov. Odborných konzultantov v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU v Bratislave, Banskej Bystrici, Trenčíne, Žiline a v Košiciach je možné kontaktovať telefonicky na bezplatnej linke 0800 199 399, mailom alebo osobne.

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU je podporené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.