Informácie pre spotrebiteľov

Aké sú hlavné nové vlastnosti nových štítkov?

Symbol stupnice energetickej účinnosti

Stupnica energetickej účinnosti

Na štítku bude pre všetky výrobky jednotná stupnica energetickej účinnosti od A po G. Triedy A+, A++ a A+++ sa už nebudú používať. Použité farby stupnice sa nemenia.
Symbol QR kódu

QR kód

Energetický štítok je prepojený s európskou databázou cez QR kód (pravý horný roh štítku). Po svojom spustení sa databáza stane zdrojom dodatočných informácií ku všetkým výrobkom, ktoré majú energetický štítok. Prístup do databázy je umožnený po naskenovaní QR kódu pomocou telefónu alebo tabletu.

Symbol odstreďovania

Symboly

Väčšina symbolov (ikon), ktoré označujú vlastnosti na starom energetickom štítku, zostáva aj na novej verzií štítku. Niektoré symboly ale boli upravené a niektoré, ako napríklad účinnosť v režime HDR pre televízor, sú úplne nové.

Symbol spotreby v kWh

Spotreba energie

Energetická spotreba výrobkov je uvádzaná na výraznom mieste, v strede štítku. Spotreba energie je v kWh za rok, kWh za 1000 hodín, alebo za 100 cyklov, vždy podľa skupiny výrobkov.

Aký je vzťah medzi starým a novým označením tried energetickej účinnosti

  • V čase uvedenia nových štítkov bolo len minimum výrobkov v triede A. Spočiatku bude trieda A zámerne nevyužitá, aby bol ponechaný priestor pre ďalšie inovácie.
  • Výrobky, ktoré boli doteraz zaradené do najvyšších tried na stupnici od A+++ po D, budú na novom štítku zaradené do nižších tried na stupnici od A po G.
  • Konkrétne technické parametre daného výrobku sa pritom nemenia, posun na stupnici je dôsledkom nových pravidiel v hodnotiacom systéme zaraďovania výrobkov do tried energetickej účinnosti a upraveného spôsobu výpočtu a merania spotreby energie, ktorý sa viac približuje reálnym podmienkam.