OP Kvalita životného prostredia v médiách

Relácia Energia pre Slovensko na TV Markíza

Národné projekty

TV Markíza, 9.12.2021, 12:47

ŽIŤ ENERGIOU v školách

TV Markíza, 7.12.2021, 12:48

Energetické úspory v podnikoch

TV Markíza, 2.12.2021, 13:41

Energetické úspory v školách

TV Markíza, 30.11.2021, 12:48

Energetické úspory v mestách a obciach

TV Markíza,  25.11.2021, 13:45

 

Relácia Energia pre Slovensko na TA3

(Jednotlivé časti relácie sú dostupné v archíve vysielania TA3)

 

Bezplatné energetické poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU

 

(TA3, Energia pre Slovensko, premiéra 2.11.2018 15:30)

Výdavky za energiu tvoria podstatnú časť rodinného rozpočtu. Možnosti ich zníženia je viacero. Bezplatne vás o nich môžu informovať odborníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. V novom dieli našej relácie sa preto s nimi bližšie pozrieme na to, ako ušetriť peniaze v domácnosti a na čo si dať pri investíciách v tejto oblasti pozor. »»

Úspory energie v mestách a obciach

(TA3, Energia pre Slovensko, repríza 14.8.2018 21:55)
Mestá a obce zohrávajú kľúčovú úlohu pri zmierňovaní dôsledkov klimatických zmien. Práve na ich území sa spotrebuje najviac energie a majú tak možnosť znížiť produkciu škodlivých emisií a prispieť tým k ochrane životného prostredia. Aké sú možnosti využívania podporných nástrojov, ktoré majú samosprávy k dispozícii? »»

Meranie a monitorovanie spotreby energie

(TA3, Energia pre Slovensko, repríza 19.6.2018 21:35)
Cena energie dlhodobo rastie. Mnohí pritom nemajú prehľad o jej spotrebe. Aké sú možnosti a prínosy monitorovania spotreby energie v domácnostiach, podnikoch a vo verejnom sektore? A čo sa sleduje na národnej úrovni v monitorovacom systéme energetickej efektívnosti? »»

Zelená domácnostiam

(TA3, Energia pre Slovensko, premiéra 20.4.2018 15:51)
Zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú na Slovensku čoraz populárnejšie. Umožňujú zabezpečiť si vlastné teplo a elektrinu spôsobom, ktorý je ohľaduplnejší voči životnému prostrediu. Aké sú výhody a obmedzenia týchto zariadení? »»

Úspory energie vo verejných budovách

(TA3, Energia pre Slovensko, premiéra 21.12.2017, 13.04)

Na Slovensku je viac ako 15-tisíc verejných budov. Obce, mestá, vyššie územné celky, ale aj ústredné orgány štátnej správy majú teraz šancu získať európsku podporu na zásadné zníženie energetickej náročnosti verejných budov v mimobratislavských regiónoch. »»

Úspory energie v podnikoch

(TA3, Energia pre Slovensko, premiéra 12.12.2017, 13.00)

V priemysle sa využíva viac ako tretina spotrebovanej energie. Aj preto majú byť pri ďalšom znižovaní energetickej náročnosti v nasledujúcich rokoch najaktívnejšie priemyselné podniky. Pomôcť im pritom majú aj prostriedky z európskych fondov. »»

Webové portály

Priemyselným podnikom pri znižovaní spotreby energie pomôžu európske fondy

(www.etrend.sk, 17.12.2017)

Hoci má spotreba energie na Slovensku dlhodobo klesajúci trend, naďalej zostáva veľa priemyselných prevádzok, v ktorých sa energiou plytvá. »»

Ostatné

Energetická efektívnosť samospráv

(RTVS, Správy RTVS, 30.3.2018, 19:29:42, Ivana Fedorová)
Spotreba elektriny, plynu, ale aj palivo, ktoré minuli v obecných autách. Údaje musia samosprávy každý rok do konca marca zadať do takzvaného monitorovacieho systému energetickej efektívnosti. Poskytuje prehľad toho, koľko energie obce minuli, ale umožňuje aj nájsť cesty, ako usporiť. »»

Materské školy na Myjave sa zmenili na nepoznanie

(TA3, 6.11.2017, 12:37)

Materské školy v Myjave dostali nový šat. Po kompletnej rekonštrukcií by sa ich spotreba energií na vykurovanie mala znížiť o viac ako 65 percent. Peniaze na obnovu získali z európskej a štátnej podpory z operačného programu Kvalita životného prostredia. Celkovo už bolo z prvej výzvy na zateplenie materských škôl schválených 75 žiadostí. »»