Vzdelávanie a odborné skúšky organizované SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pre Ministerstvo hospodárstva SR organizačne zabezpečuje skúšky odbornej spôsobilosti na podnikanie v tepelnej energetike a v energetike so zameraním na elektrinu a plyn.

 Zároveň vykonáva skúšky odbornej spôsobilosti  v oblasti:

  • kontroly vykurovacích systémov,
  • kontroly klimatizačných systémov,
  • činnosti energetických audítorov
  • poskytovania energetickej služby.

Podmienky, rozsahy a termíny skúšok vyplývajú z príslušnej legislatívy.