femdom-scat.com
femdommania.net

Inovácie

Logo súťaže Inovatívny čin

Zapojte sa o súťaže Inovatívny čin roka 2020 –  do 30. septembra

Cena ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2020 sa udeľuje mimoriadne v štyroch kategóriách. Pribudlo ocenenie za inováciu, ktorá pomohla pri riešení pandemickej situácie. Najúspešnejší si prevezmú cenu na  výstave EXPO 2021 v Dubaji.

Podnikáte na Slovensku a spolupracujete so zahraničnými investormi? Zapojte sa do prieskumu OECD

Zapojte sa do prieskumu o spolupráci s investormi

SIEA a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj pripravili prieskum venovaný kooperácii MSP so zahraničnými investormi. Dotazník dáva podnikateľom príležitosť zapojiť sa do dialógu o vhodných podporných nástrojoch. 

TAFTIE Web 411 X 180

SIEA predsedá v roku 2021 medzinárodnej organizácii TAFTIE

SIEA preberá tento rok vedenie medzinárodnej organizácie TAFTIE (The European Network of Innovation Agencies), ktorá združuje 32 inštitúcií z 28 európskych krajín. 

Projekt ClusterFY bol predĺžený, pomôže klastrom aj pri zmierňovaní dopadov pandémie

Medzinárodný projekt ClusterFY, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, získal možnosť predĺženia aktivít o jeden rok. Partnerské organizácie zo siedmich krajín vrátane Slovenska, ktoré zastupuje SIEA, majú možnosť participovať na pokračovaní projektu a pomôcť klastrom s návrhmi na zmiernenie dopadov pandémie.

29. júla 2021

Najlepších inovátorov odmení minister hospodárstva v Dubaji

Najúspešnejší slovenskí inovátori si prevezmú cenu ministra hospodárstva SR v rámci 14. ročníka súťaže “Inovatívny čin roka 2020” výnimočne na svetovej výstave EXPO 2021 v Dubaji v januári budúceho roka. Termín na doručenie prihlášok bol posunutý až na koniec septembra.

19. júla 2021

SIEA podporí firmy prostredníctvom inovačných poukážok

Podnikatelia na Slovensku dostanú finančnú pomoc na inovácie. SIEA v spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom prostredníctvom národného projektu inovujme.sk pre nich pripravila inovačné poukážky vo výške od dvoch do 15-tisíc eur. Pilotný projekt sa spustí v Banskobystrickom kraji.

21. júna 2021

SIEA: Prvé čerpacie stanice na vodík budú na jeseň realitou už aj na Slovensku

SIEA vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie vodíkových čerpacích staníc. Na Slovensku pôjde o prvé čerpacie stanice, na ktorých bude možné dopĺňať palivo do áut a autobusov na vodíkový pohon. Financované budú z európskych zdrojov.

18. júna 2021

Zapojte sa do prieskumu o spolupráci malých a stredných podnikov so zahraničnými investormi

Slovenská inovačná a energetická agentúry a Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) pripravili prieskum venovaný kooperácii malých a stredných podnikov so zahraničnými investormi na Slovensku.

18. júna 2021

SIEA vyhlásila verejné obstarávanie na zabezpečenie vodíkových dopravných prostriedkov

SIEA pokračuje vo zvyšovaní povedomia verejnosti o využívaní vodíkových technológií v individuálnej aj hromadnej doprave. Nové vozidlá na vodíkový pohon majú byť spolufinancované z európskych zdrojov. Autobus a osobné vozidlá budú slúžiť na odborno-prezentačné účely.

7. júna 2021