Inovácie

Výzva na podporu inovácií v podnikoch je otvorená aj v roku 2024 

Slovenské malé a stredné podniky môžu naďalej žiadať o inovačný voucher z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom výzvy je motivovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií..

SIEA čakajú nové výzvy v rámci spolupráce s kórejským inštitútom 

Kórejská delegácia zložená z reprezentantov implementačnej agentúry KDI a dvoch univerzít sa 24.- 27. októbra stretla na Slovensku. Vzájomná kooperácia so SIEA tak získala konkrétnu podobu na rok 2024.

SIEA pokračuje v inovovaní Slovenska. Vyčlení 16,5 milióna eur na podporu podnikov

Komisia pre Program Slovensko 2021 – 2027 schválila zámer nového národného projektu. Zelenú dostalo pokračovanie v podpore podnikateľov formou inovačných poukážok.

Európska komisia odobrila štátnu pomoc 6,9 miliardy eur pre projekty IPCEI zamerané na budovanie vodíkovej infraštruktúry. Jeden je slovenský.

V tretej vlne dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) Hy2Infra získalo súhlas Európskej komisie na poskytnutie štátnej pomoci vo výške 6,9 miliardy eur sedem členských štátov. Medzi 33 notifikovanými projektami je aj slovenský projekt spoločnosti Eustream, a.s., ktorý má umožniť prepravu vodíka plynovodom.

20.02.2024

SIEA na konferencii COINTT 2023

Aký je aktuálny stav inovačného ekosystému Slovenska, aké zdroje má štát k dispozícii na podporu inovácií, vývoja a výskumu či ako využiť informácie na to, aby sa európske zdroje použili efektívne a zmysluplne. To boli témy panelu, v ktorom mala SIEA svoje zastúpenie.

06.11.2023

SIEA čakajú nové výzvy v spolupráci s kórejským inštitútom

Kórejská delegácia zložená z reprezentantov implementačnej agentúry KDI (Korean Development Institute) a univerzít (HANSUNG UNIVERSITY a KANGNAM UNIVERSITY) sa 24. – 27. októbra stretla na Slovensku. Vzájomná kooperácia so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou tak získala konkrétnu podobu na rok 2024.

06.11.2023

Výzva na digitálne vouchery je otvorená do 24. novembra 2023

SIEA oznamuje žiadateľom, že 24. 11. 2023 uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie digitálnych voucherov z Plánu obnovy a odolnosti.

02.11.2023

Záujem slovenských podnikov o inovácie a digitalizáciu stúpa

Slovenská inovačná a energetická agentúra prijala viac než 2 200 žiadostí o inovačné a digitálne vouchery z Plánu obnovy a odolnosti.

13.10.2023

Na digitálne a inovačné vouchery pre podniky je k dispozícii 20 miliónov eur

Pomôcť podnikom pri inováciách a digitalizácii je zámerom dvoch výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok na podporu spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-výskumných pracovísk, ktoré vyhlásil Úrad vlády SR, administrátorom je SIEA. Na digitálne a inovačné vouchery, ktoré môžu pokryť až 85 % oprávnených výdavkov, je vyčlenených 20 miliónov eur.

02.08.2023