Technik realizácie opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE na výrobu elektriny alebo tepla

Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti technika realizácie opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE na výrobu elektriny a tepla. »»

Biomasa a jej využitie na Slovensku

Prioritou celosvetovej energetiky je čo najčistejšia výroba využiteľných foriem energie. Aj preto sa do popredia dostávajú obnoviteľné zdroje energie, okrem iných aj biomasa. »»

Využívanie vodnej energie

Typy vodných elektrární, výhody a nevýhody využívania vodnej energie na výrobu elektriny, hydroenergetika na Slovensku »»

Energia ukrytá v zemi

Spôsob využitia geotermálnej energie, jej výhody a nevýhody sú s pracované v informačnom materiáli »»

Geotermálna energia

Aký je geotermálny potenciál, geotermické danosti a právne predpisy pri využívaní geotermálnej energie na Slovenku prinášame v informačnom materiáli:  »»

Zaujímavosti o využívaní veternej energie

Zaujímavosti, ktoré ste možno netušili o veternej energii a jej využívaní  »»