Odborná spôsobilosť na vykonávanie činnosti energetických audítorov

Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti energetických audítorov zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v súlade so Zákonom č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zoznam energetických audítorov vedie, pravidelne aktualizuje a na svojom webovom  sídle zverejňuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Aktuálny termín konania:

Momentálne nie je aktuálny žiadny termín konania.

Staršie termíny konania:

29.11., 30.11. a 1.12.2023

13. a 14. 12. 2022

28. a 29.3. 2022 (pôvodne 7. a 8. 12. 2021)

7. a 8. 12. 2020

4. a 5. 12. 2019

11. a 12. 12. 2018

12. a 13. 12. 2017

14. a 15. 12. 2016

1., 2. a 11. 12. 2015

11., 12, a 13. 12. 2013

11., 12, a 13. 12. 2012

14., 15. a 16. 12. 2011

21. 12. 2010