Domovská stránka

Verejné budovy budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia

Verejné budovy využijú podporu na rýchle energetické opatrenia

Budovy vo vlastníctve alebo správe štátu a samospráv budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvu zameranú na zníženie spotreby energie vyhlási SIEA v krátkom čase.

Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke

SIEA opäť otvorila informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam. V ďalšej fáze bude postupne spustená aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok. 

Výzva je naďalej otvorená,  voľné sú prostriedky pre bratislavský kraj 

Na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách v Bratislavskom samosprávnom kraji je vyčlenených viac ako 30 miliónov eur. K dispozícii je prehľad o aktuálnom stave žiadostí. 

Domácnosti

Aktuality

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 16. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 7.6.2024 predložených 597 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

11.06.2024
  • Štrukturálne fondy

Dobrá správa pre podporu slovenskej mobility a transportu. Európska komisia schválila štvrtú pomoc vo výške 1,4 miliardy eur pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Medzi podporovanými zámermi je aj náš projekt.

Vo štvrtej vlne pomoci získalo 7 členských štátov súhlas Komisie poskytnúť štátnu dotáciu vo výške 1,4 miliardy eur čo by malo odomknúť ďalších 3,3 miliardy eur súkromných investícií. Podpore sa môže tešiť aj východoslovenská strojárenská a letecká spoločnosť Tomark.

07.06.2024
  • Medzinárodné projekty

Projekt LIFE LEAPto11 pomôže zlepšiť energetickú efektívnosť v priemysle a v podnikoch

Národné energetické agentúry desiatich členských štátov spustili iniciatívu na zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle a v podnikoch. Prostredníctvom medzinárodného projektu LIFE LEAPto11 chcú posilniť udržateľnosť energetických auditov a systémov energetického manažérstva.

16.05.2024
  • Medzinárodné projekty

Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke

SIEA po zavedení nových funkcionalít opäť otvorila informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam. V ďalšej fáze bude postupne spustená aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok. K dispozícii je dostatok finančných prostriedkov, domácnosti majú na vypísanie žiadostí čas.

29.04.2024
  • Bezplatné poradenstvo

Podpora prenosu vedomostí v centre pozornosti medzinárodného stretnutia partnerov projektu KnowledgeAnalytics v Litve

V dňoch 9. a 10. mája 2024 sa konal Kick-Off Meeting partnerov projektu KnowledgeAnalytics v litovskom Vilniuse. Jedným z nich je aj Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá na stretnutí mala svoje zastúpenie.

22.05.2024
  • Medzinárodné projekty

Kľúčoví stakeholderi stavebníctva, štátnej a verejnej správy predstavili Zelenú dohodu pre budovy

Zástupcovia stavebného sektora, štátnej správy, samospráv, akademickej obce a investori dnes v Bratislave predstavili Zelenú dohodu pre budovy, ktorá je výsledkom trojročnej spolupráce. Takmer päťdesiat navrhnutých konkrétnych opatrení má v praxi pomôcť vytvoriť priaznivejšie podmienky pre investície do čistej energie v budovách a mestskej mobilite, vrátane obnovy budov na budovy bez emisné.

23.04.2024
  • Medzinárodné projekty

Verejné budovy budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia

Budovy vo vlastníctve alebo správe štátu a samospráv budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvu na predkladanie projektov zameraných na zníženie spotreby energie vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra 3. mája 2024.

15.04.2024
  • Podporné programy

Otestujte si úroveň digitalizácie vo vašom podniku s nástrojmi projektu Inprofuture

Ak váš podnik zvažuje digitalizáciu, ak ste už proces začali alebo sa len chcete dozvedieť viac o jej možnostiach, môžete využiť nástroje vytvorené medzinárodným projektom Inprofuture, financovaným programom ERASMUS+. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako partner projektu spolupracoval na vytvorení týchto nástrojov.

15.04.2024
  • Inovácie

Podpora startupov v centre pozornosti medzinárodného stretnutia partnerov projektu UnicornQuest na Slovensku

Čo je potrebné urobiť, aby sa na Slovensku viac darilo startupom s unikátnymi technologickými riešeniami? Nielen to bolo témou 3. stretnutia 12 partnerských organizácií z 10 európskych krajín, ktoré SIEA zorganizovala v rámci medzinárodného projektu UnicornQuest.

26.03.2024
  • Inovácie

Novinky e-mailom

Prihláste sa na odber noviniek a zistite viac o možnostiach podpory inovatívnych a energeticky efektívnych riešení. Dozviete sa o našich projektoch a podujatiach alebo si môžete prečítať najnovšie informácie z oblastí, ktoré vás zaujímajú.