Domovská stránka

SIEA vyhlásila prvú dopytovo orientovanú výzvu z programu Slovensko

Na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách je v aktuálnej výzve k dispozícii 143 miliónov eur.  Informačný seminár k výzve sa uskutoční 19. januára 2023.

Aké sú príležitosti a obmedzenia pre energetické komunity v zahraničí a na Slovensku

Pomôcť pri vzniku a udržateľnom fungovaní energetických komunít je cieľom projektu REC4EU, na ktorom sa podieľa aj SIEA. K dispozícii sú výsledky analýzy mapujúcej fungovanie komunít  a prehľad podporných mechanizmov.

Výzva na podporu inovácií v podnikoch je otvorená aj v roku 2024 

Slovenské malé a stredné podniky môžu naďalej žiadať o inovačný voucher z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom výzvy je motivovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií.

Aktuality

Medzinárodný projekt REC4EU zmapoval príležitosti a obmedzenia pre energetické komunity v zahraničí a na Slovensku

Pomôcť pri vzniku a udržateľnom fungovaní energetických komunít je cieľom medzinárodného projektu REC4EU, na ktorom sa podieľa aj SIEA. Na druhom projektovom workshope boli predstavené výsledky SWOT analýzy mapujúcej fungovanie energetických komunít v zahraničí a na Slovensku, príklady z praxe a tiež pripravované podporné mechanizmy.

29.02.2024
 • Medzinárodné projekty

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 1. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo v rámci prvého hodnotiaceho kola k 23.2.2024 predložených 387 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

29.02.2024
 • Štrukturálne fondy

SIEA vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

SIEA vyhlásila 22. decembra 2023 výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov €.

22.12.2023
 • Štrukturálne fondy

Európska komisia odobrila štátnu pomoc 6,9 miliardy eur pre projekty IPCEI zamerané na budovanie vodíkovej infraštruktúry. Jeden je slovenský.

V tretej vlne dôležitých projektov spoločného európskeho záujmu (IPCEI) Hy2Infra získalo súhlas Európskej komisie na poskytnutie štátnej pomoci vo výške 6,9 miliardy eur sedem členských štátov. Medzi 33 notifikovanými projektami je aj slovenský projekt spoločnosti Eustream, a.s., ktorý má umožniť prepravu vodíka plynovodom.

20.02.2024
 • Inovácie

FAQ k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 15.2.2024 často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

15.02.2024
 • Štrukturálne fondy

Zmena č. 2 k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 8.2.2024 zmenu č.2 výzvy zameranú na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách.

08.02.2024
 • Štrukturálne fondy

Zmena č. 1 k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 5.2.2024 zmenu č.1 výzvy zameranú na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách.

05.02.2024
 • Štrukturálne fondy

Podmienky Zelenej domácnostiam motivujú bytové domy vykonať úsporné opatrenia

V novom projekte Zelená domácnostiam sa podpora pre bytové domy rozšírila na štyri druhy zariadení, ktoré im pomôžu znížiť náklady na energiu. Podľa aktualizovaných podmienok bude pri určení výšky príspevku v bytových domoch rozhodujúci výkon zariadenia, ktorý navrhne energetický audit so zohľadnením potenciálu úspor a množstva využiteľnej energie v budove.

30.01.2024
 • Zelená domácnostiam

SIEA zverejnila aktualizované podmienky Zelenej domácnostiam

Záujem o inštaláciu zariadení v novom projekte Zelená domácnostiam už prejavilo viac ako 1 000 zhotoviteľov a zaregistrovaných bolo vyše 4 400 oprávnených zariadení. K dispozícii sú aktualizované podmienky podpory.

30.01.2024
 • Bezplatné poradenstvo

Výzva na podporu inovácií v podnikoch je otvorená aj v roku 2024

Slovenské malé a stredné podniky môžu naďalej žiadať o inovačný voucher z Plánu obnovy a odolnosti. Cieľom výzvy je motivovať súkromný sektor, aby investoval do výskumu, vývoja a inovácií.

24.01.2024
 • Bezplatné poradenstvo

Výzva na predloženie národného projektu Rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti pre potreby krajských energetických centier a regionálnych centier udržateľnej energetiky

SIEA ako SO pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 22.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Rozšírenie informačného systému energetickej efektívnosti pre potreby krajských energetických centier a regionálnych centier udržateľnej energetiky

22.12.2023
 • Štrukturálne fondy

Výzva na predloženie žiadosti o NFP zameraná na na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 22.12.2023 výzvu na predloženie žiadosti o NFP zameraná na na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

22.12.2023
 • Štrukturálne fondy

Výzva na predloženie národného projektu Kapacity pre regióny

SIEA ako SO pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 21.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov, ktorá je zameraná na podporu energetickej efektívnosti a dekarbonizácie.

21.12.2023
 • Štrukturálne fondy

Novým generálnym riaditeľom SIEA sa stal Alexander Hlatky

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková poverila vedením Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Alexandra Hlatkeho.

18.12.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Výzva na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko 2021 – 2027 vyhlásila dňa 14.12.2023 výzvu na predloženie národného projektu Zelená domácnostiam, ktorá je zameraná na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach.

14.12.2023
 • Štrukturálne fondy

Videozáznamy a prezentácie z Konferencie Energetický audit a služby

Čo čaká verejný sektor a podniky v oblasti energetickej efektívnosti v najbližších rokoch bolo prezentované na konferencii Energetický audit a služby 2023, ktorú zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra. K dispozícii sú prezentácie a videozáznamy z podujatia.

28.11.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Kto bude môcť využiť zvýhodnený príspevok zo Zelenej domácnostiam a ako si vypočítať hodnotu poukážky?

Prehľad najpodstatnejších informácií o nových možnostiach podpory v projekte Zelená domácnostiam je k dispozícii aj prostredníctvom videozáznamu z prvého seminára. Na novej stránke zelenadomacnostiam.sk pribudli odporúčania k výberu zariadení a kalkulačka, prostredníctvom ktorej si môžu domácnosti vypočítať predpokladanú maximálnu hodnotu poukážky.

14.11.2023
 • Zelená domácnostiam

Prostredníctvom nového národného projektu SIEA Zelená podnikom bude možné získať príspevok na energetický audit a využívanie OZE

Mikro, malé a stredné podniky budú môcť prostredníctvom pripravovaného pilotného projektu Zelená podnikom získať finančný príspevok do výšky 70-tisíc eur na vypracovanie energetických auditov a inštaláciu vhodných zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie primárne pre vlastnú spotrebu.

25.10.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Informácia k ukončeniu projektov z výziev zameraných na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Vzhľadom na končiace programové obdobie Operačného programu Kvalita životného prostredia a v súvislosti s implementáciou výziev zameraných na podporu výstavby zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny SIEA informuje prijímateľov, že spoločnosti VSD a ZSD zverejnili dodatočné informácie s cieľom upriamiť pozornosť dotknutých subjektov na procesnú a obsahovú stránku pre úspešné pripojenie zdroja.

08.11.2023
 • Štrukturálne fondy

SIEA spúšťa novú Zelenú domácnostiam. O poukážku bude možné požiadať spätne

Príspevky na tepelné čerpadlá, fotovoltické panely, slnečné kolektory a kotly na biomasu aj pre Bratislavský samosprávny kraj a vyššia cielená podpora inštalácií moderných zariadení, ktoré spĺňajú európske environmentálne kritériá. To sú hlavné zmeny v podmienkach nového národného projektu Zelená domácnostiach, ktoré 30. októbra 2023 zverejnila SIEA.

30.10.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Novinky e-mailom

Prihláste sa na odber noviniek a zistite viac o možnostiach podpory inovatívnych a energeticky efektívnych riešení. Dozviete sa o našich projektoch a podujatiach alebo si môžete prečítať najnovšie informácie z oblastí, ktoré vás zaujímajú.

Vaše podnety

Napíšte nám vaše návrhy k činnosti SIEA a k čerpaniu štrukturálnych fondov Európskej únie cez anonymný formulár