Domovská stránka

Slnečné kolektory na rodinom dome

Začína vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam

MH SR spolu so SIEA postupne spúšťa aktiváciu a vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam. Zhotovitelia už môžu aktivovať žiadosti na kotly na biomasu, slnečné kolektory aj tepelné čerpadlá. 

Nová výzva z plánu obnovy pomôže obnoviť až 184 000 m² verejných budov

Budovy vo vlastníctve alebo správe štátu a samospráv môžu využiť podporu na rýchle energetické opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti SR. MH SR a SIEA vyhlásili výzvu zameranú na zníženie spotreby energie.

Výzva je naďalej otvorená,  voľné sú prostriedky pre bratislavský kraj 

Na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách v Bratislavskom samosprávnom kraji je vyčlenených viac ako 30 miliónov eur. K dispozícii je prehľad o aktuálnom stave žiadostí. 

Domácnosti

Aktuality

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 22. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 19.7.2024 predložených 642 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

23.07.2024
  • Štrukturálne fondy

Aktivácia žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá je otvorená

Aktivácia žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá bola otvorená dnes o 11.00 hod. Poukážky ku všetkým aktivovaným žiadostiam o finančný príspevok na tepelné čerpadlá a tiež na kotly na biomasu a na slnečné kolektory budú vydané v utorok 23.7.2024 o 11.00 hod.

22.07.2024
  • Zelená domácnostiam

Nová výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR obnoví až 184 000 m² verejných budov

Obecné úrady, požiarne stanice či materské školy sa budú môcť obnoviť a znížiť tak svoju spotrebu energie. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlasujú novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR, prostredníctvom ktorej budú môcť verejné budovy vo vlastníctve či správe štátu alebo samospráv využiť podporu pre rýchlo realizovateľné energetické opatrenia na zníženie spotreby.

16.07.2024
  • Podporné programy

Začína vydávanie poukážok v projekte Zelená domácnostiam

MH SR spolu so SIEA spúšťa aktiváciu a vydávanie poukážok z projektu Zelená domácnostiam na podporu inštalácie zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Aktivácia bude spúšťaná v etapách. Ako prvé môžu zhotovitelia aktivovať žiadosti na kotly na biomasu a slnečné kolektory, a to už od zajtra 16. júla 2024 od 11.00 hod. Poukážky k aktivovaným žiadostiam budú vydávané nasledujúci deň.

15.07.2024
  • Zelená domácnostiam

Pri vývoji nového nástroja na podporu zavádzania najmodernejších technológií v malých a stredných podnikoch bude SIEA spolupracovať s partnermi zo Slovenska a ôsmich európskych regiónov

Cieľom projektu DeepTechValleys, financovaného z programu medzinárodnej spolupráce Interreg Europe, je prepojiť regióny európskych krajín na medzištátnej úrovni a vzájomným učením a spoločným plnením úloh zvýšiť ich konkurencieschopnosť.

04.07.2024
  • Medzinárodné projekty

Zelenšia ekonomika vďaka aplikácii v našom telefóne?

SIEA ako súčasť konzorcia medzinárodného projektu JET4CE, Interreg Central Europe, spolu s asociovaným partnerom projektu BBSK, spolupracuje na vývoji mobilnej aplikácie na mapovanie klimatických výziev.

25.06.2024
  • Medzinárodné projekty

Zastúpenie SIEA a MHSR si vymenilo poznatky a skúsenosti na prvom stretnutí partnerov v medzinárodnom projekte DeepTechValleys

Spolupráca v nasledujúcich rokoch má priniesť vylepšenie podpory inovácií pre malé a stredné podniky v deviatich európskych krajinách.

13.06.2024
  • Medzinárodné projekty

Dobrá správa pre podporu slovenskej mobility a transportu. Európska komisia schválila štvrtú pomoc vo výške 1,4 miliardy eur pre dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (IPCEI). Medzi podporovanými zámermi je aj náš projekt.

Vo štvrtej vlne pomoci získalo 7 členských štátov súhlas Komisie poskytnúť štátnu dotáciu vo výške 1,4 miliardy eur čo by malo odomknúť ďalších 3,3 miliardy eur súkromných investícií. Podpore sa môže tešiť aj východoslovenská strojárenská a letecká spoločnosť Tomark.

07.06.2024
  • Medzinárodné projekty

Novinky e-mailom

Prihláste sa na odber noviniek a zistite viac o možnostiach podpory inovatívnych a energeticky efektívnych riešení. Dozviete sa o našich projektoch a podujatiach alebo si môžete prečítať najnovšie informácie z oblastí, ktoré vás zaujímajú.