Domovská stránka

Výroba žiariviek končí, ako ich nahradiť?

Ukončenie výroby trubicových žiariviek je príležitosťou zabezpečiť v tisíckach budov úsporné a spoľahlivé osvetlenie s možnosťou regulácie. Praktické rady, ako túto zmenu zvládnuť, boli prezentované na konferencii Svetlo v obciach a budovách.

Ako majú systémy CZT zvládnuť dekarbonizáciu, decentralizáciu a zapájanie komunít?

Aj o tom sa bude hovoriť na konferencii Zásobovanie teplom aktuálne, ktorú organizujeme 23. a 24.5.2023 v Bratislave. Pozývame vás, registrácia je otvorená.

Obce a verejné inštitúcie môžu využiť príspevky na fotovoltické systémy 

Na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie primárne pre vlastnú spotrebu je pre organizácie verejného sektora k dispozícii 5 miliónov eur. Projekty je nutné ukončiť do konca roka 2023.

Aktuality

Medzinárodný projekt UnicornQuest začína hľadať perspektívne startupy

Prilákať a udržať podnikateľské talenty a znížiť odliv perspektívnych začínajúcich podnikov z Európy je zámerom medzinárodného projektu UnicornQuest, ktorý je financovaný z programu Interreg Europe. Slovensko v projekte zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra.

01.06.2023
 • Medzinárodné projekty

Prezentácie z konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva

Ako môžu regióny a samosprávy zvýšiť svoju energetickú nezávislosť? To bola hlavná téma konferencie Regionálna energetika – súčasnosť a perspektíva, ktorá sa uskutočnila 11. – 12. mája 2023 v Banskej Bystrici v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

22.05.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Špecialisti na úspory energie vám v nákupných centrách bezplatne poradia, či sa vám oplatia slnečné kolektory alebo fotovoltika. A pozrú sa s vami aj na vaše vyúčtovania za energie!

Uvažujete o slnečných kolektoroch a alebo fotovoltike, no neviete, či sa vám oplatia? Bezplatné konzultácie, ako využívať energiu úsporne a znížiť tak svoje účty za teplú vodu, elektrinu či kúrenie, poskytnú energetickí konzultanti SIEA v nákupných centrách piatich krajských miest.

31.05.2023
 • Bezplatné poradenstvo

V Programe Slovensko je na energetické opatrenia k dispozícii 900 miliónov eur

SIEA bude sprostredkovávať európsku podporu zameranú na zlepšovanie energetickej efektívnosti, využívanie obnoviteľných zdrojov energie a rozvoj inteligentných energetických systémov v Programe Slovensko. Na tento účel je do roku 2029 vyčlenených viac ako 900 miliónov eur.

22.05.2023
 • Štrukturálne fondy

Oznámenie o možnosti zaradenia do zoznamu externých odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie prostriedkov z Modernizačného fondu

Ministerstvo životného prostredia SR hľadá odborných hodnotiteľov pre posudzovanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov v rámci Výzvy zameranej na dekarbonizáciu priemyslu, ktorá je otvorená do 30.06.2023.

11.05.2023
 • Bezplatné poradenstvo

SIEA pozýva na konferenciu Zásobovanie teplom aktuálne

O tom, aké výzvy čakajú slovenské teplárenstvo v najbližších mesiacoch a ako ho ovplyvnia plánované dekarbonizačné požiadavky Európskej únie, sa bude hovoriť na konferencii Zásobovanie teplom aktuálne, ktorú organizuje SIEA 23. a 24.5.2023 v Bratislave.

18.05.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Aké sú výhody a obmedzenia obnoviteľných zdrojov energie? Zapojte sa do prieskumu medzinárodného projektu SHREC

Obnoviteľné zdroje energie majú svoje výhody, ale aj obmedzenia. Do akej miery ich poznáme a čo od nich očakávame mapuje medzinárodný projekt SHREC, na ktorom sa podieľa aj SIEA.

16.05.2023
 • Medzinárodné projekty

Oznam o predĺžení termínu plánovaného uzatvorenia výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC411-2023-80

SIEA ako SO pre OP KŽP oznamuje žiadateľom, že 3. hodnotiace kolo výzvy zameranej na podporu inštalácie fotovoltických systémov vo verejnom sektore sa predlžuje do 31.5.2023, čo zároveň predstavuje termín uzavretia výzvy.

11.05.2023
 • Štrukturálne fondy

Medzinárodný projekt SHREC, ktorý priblížil skúsenosti energetických komunít v zahraničí, sa blíži do finále

Zvýšenie povedomia o energetických komunitách prostredníctvom zdieľania príkladov dobrej praxe bolo na Slovensku hlavným cieľom medzinárodného projektu SHREC, na ktorom sa podieľa aj SIEA. Záverečná konferencia projektu sa konala 20. marca 2023 v Bruseli.

10.05.2023
 • Medzinárodné projekty

Výroba žiariviek končí. Ako ich nahradiť?

Ukončenie výroby trubicových žiariviek je jedinečnou príležitosťou zabezpečiť v tisíckach budov moderné, úsporné a spoľahlivé osvetlenie s možnosťou regulácie, ktoré umožní aj ďalšie úspory v budúcnosti. Praktické rady a odporúčania, ako túto zmenu zvládnuť, boli prezentované na konferencii Svetlo v obciach a budovách, ktorú zorganizovala SIEA. K dispozícii sú prezentácie a videozáznam z konferencie.

02.05.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Rozpočítavanie nákladov na teplo a teplú vodu má nové, spravodlivejšie pravidlá

Pravidlá rozpočítavania nákladov na teplo v bytových domoch sa zmenili, po prvý raz sa budú uplatňovať v máji 2024 vo vyúčtovaní za rok 2023. Rozhodnutia vlastníkov, ktoré sú v rozpore s novou vyhláškou, je potrebné uviesť do súladu s ňou do 30. júna 2023.

20.03.2023
 • Bezplatné poradenstvo

Novinky e-mailom

Prihláste sa na odber noviniek a zistite viac o možnostiach podpory inovatívnych a energeticky efektívnych riešení. Dozviete sa o našich projektoch a podujatiach alebo si môžete prečítať najnovšie informácie z oblastí, ktoré vás zaujímajú.

Vaše podnety

Napíšte nám vaše návrhy k činnosti SIEA a k čerpaniu štrukturálnych fondov Európskej únie cez anonymný formulár