Domovská stránka

Verejné budovy budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia

Verejné budovy využijú podporu na rýchle energetické opatrenia

Budovy vo vlastníctve alebo správe štátu a samospráv budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvu zameranú na zníženie spotreby energie vyhlási SIEA v krátkom čase.

Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke

SIEA opäť otvorila informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam. V ďalšej fáze bude postupne spustená aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok. 

Výzva je naďalej otvorená,  voľné sú prostriedky pre bratislavský kraj 

Na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách v Bratislavskom samosprávnom kraji je vyčlenených viac ako 30 miliónov eur. K dispozícii je prehľad o aktuálnom stave žiadostí. 

Domácnosti

Aktuality

Informácia o výške žiadaných finančných prostriedkov vo výzve PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR – 13. hodnotiace kolo

Vo výzve Programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR bolo k 17.5.2024 predložených 570 žiadostí. Výzva je naďalej otvorená.

20.05.2024
 • Štrukturálne fondy

Projekt LIVE LEAPto11 pomôže zlepšiť energetickú efektívnosť v priemysle a v podnikoch

Národné energetické agentúry desiatich členských štátov spustili iniciatívu na zvýšenie energetickej efektívnosti v priemysle a v podnikoch. Prostredníctvom medzinárodného projektu LIVE LEAPto11 chcú posilniť udržateľnosť energetických auditov a systémov energetického manažérstva.

16.05.2024
 • Medzinárodné projekty

Inovovaný informačný systém Zelenej domácnostiam je opäť v prevádzke

SIEA po zavedení nových funkcionalít opäť otvorila informačný systém na registráciu žiadostí o poukážky v projekte Zelená domácnostiam. V ďalšej fáze bude postupne spustená aktivácia žiadostí zhotoviteľmi a vydávanie poukážok. K dispozícii je dostatok finančných prostriedkov, domácnosti majú na vypísanie žiadostí čas.

29.04.2024
 • Bezplatné poradenstvo

Kľúčoví stakeholderi stavebníctva, štátnej a verejnej správy predstavili Zelenú dohodu pre budovy

Zástupcovia stavebného sektora, štátnej správy, samospráv, akademickej obce a investori dnes v Bratislave predstavili Zelenú dohodu pre budovy, ktorá je výsledkom trojročnej spolupráce. Takmer päťdesiat navrhnutých konkrétnych opatrení má v praxi pomôcť vytvoriť priaznivejšie podmienky pre investície do čistej energie v budovách a mestskej mobilite, vrátane obnovy budov na budovy bez emisné.

23.04.2024
 • Medzinárodné projekty

Verejné budovy budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia

Budovy vo vlastníctve alebo správe štátu a samospráv budú môcť využiť podporu na rýchle energetické opatrenia z Plánu obnovy a odolnosti SR. Výzvu na predkladanie projektov zameraných na zníženie spotreby energie vyhlási Slovenská inovačná a energetická agentúra 3. mája 2024.

15.04.2024
 • Podporné programy

Otestujte si úroveň digitalizácie vo vašom podniku s nástrojmi projektu Inprofuture

Ak váš podnik zvažuje digitalizáciu, ak ste už proces začali alebo sa len chcete dozvedieť viac o jej možnostiach, môžete využiť nástroje vytvorené medzinárodným projektom Inprofuture, financovaným programom ERASMUS+. Slovenská inovačná a energetická agentúra ako partner projektu spolupracoval na vytvorení týchto nástrojov.

15.04.2024
 • Inovácie

Podpora startupov v centre pozornosti medzinárodného stretnutia partnerov projektu UnicornQuest na Slovensku

Čo je potrebné urobiť, aby sa na Slovensku viac darilo startupom s unikátnymi technologickými riešeniami? Nielen to bolo témou 3. stretnutia 12 partnerských organizácií z 10 európskych krajín, ktoré SIEA zorganizovala v rámci medzinárodného projektu UnicornQuest.

26.03.2024
 • Inovácie

Aká je úroveň klastrov na Slovensku? SIEA vydala publikáciu o minulosti, súčasnosti a budúcnosti certifikácie klastrov

SIEA predstavila publikáciu „KLASTRE NA SLOVENSKU: Minulosť, súčasnosť a budúcnosť certifikácie klastrov“. Publikácia obsahuje súbor analýz, prieskumov a názorov odborníkov, ktorí stoja v popredí formovania a budovania klastrového ekosystému na Slovensku.

22.03.2024
 • Inovácie

Novou generálnou riaditeľkou SIEA je Ľubica Šimková

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Denisa Saková vymenovala 21. marca 2024 do funkcie generálnej riaditeľky Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Ľubicu Šimkovú.

21.03.2024
 • Bezplatné poradenstvo

SIEA zorganizovala 2. národnú klastrovú konferenciu

Digitalizácia malých a stredných podnikov, medzinárodné strategické partnerstvá, zelená transformácia, aktívna podpora klastrového ekosystému aj startupov. 2. národná klastrová konferencia vytvorila priestor na diskusiu a spoluprácu medzi klastrovými iniciatívami nielen na Slovensku, ale aj v stredoeurópskom regióne.

20.03.2024
 • Inovácie

Zmena č. 1 k výzve na predloženie národného projektu „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 14.3.2024 zmenu č.1 výzvy „Kapacity pre rozvoj udržateľnej energetiky a dekarbonizáciu regiónov“

14.03.2024
 • Štrukturálne fondy

SIEA a EIT Manufacturing podpísali memorandum o spolupráci pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti a digitálnych zručností podnikov

SIEA a EIT Manufacturing (EITM) podpísali 8. marca 2024 memorandum o spolupráci pri mobilizácii, podpore a prepájaní malých a stredných priemyselných podnikov s európskymi inovačnými aktérmi z EIT Manufacturing. Ich spoločným zámerom je poskytnúť pomoc pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti a digitálnej transformácii podnikov.

11.03.2024
 • Inovácie

Medzinárodný projekt REC4EU zmapoval príležitosti a obmedzenia pre energetické komunity v zahraničí a na Slovensku

Pomôcť pri vzniku a udržateľnom fungovaní energetických komunít je cieľom medzinárodného projektu REC4EU, na ktorom sa podieľa aj SIEA. Na druhom projektovom workshope boli predstavené výsledky SWOT analýzy mapujúcej fungovanie energetických komunít v zahraničí a na Slovensku, príklady z praxe a tiež pripravované podporné mechanizmy.

29.02.2024
 • Medzinárodné projekty

FAQ k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách

SIEA ako sprostredkovateľský orgán pre program Slovensko zverejnila dňa 15. 2. 2024 často kladené otázky (FAQ) k výzve zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

15.02.2024
 • Štrukturálne fondy

SIEA vyhlásila výzvu z Programu Slovensko zameranú na zníženie energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách

SIEA vyhlásila 22. decembra 2023 výzvu z Programu Slovensko zameranú na podporu zníženia energetickej náročnosti a využívanie obnoviteľných zdrojov vo verejných budovách. Na výzvu je vyčlenených 143 miliónov €.

22.12.2023
 • Štrukturálne fondy

Novinky e-mailom

Prihláste sa na odber noviniek a zistite viac o možnostiach podpory inovatívnych a energeticky efektívnych riešení. Dozviete sa o našich projektoch a podujatiach alebo si môžete prečítať najnovšie informácie z oblastí, ktoré vás zaujímajú.