Zmluvy

Zmluvy SIEA uzatvorené po 1. 1. 2011

Zmluvy, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra uzatvorila po 1. 1. 2011, sú v súlade so zákonom 546/2010 Z. z. k dispozícii v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvy SIEA uzatvorené do 31. 12. 2010
Zmluvy verejného obstarávania uzatvorené po 1. januári 2000 s dohodnutou čiastkou viac ako 500 000 Sk

(16 596,9594 eur s použitím konverzného kurzu 1 € = 30,1260 Sk) zverejňované v zmysle uznesenia Vlády SR č. 603/2010

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002