Zmluvy

Zmluvy, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra uzatvorila po 1. 1. 2011, sú v súlade so zákonom 546/2010 Z. z. k dispozícii v Centrálnom registri zmlúv.