Zmluvy

Zmluvy SIEA uzatvorené po 1. 1. 2011

Zmluvy, ktoré Slovenská inovačná a energetická agentúra uzatvorila po 1. 1. 2011, sú v súlade so zákonom 546/2010 Z. z. k dispozícii v Centrálnom registri zmlúv.

Zmluvy SIEA uzatvorené do 31. 12. 2010

Licenčná zmluva č. 30210132 (aplikačné programové vybavenie)