Projektant opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE

Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti projektanta opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE. »»

Výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel

V informačnom materiáli dávame do pozornosti metódu uvedenú v prílohe Rozhodnutia Komisie 2013/114/EÚ pre výpočet množstva tepla vyrobeného z obnoviteľného zdroja energie prostredníctvom tepelných čerpadiel »»

Výpočet minimálnej hrúbky izolácie rozvodov tepla a teplej vody v budovách

Vlastník budovy s celkovou podlahovou plochou väčšou ako 1000 m2 s ústredným teplovodným vykurovaním alebo so spoločnou prípravou teplej vody je povinný podľa zákona č. 321/2014 Z. z. vybaviť rozvody tepla a teplej vody vhodnou tepelnou izoláciou.  Aká je minimálna hrúbka izolácie? »»