Projektant opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE

Všeobecne záväzné právne predpisy

V článku uvádzame aktuálne platné právne predpisy súvisiace s výkonom činnosti projektanta opatrení energetickej efektívnosti a využívania OZE. »»