O projekte poradenstva

Vďaka bezplatnému odbornému poradenstvu, ktoré SIEA zabezpečovala v rokoch 2016 až 2023 v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU sú na stránke www.zitenergiou.sk a www.setrimeprenas.sk k dispozícii informačné materiály, televízne relácie a podcasty s odporúčaniami, ako využívať energiu efektívne a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

  • Odborné poradenstvo je momentálne poskytované prostredníctvom bezplatnej poradenskej linky 0800 199 399 v  pracovných dňoch od 9.00 h do 15.00 h
Ak máte záujem o  zasielanie aktuálnych pozvánok a správ zverejnených na stránke, môžete sa zaregistrovať a prihlásiť sa na odber noviniek e-mailom.

Upozornenie: Výstupy bezplatného energetického poradenstva v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU nemajú právnu relevanciu a preto by nemali byť zneužívané pri riešení rozličných druhov občianskych sporov.