Najčastešie otázky k výzvam implementovaným SIEA

Odpovede na najčastejšie otázky (FAQ) zaslané na adresu fondy@siea.gov.sk vypracovala SIEA v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR, ktoré odpovede v uvedenom znení schválilo. Ako je uvedené v príslušných výzvach, “odpovede na otázky zaslané písomne, elektronickou poštou alebo zverejnené v rámci FAQ je možné považovať za záväzné a je možné sa na ne odvolávať”.