Objednávky

Dátum od - do

Číslo objednávky a popis objednaného plnenia Predpokladaná hodnota objednaného plnenia Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa
301-2021-1040-BA
prenájom plochy na podujatí MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2021 v Bratislave
2 376,00 € s DPH 22.10.2021 MFF Eko, s.r.o, Súťažná 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 955 872
302-2021-1211-BA
dodanie tonerov
7 548,60 € s DPH 22.10.2021 CLEAN TONERY s.r.o., Za Hradbami 27, 902 01 Pezinok, IČO 35 891 866
303-2021-1081-BA
kancelárske potreby
1 441,49 € s DPH 22.10.2021 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211
299-2021-1220-BA
revízia elektrických spotrebičov v objektoch SIEA
3 800,00 € bez DPH 22.10.2021 BMT group s. r. o., Kpt. Weinholda 10/9, 972 43 Zemianske Kostoľany, IČO: 53 542 614
300-2021-1040-BA
prenájom plochy na podujatí MFF EKOTOPFILM – ENVIROFILM 2021 v Banskej Bystrici
2 376,00 € s DPH 22.10.2021 MFF Eko, s.r.o, Súťažná 7, 821 08 Bratislava, IČO: 35 955 872
294-2021-1800-BA
servis na SMV
300,00 € s DPH 20.10.2021 Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251
295-2021-1430-BA
servis na SMV
360,00 € s DPH 20.10.2021 Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251
296-2021-1220-BA
servis na SMV
240,00 € s DPH 20.10.2021 Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251
297-2021-1034-BA
servis na SMV
240,00 € s DPH 20.10.2021 Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251
298-2021-1800-BA
obstaranie dátumovky – pečiatka
61,20 € s DPH 20.10.2021 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO 11 648 783

Zobraziť
položiek na stránku