Objednávky

Dátum od - do

Číslo objednávky a popis objednaného plnenia Predpokladaná hodnota objednaného plnenia Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa
498-2022-1430-BA
laboratórne rozbory paliva a tuhých zvyškov po horení
134,52 € s DPH 28.11.2022 EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17, 040 12 Košice, IČO: 31 684 165
496-2022-1220-BA
výroba pečiatok
109,56 € s DPH 24.11.2022 Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, 831 06 Bratislava, IČO 11 648 783
495-2022-1081-BA
členský poplatok
375,00 € bez DPH 23.11.2022 Národná Vodíková Asociácia Slovenska, Budyšínska 94/36, 831 02 Bratislava, IČO: 42 447 267
487-2022-1800-BA
servis na SMV
420,00 € s DPH 23.11.2022 Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251
488-2022-1034-BA
kancelárske potreby
2 380,26 € s DPH 23.11.2022 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211
489-2022-1220-BA
kancelárske potreby
1 048,68 € s DPH 23.11.2022 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32 627 211
490-2022-1430-BA
oprava a kalibrácia analyzátora spalín
950,40 € s DPH 23.11.2022 K-TEST s.r.o., Letná 40, 042 60 Košice, IČO: 31 733 671
491-2022-1240-BA
účasť na Fórum VO
282,15 € s DPH 23.11.2022 Neopublic s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 35 800 356
492-2022-1210-BA
školenie
89,00 € s DPH 23.11.2022 EDOS – PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36287229
493-2022-1210-BA
školenie
79,00 € s DPH 23.11.2022 EDOS – PEM s.r.o., Tematínska 4, 851 05 Bratislava, IČO 36287229

Zobraziť
položiek na stránku