Objednávky

Dátum od - do

Číslo objednávky a popis objednaného plnenia Predpokladaná hodnota objednaného plnenia Dátum vyhotovenia Identifikačné údaje dodávateľa
126-2024-1220-BA
školenie
120,00 € s DPH 21.05.2024 OTIDEA s.r.o., Astrová 2/A, 821 01 Bratislava, IČO 47 139 200
125-2024-1220-BA
dodanie tepovača a čistiaceho prostriedku
209,29 € s DPH 20.05.2024 DOMOSS TECHNIKA, a.s., Bratislavská 11/a, 921 01 Piešťany, IČO: 36 228 389
124-2024-1060-BA
poskytovanie služieb pre správu IT infraštruktúry
4 800,00 € s DPH 16.05.2024 IMD Solutions s. r. o., Za záhradami 14, 900 28 Zálesie, IČO: 46 445 595
121-2024-1085-BA
účasť na konferencii
372,00 € s DPH 14.05.2024 Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, Budyšínska 94/36, 831 03 Bratislava, IČO: 45 733 848
122-2024-1220-BA
dodanie batérií
386,02 € s DPH 14.05.2024 Martin Peti – Pextra, Jantárová 30, 040 01 Košice, IČO: 41 508 939
123-2024-1080-BA
členský poplatok
700,00 € bez DPH 14.05.2024 Americká obchodná komora v Slovenskej republike, Bottova 1/1 , 811 09 Bratislava, IČO: 30 815 690
119-2024-1086-BA
seminár
60,00 € s DPH 08.05.2024 Otidea s.r.o. Astrova 2/A, 821 01 Bratislava, IČO: 47139200
117-2024-1085-BA
servis na SMV
51,50 € s DPH 07.05.2024 Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251
118-2024-1430-BA
servis na SMV
252,00 € s DPH 07.05.2024 Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, IČO 35 860 251
116-2024-1430-BA
laboratórne rozbory paliva a tuhých zvyškov po horení
546,00 € s DPH 07.05.2024 AK&T s.r.o., Pribinova 679/53, 960 01 Zvolen, IČO: 55 204 341

Zobraziť
položiek na stránku