Semináre

Dňa 10.11.2014 sa uskutočnil seminár k výzve KaHR-21DM-1402 na podporu efektívneho využívania energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis). »»

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu


Viac ako 140 podnikateľov prejavilo záujem o bezplatné informačné semináre o podmienkach získania príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma pomoci de minimis).  »»

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na dosahovanie energetických úspor a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách


Viac ako 80 podnikateľov prejavilo záujem o bezplatné informačné semináre o podmienkach získania príspevku zo štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na dosahovanie energetických úspor a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich. »»