Faktúry

Dátum od - do

Dátum doručenia Číslo a predmet Dodávateľ Suma s DPH
25.11.2022 5022039
konferencia
Neopublic s.r.o., Panónska cesta 17, 851 04 Bratislava, IČO: 35 800 356 183,15 €
24.11.2022 3022328
telefónne poplatky 10/22
O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 47 259 116 255,16 €
22.11.2022 2022280
prenájom rohoží 11/22
Lindstrom, s.r.o., Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava, IČO: 35 742 364 63,86 €
21.11.2022 2122302
konferencia
Priemyselno-Inovačný klaster Bodva, Budulov 174, 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO: 54 342 481 125,00 €
21.11.2022 2122303
prezentačné systémy
Activity promotion s.r.o., Příkop 147/13, 602 00 Brno CZ, IČO: 26936241 508,00 €
16.11.2022 3022321
konferencia
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE, Budyšínska 94/36, 831 03 Bratislava, IČO: 45 733 848 252,00 €
16.11.2022 3022319
školenie
DIVINO s.r.o., Jeséniova 4/E, 831 01 Bratislava, IČO: 46 492 542 4 200,00 €
15.11.2022 2122299
púzdro na iPad
Internet Mall Slovakia s.r.o., Galvaniho 6, 821 04 Bratislava, IČO 35 950 226 20,40 €
15.11.2022 2122296
LAN a WAN 10/22
IMD Solutions s.r.o., Uhrovecká 6081/10, 841 07 Bratislava, IČO: 46 445 595 2 880,00 €
15.11.2022 3022318
nájom nebytových priestorov 11/22
Úrad priemyselného vlastníctva SR, Švermova 43, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 30 810 787 3 427,47 €

Zobraziť
položiek na stránku