Priemyselné parky podporené zo štrukturálnych fondov Európskej únie

V rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (2004 – 2006) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007 – 2013)  bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v celkovej sume viac ako 110 miliónov € na výstavbu 24 priemyselných parkov. K dispozícii sú informácie o realizácii projektov, aktuálnej obsadenosti plôch, vrátane odkazov na podrobnejšie údaje a kontaktov na zodpovedné osoby.

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako implementačná agentúra Ministerstva hospodárstva SR zabezpečuje implementáciu výziev, v rámci ktorých mohli mestá a obce prostredníctvom štrukturálnych fondov získať podporu na vybudovanie priemyselných parkov. Po ukončení realizácie projektov SIEA monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov, ku ktorým sa obce zaviazali.

Podrobnejšie informácie o možnostiach v jednotlivých parkoch sú k dispozícii na internetovej stránke www.priemyselneparkyslovenska.sk.

Priemyselné parky podporené v rámci SOP Priemysel a služby

(Stav k 30. 11. 2020)

Obec Diakovce 

Názov projektu: Infraštruktúra pre Priemyselný park Diakovce
Čerpanie NFP: 1 833 809,56 €
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 321
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 61
Pripravená plocha: 74 618 m2
Obsadenosť parku: 74 618 m2
Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt – Obecný úrad Diakovce

Investori:

 • ANROSSI s.r.o. – výstavba budovy so skladovými a kancelárskymi priestormi za účelom predaja, nákupu a distribúcie potravín a cukroviniek
 • G&B Organizačná zložka Diakovce -vybudovanie a prevádzkovanie výrobných hál
 • G & G TRANS s.r.o. (parkovisko, výrobná hala, garáže, dielne)
 • Ján Komjáthy-Stolárstvo KOMI, stolárstvo
 • JOLI, s.r.o.
 • KOMI nábytok s.r.o., výstavby a prevádzkovania výrobných hál – rozšírenie stolárskej výroby
 • micropix s.r.o. Galanta – parkovisko, výrobná hala, garáže, dielne
 • MMB Work s.r.o.
 • PROIMPEX GROUP, a.s., výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí
 • PYROKOMPLET s.r.o. – výstavba budovy so skladovými a kancelárskymi priestormi za účelom predaja, nákupu a predaja osobných ochranných pomôcok a hasičskej výstroje a výzbroje
 • VPK International Trans s.r.o. Diakovce – výstavba výrobno-skladovacej haly oceľových armatúr a parkovanie mechanizácie
Priemyselný park Diakovce

Mesto Galanta

Názov projektu: Priemyselný park Galanta 
Čerpanie NFP: 7 280 282,39 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 316 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 330   
Pripravená plocha: 124 704 m2 
Obsadenosť parku: 124 704 m2 
Typ parku: zelený   

Podrobnejšie informácie a kontakt- Mestský úrad Galanta   

Investori:

 • SCM logistics s.r.o. – logistika, dispečing
 • Samsung Electronics Slovakia, s. r. o. – podporné činnosti k výrobe, materiálový manažment, logistika a skladovanie súčiastok, logistika a skladovanie hotových výrobkov

Mesto Hurbanovo

Názov projektu: Hurbanovo – priemyselný park 
Čerpanie NFP: 416 383,45 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 100 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 7   
Pripravená plocha: 70 678 m2 
Obsadenosť parku: 55 200 m2 (+ 15 478 m2 pripravená plocha) 
Typ parku: zelený   

Podrobnejšie informácie a kotakt – Mestský úrad Hurbanovo     

Investori:

 • Atwood Slovakia s.r.o., vybudovanie priemyselnej haly na skladovanie tovaru a výroby oceľových produktov
 • COM RENT, s.r.o. – logistická stavba
 • RENERGIE Solárny park Hurbanovo s. r. o. – výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
 • SvitCom s.r.o, vybudovanie veľkoskladu na spracovanie korenín, liečivých rastlín, vzorkovej predajne a sušiarne zeleniny, ovocia a liečivých rastlín

Mesto Myjava

Názov projektu: Priemyselný park Javorinská Myjava 
Čerpanie NFP: 2 530 303,29 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 246 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 1070   
Pripravená plocha: 144 677 m2 
Obsadenosť parku: 144 677 m2 
Typ parku: zelený   

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Myjava   

Investori:

 • Altcam Slovakia, s.r.o. – výroba súčiastok do automobilového priemyslu
 • CEP Scherdel s.r.o. – rozšírenie závodu spoločnosti výstavbou nových objektov (výrobná hala, skladové priestory, parkovacie miesta)
 • CPN Invest s r.o. – výroba mestského mobiliáru
 • M-Technology, s.r.o.. – strojárenská výroba, skladovacie priestory
 • Reutter SK, s.r.o. – strojárenský priemysel
 • Sanitas spol. s r.o. – výroba sanitárnej techniky
 • SEISA Europe, s r.o. – výroba zdravotníckych komponentov
 • TOP KRAFT SK a.s. – skladové priestory s administratívou
 • SUBTIL SPRINGS s r.o. – výroba súčiastok do automobilového priemyslu

Mesto Lučenec

Názov projektu: Priemyselná zóna Juh Lučenec /II. etapa/ 
Čerpanie NFP: 3 074 955,75 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 252 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 27   
Pripravená plocha: 54 877,6 m2 
Obsadenosť parku: 35 059 m2 
Typ parku: zelený   

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Lučenec   

Investori:

 • CASTELLO REAL, spol. s r.o. – výstavba dielne na autoopravárenské práce a skladové priestory
 • HADO Investments, s.r.o. – výroba prírodnej kozmetiky a plastových obalov
 • Marek Kočalka – výroba nábytku
 • PWR – Plastic waste recycling a.s. – stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov,

Mesto Hnúšťa

Názov projektu: Nákup a rekonštrukcia výrobnej haly v priemyselnom parku Hnúšťa 
Čerpanie NFP: 2 228 832,74 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 45 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 0   
Pripravená plocha: 4 469 m2 
Obsadenosť parku: 4 469m2 
Typ parku: hnedý   

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Hnúšťa   

Investori:

 • WMT Hnúšťa, s.r.o. – výkon výrobných a s nimi súvisiacich administratívnych činností (ukončenie nájomnej zmluvy k 30.11.2020)

Obec Vígľaš

Názov projektu: Priemyselný park Vígľaš – technická vybavenosť územia 
Čerpanie NFP: 1 488 749,08 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 245 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 2   
Pripravená plocha: 377 938 m2 
Obsadenosť parku: 139 981 m2 
Typ parku: zelený 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Obecný úrad Vígľaš   

Investori:

  • ASL-Tech, s.r.o. – výroba zváraných častí strojov a konštrukcií
  • Bidfood Slovakia s.r.o. – výstavba závodu na výrobu a distribúciu potravín
  • ForDom, s.r.o.
  • INFINITY GROUP, a.s. – výroba výpalkova zváraných konštrukcií
  • PROTEL s.r.o., Banská Bystrica – fotovoltaická elektráreň
  • SLOVAK FOOD COMPANY, s.r.o.
  • BcLoad, s.r.o.- výskumno-vývojový závod mobilných strojov prevádzky zameranej na výrobu klzom riadených pracovných strojov
  • P.I.C. Slovakia s.r.o. – výstavba závodu na výrobu, vývoj a predaj plastových vyfukovaných výrobkov a obalov pre potravinársky, lekársky a kozmetický priemysel;

Mesto Detva

Názov projektu: Priemyselný park Detva 
Čerpanie NFP: 6 649 853,92 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 538 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 424   
Pripravená plocha: 29 517,41 m2 
Obsadenosť parku: 29 517,41 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Detva   

Investori:

  • ARC-Heating SK s.r.o. – oblasť tepelného spracovania kovov
  • DONEEL (od 01.02.2020) – prevzatie výrobných priestorov od KELSON s.r.o.) – činnosť strojárenského charakteru
  • Eco Auto – nový investor od 01.02.2020 – oblasť elektrifikácie dopravných prostriedkov
  • Ing. Patrik Žitniak ARMY-TRAINING – civilno-vojenské aktivity
  • Martin Debnár – činnosť strojárenského charakteru
  • MS AUTOMATION s.r.o. – (živnostník Milan Sliacky, ktorý si založil spoločnosť MS AUTOMATION s.r.o. – činnosť strojárenského charakteru)
  • PPS Group , a.s.- výroba zvarencov pre zahraničných odberateľov výrobcov stavebných a banských strojov
  • STARES Plus, spol. s r.o. – stravovanie pracovníkov HPP Detva, ako aj iných firiem
Priemyselný park Detva

Mesto Poprad

Názov projektu:Vybudovanie priemyselného parku Poprad – Matejovce 
Čerpanie NFP:  4 890 344,94 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 166 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 958   
Pripravená plocha: 72 753 m2 
Obsadenosť parku: 72 753 m2 
Typ parku: zelený 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Poprad 

Investori:

 • CA.BI, s. r. o. – sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy
 • HO & PE Family, s. r. o. – výroba, import, export, spracovanie a distribúcia mrazeného a chladeného potravinárskeho tovaru
 • IDEAL CENTER, s.r.o. – povrchová úprava kovov práškovým lakovaním
 • IMMERGAS EUROPE s.r.o. – výroba kondenzačných plynových kotlov, solárnych kolektorov
 • LPH, a. s. – výroba presných technických a estetických výliskov z plastov vrátane montáží vyšších celkov
 • STIGA Slovakia s.r.o. – výroba záhradnej techniky
 • TOL, spol. s r. o. – import a distribúcia cukroviniek

Mesto Lipany

Názov projektu: Priemyselný park Za traťou 
Čerpanie NFP: 1 748 856,24 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 136 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 115   
Celková plocha parku: 101 305 m2 
Pripravená plocha: 90 044 m2 
Obsadenosť parku: 90 044 m2 
Typ parku: zelený 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Lipany 

Investori:

 • BIOLIPANY, s.r.o. – splyňovacia stanica s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy
 • E & G – EISEN – STAHL, s. r. o. – strojárska výroba
 • ICLA s.r.o. – miešanie farieb, náterových hmôt, tmelov a výroba brúsnych materiálov
 • MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. – výroba asfaltových zmesí
 • prodining, s.r.o. – vybudovanie pivovaru
 • REPOX, s.r.o. – splyňovacia stanica s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy
 • Správa parku mestom
 • Stolárstvo Petrík s.r.o. – stolárska výroba
 • Sekas-Install, s.r.o. – elektroinštalačná činnosť v oblasti automatizácie výroby pre materskú spoločnosť BBS Automation GmbH z Nemecka Správa parku mestom Stolárstvo Petrík s.r.o. – stolárska výroba
 • Tatramex, s.r.o. – prevádzkovanie stanice STK (nový investor v PP, nájomná zmluva bude uzavretá v krátkom čase)
 • TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o. – prevádzka fotovoltickej elektrárne
 • Teprofa Slovakia, s.r.o. – strojárska výroba zvarencov a frém pre budúce stroje a zariadenia; výroba strojárskych dielov a zvarencov z ocele a nerezového materiálu; opracovanie strojárskych dielov a súčiastok; lakovanie
 • VEDOS, s.r.o. – výroba, predaj betónu a betónových výrobkov

Obec Jaklovce

Názov projektu: Rekonštrukcia výrobných hál a miestnej infraštruktúry v priemyselnej zóne Jaklovce 
Čerpanie NFP: 5 237 904,72 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 209 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 256   
Pripravená plocha: 7 426 m2 
Obsadenosť parku: 7 426 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Obecný úrad Jaklovce    

Investori:

 • LEONI Slovakia, spol. s r.o., odštepný závod Stará Turá – výrobná prevádzka na výrobu strojov, prístrojov a zariadenía
 • QESS, s.r.o. – výroba elektrotechnických a elektronických strojov, prístrojov a zariadení

Obec Kojšov

Názov projektu: Výrobné haly Píla – Kojšov 
Čerpanie NFP: 1 515 138,35 eur 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 62 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 41   
Pripravená plocha: 1 328 m2 
Obsadenosť parku: 1 328m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Obecný úrad Kojšov   

Investori:

 • JOKO timber s.r.o. – kovoobrábanie, výroba a hutnícke spracovanie kovov, výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
 • KRAMA, s.r.o.

Mesto Vranov nad Topľou

Názov projektu: Priemyselný park Vranov nad Topľou – Ferovo 
Čerpanie NFP:  3 716 636,80 eur 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 560 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 4   
Pripravená plocha: 125 599 m2 
Obsadenosť parku: 92 722 m2 
Typ parku: zelený 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Vranov nad Topľou 

Investori: 

 • EMATECH s.r.o. – výstavba haly na predaj a servis poľnohospodárskej techniky
 • IRON RECYCLING a.s. s.r.o. – výstavba závodu na spracovanie použitých batérií a výrobu komponentov pre výrobcov nových batérií
 • MAJSTRI ZRUBOV s.r.o. – výroba a výstavba zrubových domov, ako aj pridružená drevovýroba komponentov do drevodomov
 • ERNEO s.r.o. – výstavba priemyselných alebo logistických hál

Mesto Snina

Názov projektu: Rekonštrukcia výrobných hál – Snina 
Čerpanie NFP: 3 145 518,10 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 120 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 128   
Pripravená plocha: 5 254 m2 
Obsadenosť parku: 5 254 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Snina   

Investori:

 • DEL Casting a.s.,Snina – tlakové lejacie stroje
 • Elektron, s.r.o., Snina – riadenie tlakových, nízkotlakých a kokilových lejacích strojov
 • MOPS Press, s.r.o. – Belá nad Cirochou – zlievárenstvo
 • RMR Slovensko, s.r.o., Humenné – hydraulika

Mesto Trebišov

Názov projektu: Priemyselný park Trebišov 
Čerpanie NFP: 5 274 470,44 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 250 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 7   
Pripravená plocha: 31 875 m2 
Obsadenosť parku: 2 147 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – priemyselný park  

Investori:

 • Technické služby mesta Trebišov – priestory za účelom dočasného uskladnenia komunálnej techniky a iných zariadení

Priemyselné parky podporené v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2017-2013)

(Stav k 30. 11. 2020)

Mesto Gelnica

Názov projektu: Priemyselný park mesta Gelnica 
Čerpanie NFP: 3 511 829,77 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP:
241 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 68   
Pripravená plocha: 2 903 m2 
Obsadenosť parku: 1 927,57 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Gelnica   

Investori:

 • Dušan Lojda – výroba betónových výrobkov dekoračného charakteru
 • Centrum pre deti rodiny Gelnica
 • FEXAS s.r.o. – uskutočňovanie stavieb, prípravné práce k realizácii stavieb
 • Ing. Miroslav Janó – ATESY – výroba komponentov pre jednoúčelové stroje technológiou 3D tlače
 • Kanomis – výroba klampiarskych komponentov
 • KLAUKE Slovakia s.r.o. – výroba káblových zväzkov
 • KOMPOZIT-Pillar s.r.o., Kluknava – výroba a vývoj výrobkov z kompozitných materiálov
 • Radovan Macejko – AMD, nástrojárstvo, kovoobrábanie, stolárstvo, výroba nábytku
 • Regionálna veterinárna a potravinová správa

Mesto Stropkov

Názov projektu: Hnedý priemyselný park Stropkov – I. etapa 
Čerpanie NFP: 3 502 126,48 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 62 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 59  
Pripravená plocha: 1 890 m2 
Obsadenosť parku: 1 869 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Stropkov   

Investori:

 • IP Connector Technology s.r.o. – montáž súčiastok pre automobilový priemysel
 • Stanislav Potoma PS – výroba a spracovanie plastov – obalov
Hnedý priemyselný park Stropkov – I. etapa

Mesto Tornaľa

Názov projektu: Hnedý priemyselný park Tornaľa 
Čerpanie NFP: 9 934 335,87 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 240 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 210   
Pripravená plocha technicky zhodnotených objektov: 7 588 m2 
Pripravená podlahová plocha: 15 890 m2 
Obsadenosť parku – podlahová plocha: 14 066,21 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Tornaľa   

Investori:

 • Čaro slovenských byliniek s.r.o.
 • SELYZ-NÁBYTOK s.r.o. – zhotovenie čalúneného nábytku a poťahov čalúneného nábytku
Hnedý priemyselný park Tornaľa

Mesto Trnava

Názov projektu: Mestský priemyselný a technologický park Trnava 
Čerpanie NFP: 6 935 163,4 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 450 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 227   
Pripravená plocha: 8 675 m2 
Obsadenosť parku: 8 221,19 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Trnava   

Investori:  

 • Automobilový klaster Slovensko – podpora a rozvoj firiem a organizáciií pôsobiacich v automobilovom priemysle
 • CELIM Slovakia – združenie zamerané na výskum a vývoj inovatívnej technológie pre realizáciu vrtov hĺbkovej geotermie
 • Edit print s.r.o. – tlačiarenské práce
 • Eko Watt, s.r.o. – Výskum, vývoj a šírenie technológií v oblasti odolných riadiacich a senzorických systémov (obnoviteľné zdroje energie)
 • Emil Halán – Inštalácia kanalizačných, výhrevných a klimatizačných zariadení
 • EUROPE FREY TEAM – Andrej Fridrich
 • FLOS SLOVAKIA, s.r.o. – dovoz a distribúcia čerstvých rezaných kvetov a črepníkových rastlín najvyššej kvality
 • FCC Trnava
 • HORSONA, s.r.o. – produkcia obalových materiálov určených pre potravinársky priemysel.
 • Ľubica Slováková – obchod s devocionáliami
 • Natures, s.r.o. – biotechnologická spoločnosť
 • Nemček SONES spol. s r.o. – predaj a servis vysokozdvižných vozíkov manipulačnej techniky
 • Mars SR, kom. spol.
 • MIKROP Slovensko s.r.o. – výroba, vývoj a distrubúcia minerálnych a minerálnovitamínových premixov a zmesí pre výživu hospodárskych zvierat
 • OTIS Výťahy, s.r.o.
 • Peikko Slovakia s.r.o. – upevňovacie technológie pre betónové konštrukcie a spriahnuté nosníky pre bezprievlakové konštrukcie
 • RECALL SK, s.r.o. – distribúcia mobilného príslušenstva
 • Relax team, s.r.o. – catering, gastronómia
 • Roman Hoľko RH-SERVIS
 • SECOND LIFE CARE k.s. – sprostredkovateľská agentúra
 • SK Store, s.r.o. – Distribúcia a veľkoobchod so satelitnou technikou a spotrebnou elektronikou
 • STEFE Trnava, s.r.o. – realizuje energetické služby a údržbu mestských komunikácií
 • SKaŠZ Mesta Trnava
 • Vossloh Schwabe Deutschland GmbH – výroba komponentov pre svetelný priemysel
 • Walser, s.r.o. – výroba, predaj a distribúcia autodoplnkov
 • WELD TECHNOLOGY, spol. s.r.o. – pôsobí v oblasti zváraia, zlievarenstva, metalurgie a elektrotechniky
 • WOFIS – montáž elektrických zariadeí a bleskozvodov, opravy a údržba mestských fontán
 • 4 Robotics s.r.o. – podpora robotických systémov ABB, poskytuje komplexné riešenia v oblasti integrácie robotiky a automatizácie
Mestský priemyselný a technologický park Trnava

Mesto Levice

Názov projektu: Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu v Leviciach na výrobno-servisný priemyselný park 
Čerpanie NFP: 7 549 867,6 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 122 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 105   
Pripravená celková plocha: 21 932 m2 
Prenajatá plocha: 7 127,9 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Levice   

Investori:

 • Hadvičák, s.r.o. – medzinárodná nákladná cestná doprava
 • ROEZ, s.r.o. – komplexný dodávateľ prevádzkových súborov a investičných celkov s akcentom na strojnú technológiu v jadrovej, klasickej, vodnej energetike a petrochemickom priemysle

Mesto Levoča

Názov projektu: Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh 
Čerpanie NFP: 7 470 546,14 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 500 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 100   
Pripravená plocha: 3 820 m2 
Obsadenosť parku: 4 505,6 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Levoča   

Investori:

 • Helske, s. r. o. – výroba sadrokartónových dosiek a špeciálnych omietok
 • LEVOTEC s.r.o.
Hnedá priemyselná zóna Levoča – Juh

Mesto Bardejov

Názov projektu: Mestský hnedý priemyselný park Bardejov 
Čerpanie NFP: 8 353 316,06 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 250 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 477   
Pripravená plocha: 13 544,6 m2 
Obsadenosť parku: 12 314,06 m2 
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Bardejov   

Investori:

 • Delikomant Slovensko, s.r.o
 • DLK BJ, s.r.o. – výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
 • GOTANA, s.r.o.          
 • Ondrej Hudák, Kružlov – Výroba obuvi a komponentov obuvi s výnimkou ortopedickej obuvi
 • ROMPA CZ s.r.o. – spracovanie plastov
 • Soňa Korčeková – ASO VENDING
 • TRIM LEADER, a.s – výrobou poťahov na sedačky pre automobilový priemysel
 • Tlačiareň Bardejov, s.r.o.
Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Obec Palárikovo

Názov projektu: Priemyselný park Palárikovo 
Čerpanie NFP: 4 901 876,93 € 
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 240 
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 233   
Pripravená plocha: 139 449 m2 
Obsadenosť parku: 133 733 m2 
Typ parku: zelený 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Obecný úrad Palárikovo   

Investori:

 • ABADES s.r.o. – výrobu kvapalného oxidu uhličitého pre potreby v potravinárstve
 • A.X.AGROSLAVINVEST s.r.o. – priemyselné spracovanie obilia
 • CONEL, s.r.o. – distribučná spoločnosť v oblasti priemyselných elektrických a elektronických komponentov
 • OTOLIFT REALTY s.r.o. – výroba výťahov pre imobilných ľudí
Priemyselný park Palárikovo

Obec Krompachy

Názov projektu: Hnedý priemyselný park Krompachy
Čerpanie NFP: 6 605 840,89 €
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 122
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 102
Pripravená plocha: 6 765 m2
Obsadenosť parku: 20 236 m2  (vrátane infraštruktúry)
Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt – Mestský úrad Krompachy    

Investori:

 • BPS D&V s.r.o., – výroba plastových okien
Hnedý priemyselný park Krompachy