Podporná energetická služba (PES) a garantovaná energetická služba (GES)

Poskytovatelia energetických služieb majú povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti nasledujúce informácie: 

1.  Údaje o podporných energetických službách (PES)

Údaje o poskytnutých podporných energetických službách je potrebné zaslať každoročne najneskôr do 31. marca. V prípade, že dokážete poskytnúť údaje za PES zrealizované v predošlom roku v skoršom termíne, najlepšie do 28. februára, SIEA ich dokáže spracovať do výkazu úspor za Slovenskú republiku. Napomôžete tým plneniu cieľov úspor, ktoré môžu byť vykázané do 4. Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020.

Vyplňte priložený .xlsx formulár (v záložke 2 obsahuje „Návod“ na vyplnenie) a zašlite ho na e-mailovú adresu prevádzkovateľa monitorovacieho systému: es@siea.gov.sk

Formulár pre poskytnutie údajov o PES

Odkaz na súvisiacu legislatívu: 

Zákon č.

 Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

321/2014 Z. z.

§ 16 ods. 4

poskytovateľ podpornej energetickej služby

31. marec

Viac o legislatíve súvisiacej s podpornou energetickou službou, nájdete na stránkach poradenstva tu: Energetické služby

Kontakt pre viac informácií:

es@siea.gov.sk

Ing. Ján Gubala – 0917 662 419
Ing. Ľubomír Straka – 0917 754 661

2.  Údaje o garantovaných energetických službách (GES)

Údaje o poskytnutých garantovaných energetických službách je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. V prípade, že dokážete poskytnúť údaje za GES zrealizované v predošlom roku v skoršom termíne,najlepšie do 28. februára, SIEA ich dokáže spracovať do výkazu úspor za Slovenskú republiku. Napomôžete tým plneniu cieľov úspor, ktoré môžu byť vykázané do 4. Akčného plánu energetickej efektívnosti na roky 2017-2019 s výhľadom do roku 2020.

Vyplňte priložený xlsx.formulár (v záložke 2 obsahuje „Návod“ na vyplnenie) a zašlite ho na e-mailovú adresu prevádzkovateľa monitorovacieho systému: es@siea.gov.sk

Formulár pre poskytnutie údajov o GES

Odkaz na súvisiacu legislatívu: 

Zákon č.

 Paragraf č.

Povinná osoba

Termín

321/2014 Z. z.

§ 19 ods. 13

poskytovateľ garantovanej energetickej služby

31. marec

Viac o legislatíve súvisiacej s garantovanou energetickou službou, (napr. vzory zmlúv) nájdete na stránkach poradenstva tu: Energetické služby

Kontakt pre viac informácií:

es@siea.gov.sk

Ing. Ján Gubala – 0917 662 419
Ing. Ľubomír Straka – 0917 754 661