Podpora budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc

Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky po prvý raz v roku 2019. V rámci druhej výzvy, ktorú zverejnilo ministerstvo hospodárstva dňa 31. júla 2020, sa mohli o podporu uchádzať okrem obcí, VÚC a nimi zriadených organizácií aj podnikateľské subjekty.

Cieľom pomoci je podpora rozvoja elektromobility v Slovenskej republike formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry.