Kontrakty SIEA s Ministerstvom hospodárstva SR

2023

Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2023

Príloha č. 1 ku kontraktu na rok 2023

Príloha č. 2 ku kontraktu na rok 2023

Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2023

2022

Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2022

Príloha č. 1 ku kontraktu na rok 2022

Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2022

2021

Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2021

Príloha ku kontraktu na rok 2021

2020

Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2020

Príloha ku kontraktu na rok 2020

Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2020

Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2020

2019

Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2019
Príloha ku kontraktu na rok 2019

Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2019

Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2019

Dodatok č. 3 ku kontraktu na rok 2019

2018

Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2018
Príloha ku kontraktu na rok 2018

2017

Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2017
Príloha ku kontraktu na rok 2017

2016

Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2016

Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2016

Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2016

Dodatok č. 3 ku kontraktu na rok 2016

Dodatok č. 4 ku kontraktu na rok 2016

Dodatok č. 5 ku kontraktu na rok 2016

2015

Kontrakt uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2015

Dodatok č. 1 ku kontraktu na rok 2015

2014

Kontrakt č.1/2014 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2014

Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 1/2014

Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 1/2014

Dodatok č. 3 ku kontraktu č. 1/2014

2013

Kontrakt č. 2/2013 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2013
Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 2/2013

Kontrakt č. 1/2013 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2013

Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 1/2013

Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 1/2013

Dodatok č. 3 ku kontraktu č. 1/2013

Dodatok č. 4 ku kontraktu č. 1/2013

2012

Kontrakt č.2/2012 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2012

Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 2/2012

Kontrakt č. 1/2012 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2012

Dodatok č. 1 ku kontraktu č. 1/2012, Dodatok č. 2 ku kontraktu č. 1/2012

 2011

Kontrakt č. 2/2011 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2011- doplnený

Kontrakt č. 2/2011 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2011

Kontrakt č. 1/2011 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2011- doplnený

Kontrakt č. 1/2011 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2011

2009

Kontrakt č. 1/2009 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2009

Dodatok č. 1

2008

Kontrakt č. 1/2008 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na rok 2008

Dodatok č. 1, Dodatok č. 2

2007

Kontrakt č. 1/2007 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou energetickou agentúrou na rok 2007

Dodatok č. 1, Dodatok č. 2, Dodatok č. 3, Dodatok č. 4

2005

Kontrakt č. 1/2005 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou energetickou agentúrou na rok 2005

Kontrakt č. 2/2005 uzavretý medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Slovenskou energetickou agentúrou na rok 2005