Webové stránky

V rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré poskytuje SIEA, by sme Vás radi upozornili aj na ďalšie užitočné stránky venované energetike a obnoviteľným zdrojom energie

SPRAVODAJSKÉ A INFORMAČNÉ PORTÁLY

vEnergetike.sk  – informačný portál tlačovej agentúry SITA

Energie-portal.sk – informačný portál o energetike v SR

Energia.sk – spravodajský portál o obnoviteľných zdrojoch energie a energetickej efektívnosti

Energieprevas.sk – portál o využívaní energie

Enviroportal.sk – informačný portál rezortu Ministerstva životného prostredia SR

Zdrojeenergie.cz – atlas zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v ČR

Tzb-info.cz – odborné články, diskusie, výpočty z oblasti stavebníctva, úspory energií, technických zariadení budov
Nazeleno.cz – informačný portál o zdravom štýle bývania a úsporách energie, praktické rady, typy ako ušetriť, energetické kalkulačky

Energetika.cz – český spravodajský portál o energetike

Ekolist.cz – poradenské stránky internetového denníka, Zelená domácnosť – rady a návody
Eurosolar.cz –  český slnečný informačný server

ENERGETICKÉ PORADENSTVO

Ecb.sk – Energy Centre Bratislava (ECB) – bezplatné energetické poradenstvo

E-filip.sk  – stavebné a energetické poradenstvo, diskusie

Iepd.sk – portál Inštitútu pre pasívne domy

Ekowatt.cz – centrum pre obnoviteľné zdroje energie

I-ekis.cz – internetové energetické konzultačné a informačné stredisko

Pasivnidomy.cz – portál Centra pasivního domu v Brne

Setri.sk – poradenská stránka Západoslovenskej energetiky

Energetickyporadce.cz  – poradenská stránka Pražskej energetiky

ENERGETICKÉ KALKULAČKY A PREPOČTY

E-kalkulacky.sk – solárna kalkulačka a kalkulačka na výpočet množstva paliva, ktoré pripravila SIEA v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU

Prevodník jednotiek

Vypočtový nástroj pre rekonštrukciu panelových bytových domov
Úsporné spotrebiče v Českej republike

INŠTITÚCIE

Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia energetiky
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Slovenská agentúra životného prostredia

Štátna energetická inšpekcia 

PODPORNÉ FONDY, NADÁCIE A INICIATÍVY

Environmentálny fond – dotácie, úvery a schémy na ochranu životného prostredia a podporu energetickej efektívnosti

Ekopolis – nadácia pre podporu inovatívnych programov (nielen) v oblasti energie

Inteligentná energia – Európa (IEE) – podporný program Generálneho riaditeľstva pre energiu pre netechnologické aktivity v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (en)

ManagEnergy – iniciatíva programu Inteligentná energia – Európa (IEE) na podporu spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov a trvalo-udržateľnej dopravy (en)

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Centrum pre verejné osvetlenie ECB

Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Združenie pre zatepľovanie budov

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (SkREA)

Biomasa, združenie právnických osôb

Agentúra pre geotermálnu energetiku

Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) 

Slovenská asociácia pre veternú energiu (SAVE)

České združenie pre biomasu 

PROJEKTY PRE ŠKOLY

Zelená škola – vzdelávací program pre školy, ktorý pomáha realizovať environmentálnu výchovu spojenú s praktickými krokmi

MEDZINÁRODNÉ INŠTITÚCIE, STRÁNKY A PROGRAMY

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre energiu (en)

Stránka Európskej komisie venovaná obnoviteľným zdrojom energie (en)

EUREC Agency – Európska asociácia centier obnoviteľnej energie (en)

Európske fórum o obnoviteľných zdrojoch energie (en)

EnR – Európska asociácia energetických agentúr (en)

IRENA – Medzinárodná agentúra zameraná na obnoviteľné zdroje (International Renewable Energy Agency) (en)

EEAC – Sieť európskych poradenských centier pre životné prostredie a udržateľný rozvoj (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils) (en)

Inforse Europe – Informačná sieť trvalo udržateľnej energie (en)

Energy Cities (en)

Dohovorprimatorovastarostov.eu – portál celoeurópskej iniciatívy Dohovoru primátorov a starostov a o klíme a energetike

REN21 – Medzinárodné politické fórum pre obnoviteľné zdroje energie  (en)

Ministerstvo energetiky USA – informačný portál o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch

NREL – Národné laboratórium obnoviteľnej energie (USA) (en)

WorldWatch Institute – nezávislý americký výskumný ústav pre environmentálne udržateľnú a sociálne spravodlivú spoločnosť (en)

 

CO2online – nemecká nezisková organizácia propagujúca zníženie emisií CO2 cez úspory energie (de / en)

PhotoVoltaic – Európska platforma pre fotovoltické technológie  (en)

Dánska asociácia veternej energetiky (Danish Wind Industry Association) (dk / en)

Medzinárodné projekty, na ktorých participuje SIEA – v rámci programov Inteligentná Energia – Európa (Intelligent Energy – Europe IEE), 7. rámcový program (7FP) a INTERREG IVC

VÝSKUM A VÝVOJ

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie – výskum v oblasti energie (en)

Únia angažovaných vedcov a obyvateľov (Union of Concerned Scientists – USA) – obnoviteľné zdroje energie, úspory energie (en)

European Fusion Development Agreement (EFDA) – koordinácia v oblasti fyziky a techniky výskumu v EÚ (en)

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) – všetko o projekte experimentálneho výskumu fúzneho reaktora (en)