Webové stránky

V rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré poskytuje SIEA, by sme Vás radi upozornili aj na ďalšie užitočné stránky venované energetike a obnoviteľným zdrojom energie
SPRAVODAJSKÉ A INFORMAČNÉ PORTÁLY

Energia.sk – spravodajský portál o energii, aktuality, analýzy a užitočné články z oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti

Energie-portal.sk – informačný portál o energetike v SR

Enviroportal.sk – informačný portál rezortu Ministerstva životného prostredia SR

Zdrojeenergie.cz – atlas zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v ČR

Tzb-info.cz – odborné články, diskusie, výpočty z oblasti stavebníctva, úspory energií, technických zariadení budov
Nazeleno.cz – informačný portál o zdravom štýle bývania a úsporách energie, praktické rady, typy ako ušetriť, energetické kalkulačky

Energetika.cz – český spravodajský portál o energetike

Ekolist.cz – poradenské stránky internetového denníka, Zelená domácnosť – rady a návody
Eurosolar.cz –  český slnečný informačný server

ENERGETICKÉ PORADENSTVO

Ecb.sk – Energy Centre Bratislava (ECB) – bezplatné energetické poradenstvo

E-filip.sk  – stavebné a energetické poradenstvo, diskusie

Slnecnaenergia.sk – stránky o využívaní slnečnej energie na Slovensku

Ekowatt.cz – centrum pre obnoviteľné zdroje energie

I-ekis.cz – internetové energetické konzultačné a informačné stredisko

Setri.sk – poradenská stránka Západoslovenskej energetiky

Energetickyporadce.cz  – poradenská stránka Pražskej energetiky

ENERGETICKÉ KALKULAČKY A PREPOČTY

Prevodník jednotiek

Vypočtový nástroj pre rekonštrukciu panelových bytových domov
Úsporné spotrebiče v Českej republike

INŠTITÚCIE

Ministerstvo hospodárstva SR, sekcia energetiky
Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Slovenská agentúra životného prostredia

Štátna energetická inšpekcia 

PODPORNÉ FONDY, NADÁCIE A INICIATÍVY

Ekofond – neinvestičný fond Slovenského plynárenského priemyslu zameraný na podporu úspor energie

Ekopolis – nadácia pre podporu inovatívnych programov (nielen) v oblasti energie

Environmentálny fond – dotácie, úvery a schémy na ochranu životného prostredia a podporu energetickej efektívnosti

SLOVSEFF – úverová linka na podporu rozvoja energetickej efektívnosti na Slovensku

Inteligentná energia – Európa (IEE) – podporný program Generálneho riaditeľstva pre energiu pre netechnologické aktivity v oblasti obnoviteľných zdrojov energie (en)

ManagEnergy – iniciatíva programu Inteligentná energia – Európa (IEE) na podporu spolupráce v oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov a trvalo-udržateľnej dopravy (en)

NEZISKOVÉ ORGANIZÁCIE

Centrum pre verejné osvetlenie ECB
Energetická agentúra v Nitre 

Regionálna energetická agentúra Šaľa

Združenie pre podporu obnovy bytových domov

Združenie pre zatepľovanie budov

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku

Slovenská agentúra pre obnoviteľné zdroje energie (SkREA)

Agentúra pre geotermálnu energetiku

Biomasa

Slovenská asociácia pre veternú energiu (SAVE)
Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) 

Česká agentúra pro obnovitelné zdroje energie (Czech RE Agency)

České združenie pre biomasu 

PROJEKTY PRE ŠKOLY

Ekofond platforma pre školy – informácie pre študentov o energii, vode, lesoch a ovzduší

Zelená škola – vzdelávací program pre školy, ktorý pomáha realizovať environmentálnu výchovu spojenú s praktickými krokmi

MEDZINÁRODNÉ INŠTITÚCIE, STRÁNKY A PROGRAMY

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre energiu (en)

Stránka Európskej komisie venovaná obnoviteľným zdrojom energie (en)

EUREC Agency – Európska asociácia centier obnoviteľnej energie (en)

Európske fórum o obnoviteľných zdrojoch energie (en)

Projekt Green4v4 – Zelené riešenie pre Višegrádsku štvorku

IRENA – Medzinárodná agentúra zameraná na obnoviteľné zdroje (International Renewable Energy Agency) (en)

EEAC – Sieť európskych poradenských centier pre životné prostredie a udržateľný rozvoj (European Environment and Sustainable Development Advisory Councils) (en)

Inforse Europe – Informačná sieť trvalo udržateľnej energie (en)

Energy Cities (en)

REN21 – Medzinárodné politické fórum pre obnoviteľné zdroje energie  (en)

Ministerstvo energetiky USA – informačný portál o úsporách energie a obnoviteľných zdrojoch

NREL – Národné laboratórium obnoviteľnej energie (USA) (en)

WorldWatch Institute – nezávislý americký výskumný ústav pre environmentálne udržateľnú a sociálne spravodlivú spoločnosť (en)

 

CO2online – nemecká nezisková organizácia propagujúca zníženie emisií CO2 cez úspory energie (de / en)

PhotoVoltaic – Európska platforma pre fotovoltické technológie  (en)

Dánska asociácia veternej energetiky (Danish Wind Industry Association) (dk / en)

Medzinárodné projekty, na ktorých participuje SIEA – v rámci programov Inteligentná Energia – Európa (Intelligent Energy – Europe IEE), 7. rámcový program (7FP) a INTERREG IVC

VÝSKUM A VÝVOJ

Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie – výskum v oblasti energie (en)

Únia angažovaných vedcov a obyvateľov (Union of Concerned Scientists – USA) – obnoviteľné zdroje energie, úspory energie (en)

European Fusion Development Agreement (EFDA) – koordinácia v oblasti fyziky a techniky výskumu v EÚ (en)

International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER) – všetko o projekte experimentálneho výskumu fúzneho reaktora (en)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *