Publikácie a prezentácie

Informačné materiály 

5 X 10 Rad Ako V Domacnosti Znizit Spotrebu Energie

Ako v domácnosti znížiť spotrebu energie a závislosť od fosílnych palív
Hoci významnú časť energie ušetríte finančne nákladnejšími opatreniami, ako je výmena okien a zateplenie, zaujímavé úspory v domácnosti viete dosiahnuť aj šetrnejším správaním a opatreniami s menšími nákladmi. Pripravili sme prehľad 50 základných odporúčaní.

Ako v bytových domoch znížiť spotrebu energie a závislosť od fosílnych palív
Možnosti, ako znížiť spotrebu energie v bytových domoch, majú svoje limity a mnohé závisia od ochoty a vytrvalosti správcov, zástupcov vlastníkov a predsedov spoločenstiev. Pripravili sme 10 základných odporúčaní, ako možno v bytových domoch využívať energiu efektívne a motivovať vlastníkov, aby energiou neplytvali.

Ako vybrať systém chladenia vetrania
Požiadavky na energetickú hospodárnosť budov aj rastúce ceny nás vedú k tomu, aby neplytvali energiou. No už menej sa hovorí o tom, že po výmene okien a zateplení sa významne zvýši tesnosť stavieb.  Ako v utesnenom priestore udržať vhodné vnútorné prostredie?

Ako vybrať tepelné čerpadlo

Tepelné čerpadlá využívajú dostupné teplo zo vzduchu, zeme alebo z vody. Toto teplo je k dispozícii zadarmo a možno ho energeticky veľmi efektívne zhodnotiť. Ako a podľa čoho sa riadiť pri výbere čerpadla? Ktorý primárny zdroj tepla zvoliť?

Ako vybrať fotovoltický systém

Dostupné fotovoltické technológie dnes ponúkajú celý rad príležitostí, ako využívať bezplatnú energiu zo slnka. Žiadna z možností sa však nezaobíde bez vstupných investícií. Kedy a či vôbec sa vynaložené prostriedky vrátia do veľkej miery závisí od vhodného návrhu fotovoltického systému a od toho, či je domácnosť schopná vyrobenú energiu spotrebovať.

Ako vybrať zdroj na biomasu

Prečo využívať biomasu? Pelety, brikety alebo kusové drevo? Ako postupovať pri výbere kotla, aby sa investícia vyplatila. Z čoho sa skladá vykurovací systém. Aké sú náklady na vykurovanie?

Ako vybrať slnečný kolektor

Prečo  využívať slnečné žiarenie? Aké sú podmienky na Slovensku. Čo ovplyvňuje ročný energetický zisk? Z čoho sa skladá solárny systém. Druhy slnečných kolektorov. Využitie solárnych kolektorov. Ako zistiť, či sa inštalácia systému oplatí. Modelový príklad výpočtu výšky úspor.

Ako vybrať kondenzačný kotol

Kondenzačný kotol je jednou z možností, ako zabezpečiť v dome teplo na vykurovanie, ohrev vody, ale napríklad aj na ohrev bazéna či vzduchu vo vzduchotechnickom zariadení. Patrí medzi ekonomicky, energeticky a environmentálne vhodnejšie riešenia oproti klasickým plynovým kotlom.

Vodík je budúcnosť

Vodík sa v súčasnosti ukazuje ako potenciálny nástroj na znižovanie škodlivých emisií skleníkových plynov z rôznych činností. Aké sú jeho možné uplatnenia v praxi a aké výhody prináša? Sú najčastejšie mýty o vodíku pravdivé?

Ako znížiť spotrebu elektriny v domácnosti

Najviac energie sa v domácnosti spotrebuje vo forme tepla na vykurovanie a ohrev teplej vody. Nemálo peňazí však stojí aj elektrina potrebná na chod domácnosti. Otázka zníženia nákladov aj na spotrebu elektriny je preto namieste. Ale kde začať? Ponúkame vám viacero odporúčaní, ktoré môžete vo svojej domácnosti uplatniť i vy, a to v mnohých prípadoch aj bez veľkých investícií.

Brozura ako znížiť spotrebu tepla

Ako v domácnosti znížiť spotrebu tepla na vykurovanie a ohrev vody

Ceny energie neustále stúpajú. Existuje celý rad možností, ako znížiť náklady na vykurovanie a teplú vodu, ktoré do veľkej miery zaťažujú domáci rozpočet. Sú medzi nimi jednoduché riešenia za málo peňazíi finančne náročnejšie opatrenia. Poradíme vám, ako vopred zistiť, či sa vám investícia oplatí, aby ste si mohli na základe toho stanoviť priority.

Aké sú náklady na vykurovanie

Aké sú bežné ročné náklady na vykurovanie v domácnosti do veľkej miery závisí od konkrétnej situácie, presneješie od potreby tepla budovy a nárokov na tepelnú pohodu. Pripravili sme modelový príklad, ako to vychádza v nezatelenom rodinnom dome, ktorý spomíname aj v iných brožúrach.

Zatepľovanie a výmena okien v rodinných domoch

Čo ukáže termokamera? Ako dosiahnuť najvyššie úspory tepla? Zateplené. A čo ďalej? Aké úspory priniesla obnova. Na čo slúži energetický certifikát? Kde získať podporu na obnovu rodinných domov. 10 krokov ku kvalitnej obnove rodinného domu.

Zatepľovanie a výmena okien v bytových domoch

Prečo sa oplatí investovať do zníženia tepelných strát? Čo ovplyvňuje veľkosť tepelných strát? Ako dosiahnuť najvyššie úspory tepla? Aký postup zvoliť pri obnove obalových konštrukcií? Zateplené. A čo ďalej? Z čoho sa skladajú systémy využívané pri obnove budov? Ako sa zmenia tepelnotechnické parametre po zateplení?

Zatepľovanie a výmena okien v administratívnych budovách

Prečo sa oplatí investovať do zníženia tepelných strát? Čo ovplyvňuje veľkosť tepelných strát? Ako dosiahnuť najvyššie úspory tepla? Aký postup zvoliť pri obnove obalových konštrukcií? Zateplené. A čo ďalej? Z čoho sa skladajú systémy využívané pri obnove budov? Ako sa zmenia tepelnotechnické parametre po zateplení?

Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom

Máte zateplený bytový dom? Inštalovali vám domovú kotolňu či odovzdávaciu stanicu tepla? Vymenili ste v bytoch okná alebo vykurovacie telesá s termoregulačnými ventilmi? Aj to sú dôvody, aby ste si nechali skontrolovať, či je vykurovacia sústava vo vašom bytovom dome správne hydraulicky vyregulovaná.

Ako správne hospodáriť s teplom pomocou termoregulačných ventilov

Väčšina domácností na Slovensku využíva teplovodné ústredné vykurovanie. Vzhľadom na neustále zvyšovanie cien energie sú mnohí nútení zamýšľať sa nad jej úsporou. Overeným a efektívnym spôsobom, ako znížiť spotrebu tepla a udržať si tepelnú pohodu, je správne používať termoregulačné ventily osadené funkčnými regulačnými hlavicami.

Osvetlenie v priemysle

Prečo sa zaoberať osvetlením pracovísk? Aké sú požiadavky na osvetlenie? Na čo sa zamerať pri výbere svietidla? Rozdelenie svetelných zdrojov. Ako zefektívniť systémy osvetlenia?

Nové energetické štítky

Informácie pre kupujúcich

Prehľad noviniek a zmien v energetickom štítkovaní vybraných spotrebičov s radami a odporúčaniami pri výbere.

Jednoduchšie rozhodovanie

Informačný leták k zmene energetických štítkov

 

Chladničky, mrazničky, chladničky na víno

Informačný leták pre o novinkách v energetickom štítkovaní s prehľadom zmien a radami pri výbere a používaní chladničiek, mrazničiek a chladničiek na víno  

Práčky, práčky so sušičkou

Informačný leták pre o novinkách v energetickom štítkovaní s prehľadom zmien a radami pri výbere a používaní práčok a práčok so sušičkou

Umývačky riadu

Informačný leták pre o novinkách v energetickom štítkovaní s prehľadom zmien a radami pri výbere a používaní umývačiek riadu 

Televízory, elektronické displeje

Informačný leták pre o novinkách v energetickom štítkovaní s prehľadom zmien a radami pri výbere a používaní umývačiek riadu  

Svetelné zdroje

Informačný leták pre o novinkách v energetickom štítkovaní s prehľadom zmien a odporúčaní, ako správne vyberať svetelné zdroje

Ako vám môžeme pomôcť v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU?

Máte vysoké účty za spotrebu energie? Zatepľujete, rekonštruujete alebo chcete investovať do nových energetických zariadení? Využite nezávislé poradenstvo – individuálne a bezplatne. Vaše otázky a problémy vám pomôžu riešiť energetickí experti Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry.

Prečo a ako využiť bezplatné poradenstvo ŽIŤ ENERGIOU v školách

Záleží Vám na tom, aby Vaši žiaci a študenti vedeli, ako môžu ušetriť energiu, poznali obnoviteľné zdroje energie a mali z vyučovania na tieto témy atraktívny zážitok? Využite naše materiály a interaktívne hry pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Ako využiť monitorovací systém energetickej efektívnosti

Údaje o spotrebe energie za jednotlivé sektory hospodárstva sú zhromažďované v Monitorovacom systéme energetickej efektívnosti (MSEE), ktorý prevádzkuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Poradíme vám, ako môžete využiť Monitorovací systém energetickej efektívnosti pri sledovaní a porovnávaní vašej spotreby.

Knihy

David J. C. MacKay: Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou

Ako môže jednotlivec znížiť spotrebu energie a zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie?Toto je len jedna z otázok, ktorú si položil David J. C. MacKay pri písaní knihy Obnoviteľné zdroje energie – s chladnou hlavou. Prvé tlačené vydanie slovenského prekladu je k dispozícii v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU.

Články

Uvažujete o domovej kotolni?

Ak nie ste spokojní so službami doterajšieho dodávateľa tepla zo systémov centralizovaného zásobovania a uvažujete o vybudovaní vlastnej domovej kotolne vo svojom bytovom dome, mali by ste zvážiť pre aj proti.

Prezentácie 

2022
Konferencie Energetický audit a služby – Nástroje pre efektívnosť, november 2022, Banská Bystrica

Konferencia Efektívne zásobovanie teplom, október 2022, Jasná

Seminár Aktuálne o podpore udržateľnej energetiky – marec 2022, Bratislava

2019

Seminár Energeticky efektívne v roku 2019, marec 2019, veľtrh CONECO RACIOENERGIA Bratislava

Seminár Energeticky efektívne v budovách, február 2019, veľtrh Aquatherm 2019, Nitra

2018

Seminár o využívaní obnoviteľných zdrojov energie pri nízkouhlíkových riešeniach, apríl 2018, veľtrh CONECO RACIOENERGIA Bratislava

 

2017

Seminár Obnoviteľné zdroje a úspory energie pod jednou strechou, marec 2017, veľtrh CONECO RACIOENERGIA, Bratislava

 

2016

Seminár Úspory energie pod lupou, apríl 2016, Bratislava

Seminár O podpore efektívneho využívania energie aktuálne, apríl 2016, veľtrh CONECO RACIOENERGIA Bratislava

2015

Konferencia Odborne o energetických auditoch a energetických službách, november 2015, Starý Smokovec

Konferencia Ekodizajn a energetické štítkovanie, október 2015, Šamorín

Konferencia Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť, október 2015, Trnava

Seminár Využívanie fotovoltických systémov v domácnostiach – výhody a obmedzenia, október 2015, veľtrh ELOSYS Trenčín

Konferencia Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo a ochrana ovzdušia, september 2015, Podbanské

Semináre Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach, august-september 2015, Trnava, Banská Bystrica, Košice, Bratislava, Martin

Konferencia Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách, júl 2015 Tatranská Lomnica

Konferencie Úspory energie v obciach a mestách, máj 2015, Žilina

Konferencie Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015, jún 2015, Jasná, Sliač

Prezentácie k výzve zameranej na rekonštrukciu verejného osvetlenia, jún 2015
Konferencia Otvorene o obnove bytových domov, apríl 2015, Piešťany
Konferencia Rok energetických auditov, marec 2015, Bratislava

Konferencia Verejné budovy pod lupou, február 2015, Patince


2014

Konferencia Energetická efektívnosť do roku 2020, december 2014, Trnava
Konferencia Ako ŽIŤ ENERGIOU v školách, júl 2014, Jasná
Konferencia Tepelná energetika efektívne, máj 2014, Horný Smokovec
Prezentácia Energetický manažment ako logické pokračovanie fotovoltickej inštalácie, veľtrh Solaris, apríl 2014, Nitra
Semináre Monitorovanie spotreby energie – prvý krok k energetickej efektívnosti, február, marec 2014, Trenčín, Banská Bystrica, Košice, Veľký Bieľ, Kysucké Nové Mesto

Konferencia Energetická efektivita pre biznis a verejnú správu, apríl 2014, Bratislava
Seminár Implementácia smernice 2012/27/EU o energetickej efektívnosti, RACIOENERGIA 2014, Bratislava

Diskusné fórum Obnoviteľné zdroje energie po novom, február 2014, Nitra, AQUATHERM


2013
Seminár Energetická efektívnosť pre energetických audítorov, december 2013 – Banská Bystrica

Solárne dni v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU, máj 2013 – Košice, Trenčín, Banská Bystrica

Seminár Energetická efektívnosť, apríl 2013 – Bratislava, CONECO RACIOENERGIA

Seminár Ako to nerobiť pri inštalácii kondenzačných kotlov, slnečných kolektorov a klimatizačných systémov, február 2013 – Nitra,  AQUATHERM

2012

Energetická hospodárnosť budov v centre pozornosti, december 2012, Patince

Vnútorný trh s energiou na Slovensku po novom, október 2012, Starý Smokovec

Konferencia Energetická efektívnosť a využívanie OZE podľa technických noriem, september 2012, Jasná

Konferencia Environmentálna efektívna a obnoviteľná energetika, jún 2012 Horný Smokovec
Konferencie Energetická efektívnosť – vec verejná – máj 2012, Dudince
Konferencia Energetický audit v praxi II – marec 2012, Martin
Konferencia Teplárenstvo – ako ďalej? – február 2012, Piešťany

Seminár S energiou efektívne v rodinných domoch – február 2012, Nitra, Aquatherm

2011

Seminár Monitorovanie – prvý krok k energetickej efektívnosti – december 2011, Bratislava

Konferencia Energetický audit v praxi – november 2011, Tatranská Lomnica

Konferencia priemyselných energetikov – október 2011, Žilina

Semináre S energiou efektívne v bytových domoch – jeseň 2011, Žilina, Prešov, Banská Bystrica, Trnava

Okrúhly stôl Energetické služby pre verejný sektor – máj 2011, Banská Bystrica

Semináre S energiou efektívne v bytových domoch – marec – máj 2011, Košice, Poprad, Nitra, Trenčín

Seminár Využitie slnečnej energie na ohrev vody v bytových domoch – marec 2011 – Bratislava, CONECO – RACIOENERGIA

Seminár Využitie slnečnej energie na ohrev vody v bytových domoch – február 2011 – Nitra, Aquatherm

2010

Semináre Energetika – odborná spôsobilosť v paragrafoch – december 2010 – Technická univerzita v Košiciach

Konferencia Biomasa a jej využitie v centrálnej dodávke tepla – november 2010 – Bardejovské kúpele

Seminár o podmienkach pre malých producentov elektriny z fotovoltiky – september 2010 – Trenčín, ELO SYS

Seminár Obnoviteľné zdroje energie – potenciál a obmedzenia – jún 2010, Galanta

Semináre Energia pre obce a mestá –  máj, jún 2010 – Banská Bystrica, Trnava, Košice

2009

Seminár Fenomén energetického neba – fotovoltika – september 2009, Trenčín, ELO SYS

Bezplatné energetické poradenstvo na výstavách a podujatiach

2019

Aj v obchodných centrách môžete Žiť energiou, október 2019

Aj v aquaparku môžete ŽIŤ ENERGIOU, august 2019

Zábavná energia na detskom kreatívnom festivale LEPORELO, jún 2019

Bezplatné energetické poradenstvo počas Dní energie a ekológie, jún 2019

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu CONECO RACIONENERGIA 2019 v Bratislave, marec 2019

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu Aquatherm 2019, Nitra, február 2019

2018

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu ELO SYS 2018 v Nitre, máj 2018

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu CONECO – RACIOENERGIA 2018 v Bratislave, apríl 2018

2017

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu ELOSYS 2017 v Nitre, máj 2017

Bezplatné energetické poradenstvo na výstave Agrosalón v Nitre, apríl 2017

Bezplatné energetické poradenstvo na výstave ABC STAVEBNÍCTVA v Prešove, marec 2017

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu CONECO/RACIOENERGIA 2017, marec 2017

Bezplatné energetické poradenstvo na výstave Záhradka-Bývanie v Košiciach, marec 2017

2016

Bezplatné energetické poradenstvo na výstave ELO SYS 2016 v Trenčíne, október 2016

Bezplatné energetické poradenstvo aj na výstavách Obnoviteľné zdroje energie a Agrokomplex 2016 v Nitre, august 2016

Energetické poradenstvo prináša na festival Grape pozitívnu energiu, august 2016

Bezplatné energetické poradenstvo na Ekodni v Košiciach, jún 2016

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu Solaris 2016 v Nitre, apríl 2016

Bezplatné energetické poradenstvo na veľtrhu AQUA-THERM Nitra 2016, február 2016

2015

Bezplatné energetické poradenstvo na festivale Grape 2015 v Piešťanoch