Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / O SIEA / Podmienky používania

fb_logo

Podmienky používania internetovej stránky siea.sk


Slovenská inovačná a energetická agentúra je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva.

 

Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00002801

Telefónne číslo: 02 /58248 344

E-mail: office@siea.gov.sk

Správca obsahu a technická podpora: webmaster@siea.gov.sk

(ďalej len ako „SIEA“)

 

Všeobecné právne podmienky

Prístupom na webové sídlo www.siea.sk a prehliadaním jeho obsahu dávate súhlas s uvedenými podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, neotvárajte naše webové sídlo.

 

Všeobecné informácie

Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len "SIEA") vyvinula maximálne úsilie v záujme zabezpečenia toho, aby všetky informácie, uverejňované na webovom sídle www.siea.sk, boli správne a aktuálne v momente ich uvedenia na týchto stránkach. Napriek tomu SIEA ani výslovne, ani implicitne neručí za informácie, poskytované prostredníctvom tohto webového sídla a môže kedykoľvek, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia, vykonať úpravy a opravy a úplne, alebo čiastočne zrušiť webové sídlo, alebo odstrániť informácie tam zverejnené. SIEA nezodpovedá za žiadne nepresnosti alebo nedostatky zverejnené na tomto webovom sídle.

Akékoľvek rozhodnutie, založené na informáciách uvedených na webovej sídle www.siea.sk patrí do výlučnej zodpovednosti používateľa.

SIEA nepreberá zodpovednosť za žiadne straty alebo škody, vyplývajúce z prístupu na webové sídlo, z informácií zverejnených na tomto webovom sídle, z ich neprístupnosti alebo ich použitia.

SIEA nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah web serverov tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z tohto web servera.

SIEA nezodpovedá za tie prípadné škody, straty a náklady, ktoré vzniknú následkom používania webovej stránky, jej prípadnej nefunkčnosti, nesprávneho fungovania, prevádzkovej poruchy, nepovolenej zmeny údajov kýmkoľvek, ani za škody pochádzajúce z oneskorenia prenosu informácií, pôsobenia počítačového vírusu, poruchy linky alebo systému, alebo z iných podobných príčin.

 

Autorské práva

Webové sídlo SIEA, tam uvedený akýkoľvek obrazový, zvukový či textový obsah, alebo ich umiestnenie sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení. Ich akékoľvek použitie je možné výlučne len s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom SIEA.

Obsah uverejnený na tejto webovej stránke nie je určený na komerčné účely alebo predaj a nemôže byť žiadnym spôsobom upravovaný. Môže byť použitý na prechovávanie, kopírovanie a iné používanie iba v zmysle platnej slovenskej legislatívy o médiách a duševnom vlastníctve. Pri preberaná obsahu je vždy nutné uviesť zdroj, minimálne v tvare: Zdroj: SIEA.

Materiál zverejnený na internetovej stránke v súvislosti s projektom bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, musí byť označený nasledovne - Zdroj: SIEA/www.zitenergiou.sk. Zároveň musí byť uvedená informácia, že "Materiál vznikol v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktoré SIEA poskytuje vďaka finančnej podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja" a pripojený aktívny link na konkrétny článok na stránke www.siea.sk.

V prípade záujmu o preberanie väčšieho rozsahu článku alebo brožúry a letákov, ktoré vznikli v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva, je vždy nutné kontaktovať SIEA na adrese webmaster@siea.gov.sk.

 

Ochrana osobných údajov

Pri registrácii užívateľa na odber správ noviniek z webovej stránky prevádzkovateľa sú požadované informácie, ktoré môžu byť potrebné na vybavenie požiadaviek používateľov stránky. Poskytnutie osobných údajov užívateľom je dobrovoľné. SIEA spracúva osobné údaje užívateľa: meno a priezvisko, e-mailovú adresu, ako aj všetky vyplnené osobné a registračné údaje za účelom zasielania noviniek z webovej stránky prevádzkovateľa. Užívateľ potvrdzuje správnosť a pravdivosť osobných údajov poskytnutých prevádzkovateľovi pri vyplnení profilu užívateľa. Osobné údaje poskytnuté užívateľom pri registrácii a vypĺňaní profilu nebudú prevádzkovateľom poskytnuté tretím osobám. Osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zaregistrovaný užívateľ môže sám opraviť, prípadne zmeniť zadané osobné údaje. Užívateľ má právo na likvidáciu osobných údajov, ak o to písomne požiada na adrese sídla prevádzkovateľa, ako aj ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Vyhlásenie o prístupnosti

Sídlo ako také je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádových štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Portál zároveň vyhovuje požiadavkám Blind Friendly, nakoľko ponúka možnosť prepnúť zobrazenie na textovú verziu.

Niektoré informácie na tomto sídle sú publikované v podobe dokumentov vo formáte PDF z dôvodov, že buď obsahujú typografické prvky a formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a je vhodné ich stiahnutie. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný prehliadač Adobe Reader, ktorý je možné zdarma stiahnuť zo stránky spoločnosti Adobe. V niektorých prípadoch (hlavne ak je vyžadovaná publikácia editovateľného dokumentu) je dokument zverejnený vo formáte RTF. Tieto dokumenty je možné zobraziť a editovať vo väčšine bežne používaných textových editorov.
 
 
© 2018 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).