Metodické dokumenty – Kreatívne vouchere

Aktuálne dokumenty a informácie o otvorených výzvach národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku sú k dispozícii na stránke projektu TU.

Archív dokumentov

Znenie Výziev platných do 23.09.2021

Príloha_01_Výzvy KV_PRÍRUČKA KV_2021_verz.01_21052021_USM_01 (PDF, 1.3 MB)
Príloha_02_Výzvy KV_Schéma DM-1_2018 v znení dodatku č. 5 (PDF, 4.6 MB)

Dokumenty a povinné formuláre k príprave a finalizácii PROJEKTU KV 2021 (Záväzný metodický pokyn k zhotoveniu cenového prieskumu):
Odporúčaný postup pre vypracovanie PROJEKTU KV 2021_26042021 (PDF, 344 KB)
Odporúčaná forma textov e-mailov_cenovy prieskum_26042021 (Word, 21 KB)

Dokumenty a povinné formuláre súvisiace s procesom prípravy a riadneho podania Žiadosti o KV (Prílohy Výzvy KV 2021):
Príloha_03_Výzvy KV_Formulár_Žiadosti o KV_FO (PDF, 755 KB)
(VZOR)
Príloha_03_Výzvy KV_Formulár_Žiadosti o KV_PO (PDF, 769 KB)
(VZOR)
Príloha_05A_Výzvy KV_ Príloha_2A _Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia_štatutári (PDF, 866 KB)
(VZOR)
Príloha_05B_Výzvy KV_ Príloha_2B_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenie_kontaktná osoba (ak relevantné) (PDF, 865 KB)
(VZOR)
Príloha_06_Výzvy KV_ Príloha_3_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m. (PDF, 564 KB)
(VZOR)

Prílohy PRÍRUČKY KV_2021 (dokumenty a povinné formuláre pre príjemcu pomoci súvisiace s preplácaním KV):
Príloha_01_PRÍRUČKY KV_2021_ Vyhlásenie-na-kvalifikovanie-sa-ako-MSP-verzia 2.1_OPII (PDF, 2.4 MB)
(povinné na stiahnutie)
Pozn.: V určených bunkách editovateľné PDF MH SR – povinne na stiahnutie. Toto PDF sa po kliknutí nezobrazí, stiahnite si ho a otvorte vo vašom Adobe Acrobat alebo Adobe Acrobat Reader. Pre bezproblémové používanie aplikácie „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP“ je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.
Príloha_02_PRÍRUČKY KV_2021_Podnikateľský plán (Excel, 51 KB)
(ak relevantné, povinné na stiahnutie)
Príloha_03_PRÍRUČKY KV_2021_Čestné vyhlásenie k splneniu ostatných podmienok oprávnenosti Príjemcu KV ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o KV_FO (PDF, 713 KB)
(VZOR)
Príloha_03_PRÍRUČKY KV_2021_Čestné vyhlásenie k splneniu ostatných podmienok oprávnenosti Príjemcu KV ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o KV_PO (PDF, 726 KB)
(VZOR)
Príloha_04_PRÍRUČKY KV_2021_Formulár_Žiadosť o preplatenie KV (PDF, 720 KB)
(VZOR)
Príloha_05_PRÍRUČKY KV_2021_Čestné vyhlásenie Príjemcu KV_FO (PDF, 692 KB)
(VZOR)
Príloha_05_PRÍRUČKY KV_2021_Čestné vyhlásenie Príjemcu KV_PO (PDF, 703 KB)
(VZOR)
Príloha_06_PRÍRUČKY KV_2021_Odovzdávací a preberací protokol k výstupom KV (PDF, 669 KB)
(VZOR)

Dokumenty súvisiace so splnením základných podmienok oprávnenosti:
NPPRKP_Zmluva_o_poskytnuti_KV_VÝZVY KV 2021 (PDF, 788 KB)
(VZOR)
Limity a kategórie MSP (PDF, 135 KB)
Zásady-vypĺňania-vyhlásenia-na-kvalifikovanie-sa-ako-MSP (PDF, 1.2 MB)
Príručka-pre-používateľov-k-definícii-MSP (PDF, 1.4 MB)
Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik (PDF, 1.3 MB)
Infografika – Postup ako získať kreatívny voucher (PDF, 796 KB)

Riadna výzva pre odvetvie Dizajn – Regióny mimo BSK
Usmernenie_01_k_Výzve KV_D_RR121_21052021 (PDF, 672 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR121_21052021_USM_01 (PDF, 949 KB)
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_DIZAJN_D1_26042021 (Excel, 43 KB)
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_DIZAJN_D2_26042021 (Excel, 38 KB)
Príloha_04A_Výzvy KV_ Príloha_1A _Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_A_Typ projektu D1 (PDF, 719 KB)
(VZOR)
Príloha_04A_Výzvy KV_ Príloha_1A _Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_A_Typ projektu D2 (PDF, 711 KB)
(VZOR)
Príloha_04B_Výzvy KV_ Príloha_1B_Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_B_Typ projektu_D1 (PDF, 965 KB)
(VZOR)
Príloha_04B_Výzvy KV_ Príloha_1B_Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_B_ Typ projektu_D2 (PDF, 963 KB)
(VZOR)

Riadna výzva pre odvetvie Reklama – Regióny mimo BSK
Usmernenie_01_k_Výzve KV_R_RR121_21052021 (PDF, 672 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RR121_21052021_USM_01 (PDF, 948 KB)
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_REKLAMA a MARKETING_R1_26042021 (Excel, 262 KB)
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_REKLAMA a MARKETING_R2_26042021 (Excel, 56 KB)
Príloha_04A_Výzvy KV_ Príloha_1A _Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_A_Typ projektu R1 (PDF, 717 KB)
(VZOR)
Príloha_04A_Výzvy KV_ Príloha_1A _Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_A_Typ projektu R2 (PDF, 717 KB)
(VZOR)
Príloha_04B_Výzvy KV_ Príloha_1B_Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_B_Typ projektu_R1 (PDF, 1.2 MB)
(VZOR)
Príloha_04B_Výzvy KV_ Príloha_1B_Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_B_ Typ projektu_R2 (PDF, 1.2 MB)
(VZOR)

Riadna výzva pre odvetvie IKT – programovanie – Regióny mimo BSK
Usmernenie_01_k_Výzve KV_P_RR121_21052021 (PDF, 673 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR121_21052021_USM_01 (PDF, 949 KB)
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_IKT_PROGRAMOVANIE_26042021 (Excel, 78 KB)
Príloha_04A_Výzvy KV_ Príloha_1A _Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_A_Typ projektu P (PDF, 711 KB)
(VZOR)
Príloha_04B_Výzvy KV_ Príloha_1B_Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_B_Typ projektu_P (PDF, 1.1 MB)
(VZOR)

Riadna výzva pre odvetvie Dizajn – Bratislavský kraj
Usmernenie_01_k_Výzve KV_D_RB121_21052021 (PDF, 672 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB121_21052021_USM_01 (PDF, 948 KB)
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_DIZAJN_D1_26042021 (Excel, 43 KB)
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_DIZAJN_D2_26042021 (Excel, 38 KB)
Príloha_04A_Výzvy KV_ Príloha_1A _Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_A_Typ projektu D1 (PDF, 719 KB)
(VZOR)
Príloha_04A_Výzvy KV_ Príloha_1A _Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_A_Typ projektu D2 (PDF, 711 KB)
(VZOR)
Príloha_04B_Výzvy KV_ Príloha_1B_Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_B_Typ projektu_D1 (PDF, 965 KB)
(VZOR)
Príloha_04B_Výzvy KV_ Príloha_1B_Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_B_ Typ projektu_D2 (PDF, 963 KB)
(VZOR)

Riadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing – Bratislavský kraj
Usmernenie_01_k_Výzve KV_R_RB121_21052021 (PDF, 672 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RB121_21052021_USM_01 (PDF, 949 KB)
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_REKLAMA a MARKETING_R1_26042021 (Excel, 262 KB)
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_REKLAMA a MARKETING_R2_26042021 (Excel, 56 KB)
Príloha_04A_Výzvy KV_ Príloha_1A _Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_A_Typ projektu R1 (PDF, 717 KB)
(VZOR)
Príloha_04A_Výzvy KV_ Príloha_1A _Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_A_Typ projektu R2 (PDF, 717 KB)
(VZOR)
Príloha_04B_Výzvy KV_ Príloha_1B_Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_B_Typ projektu_R1 (PDF, 1.2 MB)
(VZOR)
Príloha_04B_Výzvy KV_ Príloha_1B_Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_B_ Typ projektu_R2 (PDF, 1.2 MB)
(VZOR)

Riadna výzva pre odvetvie IKT – programovanie – Bratislavský kraj
Usmernenie_01_k_Výzve KV_P_RB121_21052021 (PDF, 673 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB121_21052021_USM_01 (PDF, 949 KB)
Preddefinovaný formulár_zadanie pre CP_IKT_PROGRAMOVANIE_26042021 (Excel, 78 KB)
Príloha_04A_Výzvy KV_ Príloha_1A _Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_A_Typ projektu P (PDF, 711 KB)
(VZOR)
Príloha_04B_Výzvy KV_ Príloha_1B_Žiadosti o KV_Projekt KV 2021_časť_B_Typ projektu_P (PDF, 1.1 MB)
(VZOR)

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 1 – 21.05.2021

Príručka pre žiadateľa
Príloha_01_Výzvy KV_PRÍRUČKA KV_2021_verzia 01 (PDF, 1.3 MB)
Príloha_01_Výzvy KV_PRÍRUČKA KV_2021_verz.01_21052021_USM_01_sz (Word, 151 KB)
Príloha_01_Výzvy KV_PRÍRUČKA KV_2021_verz.01_21052021_USM_01 (PDF, 1.3 MB)

KV_D_RB121
Usmernenie_01_k_Výzve KV_D_RB121_21052021 (PDF, 672 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB121 (PDF, 944 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB121_21052021_USM_01_sz (Word, 112 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB121_21052021_USM_01 (PDF, 948 KB)

KV_D_RR121
Usmernenie_01_k_Výzve KV_D_RR121_21052021 (PDF, 672 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR121 (PDF, 943 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR121_21052021_USM_01_sz (Word, 112 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR121_21052021_USM_01 (PDF, 949 KB)

KV_R_RB121
Usmernenie_01_k_Výzve KV_R_RB121_21052021 (PDF, 672 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RB121 (PDF, 945 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RB121_21052021_USM_01_sz (Word, 112 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RB121_21052021_USM_01 (PDF, 949 KB)

KV_R_RR121
Usmernenie_01_k_Výzve KV_R_RR121_21052021 (PDF, 672 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RR121 (PDF, 944 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RR121_21052021_USM_01_sz (Word, 112 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RR121_21052021_USM_01 (PDF, 948 KB)

KV_P_RB121
Usmernenie_01_k_Výzve KV_P_RB121_21052021 (PDF, 673 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB121 (PDF, 945 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB121_21052021_USM_01_sz (Word, 112 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB121_21052021_USM_01 (PDF, 949 KB)

KV_P_RR121
Usmernenie_01_k_Výzve KV_P_RR121_21052021 (PDF, 673 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR121 (PDF, 944 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR121_21052021_USM_01_sz (Word)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR121_21052021_USM_01 (PDF, 949 KB)

 

Usmernenie č. 1 – 30.10.2020

Príloha_01_Výzvy KV_PRÍRUČKA KV_2020_verz.01_23072020 (PDF, 794 KB)
Príloha_01_Výzvy KV_PRÍRUČKA KV_2020_verz.01_30102020_sz (Word, 171 KB)
Príloha_01_Výzvy KV_PRÍRUČKA KV_2020_verz.01_30102020_USM_01 (PDF, 1,1 MB)

Výzvy – Regióny mimo BSK:

KV_R_RR120:
USMERNENIE_01_k_Výzve_KV_R_RR120_30102020 (PDF, 362 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RR120 (PDF, 579 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RR120_30102020_sz (Word, 108 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RR120_30102020_USM_01 (PDF, 576 KB)

KV_P_RR120:
USMERNENIE_01_k_Výzve_KV_P_RR120_30102020 (PDF, 364 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR120 (PDF, 580 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR120_30102020_sz (Word, 108 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR120_30102020_USM_01 (PDF, 576 KB)

Výzvy – Bratislavský kraj:

KV_D_RB120:
USMERNENIE_01_k_Výzve_KV_D_RB120_30102020 (PDF, 365 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB120 (PDF, 581 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB120_30102020_sz (Word, 108 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB120_30102020_USM_01 (PDF, 579 KB)

KV_R_RB120:
USMERNENIE_01_k_Výzve_KV_R_RB120_30102020 (PDF, 364 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB120 (PDF, 581 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB120_30102020_sz (Word, 108 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB120_30102020_USM_01 (PDF, 579 KB)

KV_P_RB120:
USMERNENIE_01_k_Výzve_KV_P_RB120_30102020 (PDF, 365 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB120 (PDF, 582 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB120_30102020_sz (Word, 108 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB120_30102020_USM_01 (PDF, 579 KB)

Zoznam členov odborných pracovných skupín – 19.08.2020

Zoznam členov odborných pracovných skupín_20072020 (PDF, 74 KB)
Zoznam členov odborných pracovných skupín_19082020 (PDF, 94 KB)

 

Dokumenty Realizátor – 29.07.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov_06032020 (PDF, 766 KB)
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov_29072020 (PDF, 533 KB)

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 6 – zverejnené dňa 13.05.2020

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.6_13052020 (PDF, 234 KB)

Príručka pre žiadateľa:
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.05_13052020_sz (Word, 145 KB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.05_13052020 (PDF, 844 KB)

Výzvy – Regióny mimo BSK:
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_13052020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_13052020 (PDF, 443 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_13052020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_13052020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RR119_13052020_sz (Word, 736 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RR119_13052020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR119_13052020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR119_13052020 (PDF, 443 KB)

Výzvy – Bratislavský kraj:
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_13052020_sz (Word, 736 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_13052020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN : KV_D_RB119_13052020_sz (Word, 734 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN : KV_D_RB119_13052020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB119_13052020_sz (Word, 736 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB119_13052020 (PDF, 441 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE : KV_P_RB119_13052020_sz (Word, 735 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE : KV_P_RB119_13052020 (PDF, 442 KB)

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 5 – 20.02.2020

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.5_200220 (PDF, 779 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.04_200220_OPII (PDF, 835 KB)

Výzvy – Regióny mimo BSK:

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_21082019 (PDF, 386 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_20022020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_20022020 (PDF, 443 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_21082019 (PDF, 385 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_20022020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_20022020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RR119_21082019 (PDF, 385 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RR119_20022020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RR119_20022020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR119_21082019 (PDF, 386 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR119_20022020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR119_20022020 (PDF, 443 KB)

Výzvy – Bratislavský kraj:

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_21082019 (PDF, 384 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_20022020_sz (Word, 736 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_20022020 (PDF, 1,5 MB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB119_21082019 (PDF, 384 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB119_20022020_sz (Word, 735 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB119_20022020 (PDF, 441 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RB119_21082019 (PDF, 384 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RB119_20022020_sz (Word, 736 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RB119_20022020 (PDF, 441 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB119_21082019 (PDF, 384 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB119_20022020_sz (Word, 735 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB119_20022020 (PDF, 442 KB)

 

Dokumenty – Grafické a textové aktualizácie z dôvodu zlúčenia operačných programov OP VaI a OP II (pôvodné znenia dokumentov):

Operačný program Výskum a inovácie ukončený (PDF, 76 KB)

Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.2 (PDF, 5 MB)

NPPRKP_Zmluva_o_poskytnuti_KV_VÝZVY_r_2019_210819 (PDF, 579 KB)

Príloha_01_Príručky pre Príjemcu KV_2019_Čestné vyhlásenie k MSP_210519 (PDF, 174 KB)

Príloha_02_Príručky pre Príjemcu KV_2019_Žiadost o preplatenie KV a prílohy_210519 (PDF, 340 KB)

01_vyhlasenie-na-kvalifikovanie-sa-ako-MSP – verzia 2.0 (PDF, 2,5 MB)

Infografika – Postup ako získať kreatívny voucher (PDF, 1,5 MB)

04_test-podniku-v-tazkostiach (PDF, 780 KB)

05_pokyny-k-vyplneniu-testu-podniku-v-tazkostiach (PDF, 586 KB)

06_instrukcia-k-aplikacii-rychleho-testu-identifikacie-podniku-v-tazkostiach (PDF, 1,1 MB)

NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.03_210819 (PDF, 808 KB)

Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.03_210819 (PDF, 667 KB)

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 4 – 21.08.2019

001_USMERNENIE_k Výzvam KV_c.4_210819_FINAL (PDF, 291 KB)

NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.02_250619_orig. (Word, 220 KB)
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.03_210819_sz (Word, 221 KB)
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.03_210819_FINAL (PDF, 808 KB)

NPPRKP_Zmluva_o_poskytnuti_KV_VÝZVY_r_2019_250619_orig (Word, 86 KB)
NPPRKP_Zmluva_o_poskytnuti_KV_VÝZVY_r_2019_210819_sz (Word, 76 KB)
NPPRKP_Zmluva_o_poskytnuti_KV_VÝZVY_r_2019_210819_FINAL (PDF, 579 KB)

Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619_orig. (Word, 249 KB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.03_210819_sz (Word, 250 KB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.03_210819_FINAL (PDF, 667 KB)

Sumarizácia termínových zmien vo Výzvach KV dotknutých Usmernením č.04 a dôležité informácie_210819 (PDF, 542 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_A_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 667 KB)

Príloha_02_Schéma DM-1_2018-Dodatok č. 2-OV_250719 (PDF, 5 MB)

Prílohy:

Príloha_03A_ Výzvy KV_Formulár_Žiadosť o KV_PO_210819 (PDF, 457 KB)

Príloha_03B_ Výzvy KV_A_Formulár_Žiadosť o KV_FO_210819 (PDF, 453 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _statutari_210819 (PDF, 473 KB)

Príloha_04A_Výzvy KV_Príloha_01A Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenie _kontaktná osoba_210819 (PDF, 473 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._210819 (PDF, 225 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_210819 (PDF, 407 KB)

Výzvy – Regióny mimo BSK:

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA:_KV_A_RR119_210819_sz (Word, 187 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA:_KV_A_RR119_210819_FINAL (PDF, 386 KB)

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie DIZAJN:_KV_D_RR119_210819_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie DIZAJN:_KV_D_RR119_210819_FINAL (PDF, 385 KB)

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING:_KV_R_RR119_210819_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING:_KV_R_RR119_210819_FINAL (PDF, 385 KB)

Plné znenie riadnej výzvy pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE:_KV_RR119_210819_sz (Word, 187 KB)
Plné znenie riadnej výzvy pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE:_KV_P_RR119_210819_FINAL (PDF, 386 KB)

Výzvy – Bratislavský kraj:

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA:_KV_A_RB119_210819_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: _KV_A_RB119_210819_FINAL (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: _KV_D_RB119_210819_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: _KV_D_RB119_210819_FINAL (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: _KV_R_RB119_210819_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: _KV_R_RB119_210819_FINAL (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: _KV_P_RB119_210819_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: _KV_P_RB119_210819_FINAL (PDF, 384 KB)

 

Znenie Výziev platných do 20.08.2019

Riadna výzva pre odvetvie Architektúra – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_250619 (PDF, 384 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_A_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_A_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_A_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 111 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_A_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 76 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_A_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_A_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_A_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 68 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_A_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie Dizajn – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB119_250619 (PDF, 384 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_D_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_D_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_D_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_D_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_D_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_D_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 73 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 315 KB)

Príloha_07B_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 94 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_D_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB119_250619 (PDF, 384 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_R_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_D_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_R_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_R_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_R_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_R_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 73 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 199 KB)

Príloha_07B_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 320 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_R_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie IKT – Programovanie – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB119_250619 (PDF, 384 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_P_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_A_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_P_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_P_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 75 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_P_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_P_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_P_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 137 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_P_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 20 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie Architektúra – Regióny mimo BSK

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_250619 (PDF, 386 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_RR119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_A_Formulár_Žiadosť o KV_R_2019_210519 (PDF, 246 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_A_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_210519 (PDF, 398 KB)

Príloha_04A_Výzvy KV_A_Príloha_01A Žiadosti o KV: Samostatné vyhlásenie dotknutej osoby určenej ako kontaktná osoba (ak relevantné) (PDF, 72 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_A_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_21015 (PDF, 90 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_A_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_210519 (PDF, 64 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_A_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 67 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_A_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie Dizajn – Regióny mimo BSK

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_250619 (PDF, 385 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_RR119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_D_Formulár_Žiadosť o KV_R_2019_210519 (PDF, 246 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_D_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_210519 (PDF, 398 KB)

Príloha_04A_Výzvy KV_D_Príloha_01A Žiadosti o KV: Samostatné vyhlásenie dotknutej osoby určenej ako kontaktná osoba (ak relevantné) (PDF, 72 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_D_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_21015 (PDF, 90 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_D_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_210519 (PDF, 64 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 316 KB)

Príloha_07B_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 94 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_D_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing – Regióny mimo BSK

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING : KV_R_RR119_250619 (PDF, 386 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_RR119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_R_Formulár_Žiadosť o KV_R_2019_210519 (PDF, 246 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_R_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_210519 (PDF, 398 KB)

Príloha_04A_Výzvy KV_R_Príloha_01A Žiadosti o KV: Samostatné vyhlásenie dotknutej osoby určenej ako kontaktná osoba (ak relevantné) (PDF, 72 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_R_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_21015 (PDF, 90 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_R_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_210519 (PDF, 64 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 199 KB)

Príloha_07B_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 169 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_R_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie IKT – Programovanie – Regióny mimo BSK

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE : KV_P_RR119_250619 (PDF, 386 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_RR119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_P_Formulár_Žiadosť o KV_R_2019_210519 (PDF, 246 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_P_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_210519 (PDF, 398 KB)

Príloha_04A_Výzvy KV_P_Príloha_01A Žiadosti o KV: Samostatné vyhlásenie dotknutej osoby určenej ako kontaktná osoba (ak relevantné) (PDF, 72 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_P_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_21015 (PDF, 90 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_P_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_210519 (PDF, 64 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_P_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 137 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_P_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 19 KB)

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 3 – 25.06.2019

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príručka pre príjemcu:

NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.01_210519 (PDF, 1,1 MB)
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.01_210519_zmena_250619_sz.docx (Word, 201 KB)
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.02_250619 (PDF, 479 KB)

Príručka pre žiadateľa:
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_310119 (PDF, 1 MB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.01_210519_zmena_250619_sz. (Word, 224 KB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Výzvy – Regióny mimo BSK:

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RR119_210519 (PDF, 384 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RR119_210519_zmena 250619_sz. (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RR119_verz.01_250619 (PDF, 386 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RR119_210519 (PDF, 385 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RR119_210519_zmena 250619_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RR119_verz.01_250619 (PDF, 385 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RR119_210519 (PDF, 386 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RR119_210519_zmena 250619_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RR119_verz.01_250619 (PDF, 386 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RR119_210519 (PDF, 386 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RR119_210519_zmena 250619_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RR119_verz.01_250619 (PDF, 386 KB)

Výzvy – Bratislavský kraj:

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RB119_310119 (PDF, 861 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RB119_310119_zmena 250619_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RB119_verz.01_250619 (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RB119_310119 (PDF, 861 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RB119_310119_zmena 250619_sz (Word, 184 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RB119_verz.01_250619 (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RB119_310119 (PDF, 861 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RB119_310119_zmena 250619_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RB119_verz.01_250619 (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RB119_310119 (PDF, 861 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RB119_310119_zmena 250619_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RB119_verz.01_250619 (PDF, 384 KB)

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2 – 21.05.2019

USMERNENIE_k ZKV_c.2_210519 (PDF, 701 KB)

Príručka pre príjemcu:
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_280119_ver.01_210519 sz_arch. (Word, 199 KB)
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.01_210519 (PDF, 1,1 MB)

Zmluva o poskytnutí KV:
NPPRKP_Zmluva o poskytnuti KV_VÝZVY r.2019_280119_verz.210519_sz_arch. (Word, 66 KB)
NPPRKP_Zmluva o poskytnuti KV_VÝZVY r.2019_verz.210519 (PDF, 839 KB)

Príručka pre žiadateľa:
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_31019_verz.01_210519sz_arch. (Word, 221 KB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.01_210519 (PDF, 1 MB)

 

Riadne výzvy – 31.01.2019 a Mimoriadne výzvy – 26.01.2019

Riadna výzva pre odvetvie Architektúra – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119 (PDF, 861 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_A_Príručka pre žiadateľa o KV_R_01_310119 (PDF, 1 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_A_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_A_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (Excel, 111 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_A_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (Excel, 76 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_A_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (Excel, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_A_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_A_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 68 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_A_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Riadna výzva pre odvetvie Dizajn – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN : KV_D_RB119 (PDF, 861 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_D_Príručka pre žiadateľa o KV_R_01_310119 (PDF, 1 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_D_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_D_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (Excel, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_D_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (Excel, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_D_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (Excel, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_D_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 315 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_07B_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 94 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_D_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Riadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING : KV_R_RB119 (PDF, 861 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_R_Príručka pre žiadateľa o KV_R_01_310119 (PDF, 1MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_D_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_R_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (Excel, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_R_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (Excel, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_R_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (Excel, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_R_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 199 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_07B_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 320 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_R_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Riadna výzva pre odvetvie IKT – programovanie – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE : KV_P_RB119 (PDF, 861 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_P_Príručka pre žiadateľa o KV_R_01_310119 (PDF, 1 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_A_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_P_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (Excel, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_P_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (Excel, 75 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_P_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (Excel, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_P_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_P_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 137 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_P_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (Excel, 20 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Mimoriadna výzva pre odvetvie Architektúra

Plné znenie mimoriadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_1819/2019_M_01 (PDF, 846 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_A_Príručka pre žiadateľa o KV_M_01_260119 (PDF, 1,2 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_A_Schéma DM_1-2018_260119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_A_Formulár_Žiadosť o KV_M_01_2019_260119 (Excel, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_A_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_260119 (Excel, 76 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_A_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_A_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_260119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_A_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 67 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_A_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_260119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Mimoriadna výzva pre odvetvie Dizajn

Plné znenie mimoriadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_1819/2019_M_01 (PDF, 846 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_D_Príručka pre žiadateľa o KV_M_01_260119 (PDF, 1,2 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_D_Schéma DM_1-2018_260119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_D_Formulár_Žiadosť o KV_M_01_2019_260119 (Excel, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_D_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_260119 (Excel, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_D_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_D_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 179 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_07B_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 96 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_D_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_260119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Mimoriadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing

Plné znenie mimoriadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING : KV_R_1819/2019_M_01 (PDF, 846 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_R_Príručka pre žiadateľa o KV_M_01_260119 (PDF, 1,2 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_R_Schéma DM_1-2018_260119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_R_Formulár_Žiadosť o KV_M_01_2019_260119 (Excel, 113 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_R_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_260119 (Excel, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_R_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_R_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 116 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_07B_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 320 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_R_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_260119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Mimoriadna výzva pre odvetvie IKT – programovanie

Plné znenie mimoriadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_1819/2019_M_01 (PDF, 845 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_P_Príručka pre žiadateľa o KV_M_01_260119 (PDF, 1,2 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_P_Schéma DM_1-2018_260119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_P_Formulár_Žiadosť o KV_M_01_2019_260119 (Excel, 113 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_P_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_260119 (Excel, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_P_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_P_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_260119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_P_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 137 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_P_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_260119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Platnosť dokumentov: 05.11.2018 – 31.12.2018

Príručku pre Príjemcu KV (PDF, 1,8 MB)

USMERNENIE k Zmluve KV a Príručke pre príjemcu KV pre výzvy KV_2018 (PDF, 1,1 MB)

Záväzný vzor Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera (PDF, 1,5 MB)

Prílohu č.1 Príručky pre Príjemcu KV: Formulár – Čestné vyhlásenie ku kvalifikovaniu sa ako MSP (Excel, 50 KB)

Prílohu č.2,3 a 4 Príručky pre Príjemcu KV: Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera, Čestné vyhlásenie o spĺňaní vybraných podmienok oprávnenosti,Odovzdávací a preberací protokol k výstupom podporeným prostredníctvom KV (Excel, 74 KB)

 

Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.1 Schéma DM -1/2018 (schéma pomoci de minimis) (PDF, 411 KB)

Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – pôvodná verzia (platná do 31.03.2019) (PDF, 1,8 MB)

Zásady vypĺňania vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF, 1,1 MB)

TEST podniku v ťažkostiach (Excel, 870 KB)

Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (PDF, 586 KB)

Inštrukcia k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach (PDF, 1,1 MB)

Príručka pre používateľov k definícii MSP (PDF, 1,4 MB)

 

Výzva Architektúra
KV_A_01/2018_USMERNENIE č.1 (PDF, 612 KB)

KV_A_01/2018_USMERNENIE č.2 (PDF, 1,2 MB)

Príloha č. 1 Výzvy KV_A_01/2018 – Príručka pre žiadateľa o KV (PDF, 1,6 MB)

Príloha č. 2 Výzvy KV_A_01/2018 – Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 – Schéma DM – 1/2018 (PDF, 411 KB)

Príloha č. 3 Výzvy KV_A_01/2018 – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (PDF, 1,5 MB)

Príloha č. 4 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb (PDF, 1,3 MB)

Príloha č. 5 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 2 Žiadosti o KV – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie (PDF, 399 KB)

Príloha č. 6 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 5 Žiadosti o KV – Podnikateľský plán (PDF, 404 KB)

Príloha č. 7 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 6 Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky (Excel, 64 KB)

Príloha č. 8 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk (Excel, 19 KB)

Príloha č. 9 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 8 Žiadosti o KV – Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP (Excel, 50 KB)

Výzva KV_A_01/2018 (PDF, 1,5 MB)

 

Výzva Dizajn
KV_D_01_2018_USMERNENIE_01 (PDF, 1,2 MB)

Pomocný pracovný materiál k vypracovaniu Zadania pre zhotovenie cenovej ponuky v odvetví Dizajn (PDF, 959 KB)

Príklady vyplnenia Zadania pre zhotovenie cenovej ponuky v odvetví Dizajn (PDF, 5 MB)

Príloha č. 1 Výzvy KV – Príručka pre žiadateľa o KV (PDF, 1,6 MB)

Príloha č. 2 Výzvy KV – Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 (PDF, 411 KB)

Príloha č. 3 Výzvy KV – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (PDF, 1,5 MB)

Príloha č. 4 Výzvy KV – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb (PDF, 1,3 MB)

Príloha č. 5 Výzvy KV – Príloha č. 2 Žiadosti o KV – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie (PDF, 398 KB)

Príloha č. 6 Výzvy KV – Príloha č. 5 Žiadosti o KV – Podnikateľský plán (PDF, 403 KB)

Príloha č. 7 Výzvy KV – Príloha č. 6A Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky – typ A_D (Excel, 317 KB)

Príloha č. 8 Výzvy KV – Príloha č. 6B Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky – typ B_D (Excel, 205 KB)

Príloha č. 9 Výzvy KV – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk (Excel, 19 KB)

Príloha č. 10 Výzvy KV – Príloha č. 8 Žiadosti o KV – Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP (Excel, 50 KB)

Výzva KV_D_01_2018 (Word, 183 KB)

 

Výzva Reklama a marketing
Príloha č. 1 Výzvy KV – Príručka pre žiadateľa o KV (PDF, 1,6 MB)

Príloha č. 2 Výzvy KV – Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku (PDF, 411 KB)

Príloha č. 3 Výzvy KV – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (PDF, 1,5 MB)

Príloha č. 4 Výzvy KV – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb (PDF, 1,3 MB)

Príloha č. 5 Výzvy KV – Príloha č. 2 Žiadosti o KV – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie (PDF, 847 KB)

Príloha č. 6 Výzvy KV – Príloha č. 5 Žiadosti o KV – Podnikateľský plán (PDF, 848 KB)

Príloha č. 7 Výzvy KV – Príloha č. 6A Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky – typ A_R (Excel, 122 KB)

Príloha č. 9 Výzvy KV – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk (Excel, 19 KB)

Výzva KV_R_01_2018 (PDF, 1,5 MB)

 

Výzva IKT
Príloha č. 1 Výzvy KV_P_01/2018 – Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 03 (PDF, 1,6 MB)

Príloha č. 2 Výzvy KV_P_01/2018 – Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 – Schéma DM – 1/2018 (PDF, 411 KB)

Príloha č. 3 Výzvy KV_P_01/2018 – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (PDF, 1,5 MB)

Príloha č. 4 Výzvy KV_P_01/2018 – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb (PDF, 1,3 MB)

Príloha č. 5 Výzvy KV_P_01/2018 – Príloha č. 2 Žiadosti o KV – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie (PDF, 847 KB)

Príloha č. 6 Výzvy KV_P_01/2018 – Príloha č. 5 Žiadosti o KV – Podnikateľský plán (PDF, 849 KB)

Príloha č. 7 Výzvy KV_P_01/2018 – Príloha č. 6A Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky (Excel, 204 KB)

Príloha č. 8 Výzvy KV_P_01/2018 – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk (Excel, 19 KB)

Plné znenie Výzvy KV_P_01/2018 (PDF, 1,5 MB)

 

Platnosť dokumentov: 13.08.2018 – 05.11.2018

Odvetvie: ARCHITEKTÚRA

Usmernenie č. 2

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – zverejnené dňa 05.11.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_A_01/2018 – zverejnené dňa 05.11.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_A_01/2018 – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 03 – zverejnené dňa 05.11.2018

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 03 – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018

 

Usmernenie č. 1

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – zverejnené dňa 21.08.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_A_01/2018 – zverejnené dňa 13.08.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_A_01/2018 – Zmena01 sledovanie zmien

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 01 – zverejnené dňa 13.08.2018

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 02 sledovanie zmien

Odvetvie: DIZAJN

Usmernenie č. 1

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – zverejnené dňa 05.11.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_D_01/2018 – zverejnené dňa 05.11.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_D_01/2018 – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 03 – zverejnené dňa 05.11.2018

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 03 – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018

SPOLOČNÉ DOKUMENTY

USMERNENIE č.1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, ktorej súčasťou je zmena Príručky pre Príjemcu pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku verzia 01. – zverejnené dňa 05.11.2018

 

Príručka pre Príjemcu pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – verzia 02. – zverejnené dňa 05.11.2018

Príručka pre Príjemcu pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – verzia 02. – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018

Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KREATÍVNEHO VOUCHERA – zverejnené dňa 05.11.2018

Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KREATÍVNEHO VOUCHERA – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018