femdom-scat.com
femdommania.net

Metodické dokumenty – Kreatívne vouchere

Aktuálne dokumenty a informácie o otvorených výzvach národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku sú k dispozícii na stránke projektu TU.

Archív dokumentov

Usmernenie č. 1 – 30.10.2020

Príloha_01_Výzvy KV_PRÍRUČKA KV_2020_verz.01_23072020 (PDF, 794 KB)
Príloha_01_Výzvy KV_PRÍRUČKA KV_2020_verz.01_30102020_sz (Word, 171 KB)
Príloha_01_Výzvy KV_PRÍRUČKA KV_2020_verz.01_30102020_USM_01 (PDF, 1,1 MB)

Výzvy – Regióny mimo BSK:

KV_R_RR120:
USMERNENIE_01_k_Výzve_KV_R_RR120_30102020 (PDF, 362 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RR120 (PDF, 579 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RR120_30102020_sz (Word, 108 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RR120_30102020_USM_01 (PDF, 576 KB)

KV_P_RR120:
USMERNENIE_01_k_Výzve_KV_P_RR120_30102020 (PDF, 364 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR120 (PDF, 580 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR120_30102020_sz (Word, 108 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR120_30102020_USM_01 (PDF, 576 KB)

Výzvy – Bratislavský kraj:

KV_D_RB120:
USMERNENIE_01_k_Výzve_KV_D_RB120_30102020 (PDF, 365 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB120 (PDF, 581 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB120_30102020_sz (Word, 108 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB120_30102020_USM_01 (PDF, 579 KB)

KV_R_RB120:
USMERNENIE_01_k_Výzve_KV_R_RB120_30102020 (PDF, 364 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB120 (PDF, 581 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB120_30102020_sz (Word, 108 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB120_30102020_USM_01 (PDF, 579 KB)

KV_P_RB120:
USMERNENIE_01_k_Výzve_KV_P_RB120_30102020 (PDF, 365 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB120 (PDF, 582 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB120_30102020_sz (Word, 108 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB120_30102020_USM_01 (PDF, 579 KB)

Zoznam členov odborných pracovných skupín – 19.08.2020

Zoznam členov odborných pracovných skupín_20072020 (PDF, 74 KB)
Zoznam členov odborných pracovných skupín_19082020 (PDF, 94 KB)

 

Dokumenty Realizátor – 29.07.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov_06032020 (PDF, 766 KB)
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie subjektu kreatívneho priemyslu do Zoznamu oprávnených realizátorov_29072020 (PDF, 533 KB)

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 6 – zverejnené dňa 13.05.2020

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.6_13052020 (PDF, 234 KB)

Príručka pre žiadateľa:
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.05_13052020_sz (Word, 145 KB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.05_13052020 (PDF, 844 KB)

Výzvy – Regióny mimo BSK:
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_13052020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_13052020 (PDF, 443 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_13052020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_13052020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RR119_13052020_sz (Word, 736 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RR119_13052020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR119_13052020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR119_13052020 (PDF, 443 KB)

Výzvy – Bratislavský kraj:
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_13052020_sz (Word, 736 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_13052020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN : KV_D_RB119_13052020_sz (Word, 734 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN : KV_D_RB119_13052020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB119_13052020_sz (Word, 736 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB119_13052020 (PDF, 441 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE : KV_P_RB119_13052020_sz (Word, 735 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE : KV_P_RB119_13052020 (PDF, 442 KB)

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 5 – 20.02.2020

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.5_200220 (PDF, 779 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.04_200220_OPII (PDF, 835 KB)

Výzvy – Regióny mimo BSK:

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_21082019 (PDF, 386 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_20022020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_20022020 (PDF, 443 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_21082019 (PDF, 385 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_20022020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_20022020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RR119_21082019 (PDF, 385 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RR119_20022020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RR119_20022020 (PDF, 442 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR119_21082019 (PDF, 386 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR119_20022020_sz (Word, 737 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RR119_20022020 (PDF, 443 KB)

Výzvy – Bratislavský kraj:

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_21082019 (PDF, 384 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_20022020_sz (Word, 736 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_20022020 (PDF, 1,5 MB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB119_21082019 (PDF, 384 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB119_20022020_sz (Word, 735 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB119_20022020 (PDF, 441 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RB119_21082019 (PDF, 384 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RB119_20022020_sz (Word, 736 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: KV_R_RB119_20022020 (PDF, 441 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB119_21082019 (PDF, 384 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB119_20022020_sz (Word, 735 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB119_20022020 (PDF, 442 KB)

 

Dokumenty – Grafické a textové aktualizácie z dôvodu zlúčenia operačných programov OP VaI a OP II (pôvodné znenia dokumentov):

Operačný program Výskum a inovácie ukončený (PDF, 76 KB)

Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.2 (PDF, 5 MB)

NPPRKP_Zmluva_o_poskytnuti_KV_VÝZVY_r_2019_210819 (PDF, 579 KB)

Príloha_01_Príručky pre Príjemcu KV_2019_Čestné vyhlásenie k MSP_210519 (PDF, 174 KB)

Príloha_02_Príručky pre Príjemcu KV_2019_Žiadost o preplatenie KV a prílohy_210519 (PDF, 340 KB)

01_vyhlasenie-na-kvalifikovanie-sa-ako-MSP – verzia 2.0 (PDF, 2,5 MB)

Infografika – Postup ako získať kreatívny voucher (PDF, 1,5 MB)

04_test-podniku-v-tazkostiach (PDF, 780 KB)

05_pokyny-k-vyplneniu-testu-podniku-v-tazkostiach (PDF, 586 KB)

06_instrukcia-k-aplikacii-rychleho-testu-identifikacie-podniku-v-tazkostiach (PDF, 1,1 MB)

NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.03_210819 (PDF, 808 KB)

Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.03_210819 (PDF, 667 KB)

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 4 – 21.08.2019

001_USMERNENIE_k Výzvam KV_c.4_210819_FINAL (PDF, 291 KB)

NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.02_250619_orig. (Word, 220 KB)
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.03_210819_sz (Word, 221 KB)
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.03_210819_FINAL (PDF, 808 KB)

NPPRKP_Zmluva_o_poskytnuti_KV_VÝZVY_r_2019_250619_orig (Word, 86 KB)
NPPRKP_Zmluva_o_poskytnuti_KV_VÝZVY_r_2019_210819_sz (Word, 76 KB)
NPPRKP_Zmluva_o_poskytnuti_KV_VÝZVY_r_2019_210819_FINAL (PDF, 579 KB)

Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619_orig. (Word, 249 KB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.03_210819_sz (Word, 250 KB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.03_210819_FINAL (PDF, 667 KB)

Sumarizácia termínových zmien vo Výzvach KV dotknutých Usmernením č.04 a dôležité informácie_210819 (PDF, 542 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_A_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 667 KB)

Príloha_02_Schéma DM-1_2018-Dodatok č. 2-OV_250719 (PDF, 5 MB)

Prílohy:

Príloha_03A_ Výzvy KV_Formulár_Žiadosť o KV_PO_210819 (PDF, 457 KB)

Príloha_03B_ Výzvy KV_A_Formulár_Žiadosť o KV_FO_210819 (PDF, 453 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _statutari_210819 (PDF, 473 KB)

Príloha_04A_Výzvy KV_Príloha_01A Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenie _kontaktná osoba_210819 (PDF, 473 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._210819 (PDF, 225 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_210819 (PDF, 407 KB)

Výzvy – Regióny mimo BSK:

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA:_KV_A_RR119_210819_sz (Word, 187 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA:_KV_A_RR119_210819_FINAL (PDF, 386 KB)

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie DIZAJN:_KV_D_RR119_210819_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie DIZAJN:_KV_D_RR119_210819_FINAL (PDF, 385 KB)

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING:_KV_R_RR119_210819_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING:_KV_R_RR119_210819_FINAL (PDF, 385 KB)

Plné znenie riadnej výzvy pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE:_KV_RR119_210819_sz (Word, 187 KB)
Plné znenie riadnej výzvy pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE:_KV_P_RR119_210819_FINAL (PDF, 386 KB)

Výzvy – Bratislavský kraj:

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA:_KV_A_RB119_210819_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: _KV_A_RB119_210819_FINAL (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: _KV_D_RB119_210819_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: _KV_D_RB119_210819_FINAL (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: _KV_R_RB119_210819_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING: _KV_R_RB119_210819_FINAL (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: _KV_P_RB119_210819_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: _KV_P_RB119_210819_FINAL (PDF, 384 KB)

 

Znenie Výziev platných do 20.08.2019

Riadna výzva pre odvetvie Architektúra – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119_250619 (PDF, 384 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_A_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_A_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_A_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 111 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_A_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 76 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_A_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_A_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_A_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 68 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_A_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie Dizajn – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RB119_250619 (PDF, 384 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_D_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_D_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_D_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_D_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_D_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_D_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 73 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 315 KB)

Príloha_07B_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 94 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_D_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING: KV_R_RB119_250619 (PDF, 384 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_R_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_D_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_R_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_R_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_R_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_R_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 73 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 199 KB)

Príloha_07B_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 320 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_R_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie IKT – Programovanie – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_RB119_250619 (PDF, 384 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_P_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_A_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_P_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_P_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 75 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_P_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_P_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (uzamknutý Excel – VZOR, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_P_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 137 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_P_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel – povinne na stiahnutie, 20 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie Architektúra – Regióny mimo BSK

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RR119_250619 (PDF, 386 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_RR119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_A_Formulár_Žiadosť o KV_R_2019_210519 (PDF, 246 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_A_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_210519 (PDF, 398 KB)

Príloha_04A_Výzvy KV_A_Príloha_01A Žiadosti o KV: Samostatné vyhlásenie dotknutej osoby určenej ako kontaktná osoba (ak relevantné) (PDF, 72 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_A_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_21015 (PDF, 90 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_A_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_210519 (PDF, 64 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_A_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 67 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_A_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie Dizajn – Regióny mimo BSK

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_RR119_250619 (PDF, 385 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_RR119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_D_Formulár_Žiadosť o KV_R_2019_210519 (PDF, 246 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_D_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_210519 (PDF, 398 KB)

Príloha_04A_Výzvy KV_D_Príloha_01A Žiadosti o KV: Samostatné vyhlásenie dotknutej osoby určenej ako kontaktná osoba (ak relevantné) (PDF, 72 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_D_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_21015 (PDF, 90 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_D_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_210519 (PDF, 64 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 316 KB)

Príloha_07B_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 94 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_D_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing – Regióny mimo BSK

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING : KV_R_RR119_250619 (PDF, 386 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_RR119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_R_Formulár_Žiadosť o KV_R_2019_210519 (PDF, 246 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_R_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_210519 (PDF, 398 KB)

Príloha_04A_Výzvy KV_R_Príloha_01A Žiadosti o KV: Samostatné vyhlásenie dotknutej osoby určenej ako kontaktná osoba (ak relevantné) (PDF, 72 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_R_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_21015 (PDF, 90 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_R_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_210519 (PDF, 64 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 199 KB)

Príloha_07B_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 169 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_R_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 19 KB)

 

Riadna výzva pre odvetvie IKT – Programovanie – Regióny mimo BSK

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE : KV_P_RR119_250619 (PDF, 386 KB)

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Príloha_02_ Výzvy KV_RR119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_P_Formulár_Žiadosť o KV_R_2019_210519 (PDF, 246 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_P_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_210519 (PDF, 398 KB)

Príloha_04A_Výzvy KV_P_Príloha_01A Žiadosti o KV: Samostatné vyhlásenie dotknutej osoby určenej ako kontaktná osoba (ak relevantné) (PDF, 72 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_P_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_21015 (PDF, 90 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_P_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_210519 (PDF, 64 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_P_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 137 KB)

Príloha_08_Výzvy KV_P_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (v určených bunkách editovateľný Excel, 19 KB)

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 3 – 25.06.2019

USMERNENIE_k Výzvam KV_c.3_250619 (PDF, 286 KB)

Príručka pre príjemcu:

NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.01_210519 (PDF, 1,1 MB)
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.01_210519_zmena_250619_sz.docx (Word, 201 KB)
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.02_250619 (PDF, 479 KB)

Príručka pre žiadateľa:
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_310119 (PDF, 1 MB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.01_210519_zmena_250619_sz. (Word, 224 KB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.02_250619 (PDF, 685 KB)

Výzvy – Regióny mimo BSK:

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RR119_210519 (PDF, 384 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RR119_210519_zmena 250619_sz. (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RR119_verz.01_250619 (PDF, 386 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RR119_210519 (PDF, 385 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RR119_210519_zmena 250619_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RR119_verz.01_250619 (PDF, 385 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RR119_210519 (PDF, 386 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RR119_210519_zmena 250619_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RR119_verz.01_250619 (PDF, 386 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RR119_210519 (PDF, 386 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RR119_210519_zmena 250619_sz (Word, 186 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RR119_verz.01_250619 (PDF, 386 KB)

Výzvy – Bratislavský kraj:

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RB119_310119 (PDF, 861 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RB119_310119_zmena 250619_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA_NPPRKP_KV_A_RB119_verz.01_250619 (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RB119_310119 (PDF, 861 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RB119_310119_zmena 250619_sz (Word, 184 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN_NPPRKP_KV_D_RB119_verz.01_250619 (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RB119_310119 (PDF, 861 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RB119_310119_zmena 250619_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA A MARKETING_NPPRKP_KV_R_RB119_verz.01_250619 (PDF, 384 KB)

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RB119_310119 (PDF, 861 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RB119_310119_zmena 250619_sz (Word, 185 KB)
Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE_NPPRKP_KV_P_RB119_verz.01_250619 (PDF, 384 KB)

 

Dokumenty dotknuté Usmernením č. 2 – 21.05.2019

USMERNENIE_k ZKV_c.2_210519 (PDF, 701 KB)

Príručka pre príjemcu:
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_280119_ver.01_210519 sz_arch. (Word, 199 KB)
NPPRKP_Príručka pre príjemcu KV_2019_ver.01_210519 (PDF, 1,1 MB)

Zmluva o poskytnutí KV:
NPPRKP_Zmluva o poskytnuti KV_VÝZVY r.2019_280119_verz.210519_sz_arch. (Word, 66 KB)
NPPRKP_Zmluva o poskytnuti KV_VÝZVY r.2019_verz.210519 (PDF, 839 KB)

Príručka pre žiadateľa:
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_31019_verz.01_210519sz_arch. (Word, 221 KB)
Príručka pre žiadateľa o KV_R_2019_verz.01_210519 (PDF, 1 MB)

 

Riadne výzvy – 31.01.2019 a Mimoriadne výzvy – 26.01.2019

Riadna výzva pre odvetvie Architektúra – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_RB119 (PDF, 861 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_A_Príručka pre žiadateľa o KV_R_01_310119 (PDF, 1 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_A_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_A_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (Excel, 111 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_A_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (Excel, 76 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_A_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (Excel, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_A_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_A_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 68 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_A_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Riadna výzva pre odvetvie Dizajn – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN : KV_D_RB119 (PDF, 861 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_D_Príručka pre žiadateľa o KV_R_01_310119 (PDF, 1 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_D_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_D_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (Excel, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_D_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (Excel, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_D_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (Excel, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_D_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 315 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_07B_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 94 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_D_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Riadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING : KV_R_RB119 (PDF, 861 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_R_Príručka pre žiadateľa o KV_R_01_310119 (PDF, 1MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_D_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_R_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (Excel, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_R_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (Excel, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_R_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (Excel, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_R_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 199 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_07B_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 320 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_R_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Riadna výzva pre odvetvie IKT – programovanie – Bratislavský kraj

Plné znenie riadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE : KV_P_RB119 (PDF, 861 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_P_Príručka pre žiadateľa o KV_R_01_310119 (PDF, 1 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_A_RB119_Schéma DM_1-2018_310119 (PDF, 412 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_P_Formulár_Žiadosť o KV_R_01_2019_310119 (Excel, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_P_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_310119 (Excel, 75 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_P_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_310119 (Excel, 74 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_P_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_310119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_P_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_310119 (Excel, 137 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_P_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_310119 (Excel, 20 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Mimoriadna výzva pre odvetvie Architektúra

Plné znenie mimoriadnej Výzvy KV pre odvetvie ARCHITEKTÚRA: KV_A_1819/2019_M_01 (PDF, 846 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_A_Príručka pre žiadateľa o KV_M_01_260119 (PDF, 1,2 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_A_Schéma DM_1-2018_260119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_A_Formulár_Žiadosť o KV_M_01_2019_260119 (Excel, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_A_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_260119 (Excel, 76 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_A_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_A_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_260119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_A_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 67 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_A_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_260119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Mimoriadna výzva pre odvetvie Dizajn

Plné znenie mimoriadnej Výzvy KV pre odvetvie DIZAJN: KV_D_1819/2019_M_01 (PDF, 846 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_D_Príručka pre žiadateľa o KV_M_01_260119 (PDF, 1,2 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_D_Schéma DM_1-2018_260119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_D_Formulár_Žiadosť o KV_M_01_2019_260119 (Excel, 110 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_D_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_260119 (Excel, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_D_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_D_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 179 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_07B_Výzvy KV_D_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 96 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_D_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_260119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Mimoriadna výzva pre odvetvie Reklama a marketing

Plné znenie mimoriadnej Výzvy KV pre odvetvie REKLAMA a MARKETING : KV_R_1819/2019_M_01 (PDF, 846 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_R_Príručka pre žiadateľa o KV_M_01_260119 (PDF, 1,2 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_R_Schéma DM_1-2018_260119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_R_Formulár_Žiadosť o KV_M_01_2019_260119 (Excel, 113 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_R_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_260119 (Excel, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_R_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_R_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_07A_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 116 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_07B_Výzvy KV_R_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 320 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_R_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_260119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Mimoriadna výzva pre odvetvie IKT – programovanie

Plné znenie mimoriadnej Výzvy KV pre odvetvie IKT – PROGRAMOVANIE: KV_P_1819/2019_M_01 (PDF, 845 KB)

Príloha_01_ Výzvy KV_P_Príručka pre žiadateľa o KV_M_01_260119 (PDF, 1,2 MB)
– Ako prvé odporúčame – dôkladne sa s príručkou oboznámiť

Príloha_02_ Výzvy KV_P_Schéma DM_1-2018_260119 (PDF, 411 KB)

Príloha_03_ Výzvy KV_P_Formulár_Žiadosť o KV_M_01_2019_260119 (Excel, 113 KB)

Príloha_04_Výzvy KV_P_Príloha_01_Žiadosti o KV_Samostatné vyhlásenia _2019_260119 (Excel, 78 KB)

Príloha_05_Výzvy KV_P_Príloha_02_Žiadosti o KV_Prehľad prijatej pomoci d.m._2019_260119 (Excel, 75 KB)

Príloha_06_Výzvy KV_P_Príloha_05_Žiadosti o KV_Podnikateľský plán_2019_260119 (Excel, 73 KB)

Príloha_07_Výzvy KV_P_Príloha_06_Žiadosti o KV_Zadanie pre zhotovenie CP_2019_260119 (Excel, 137 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

Príloha_08_Výzvy KV_P_Príloha_07_Žiadosti o KV_Záznam z vyhodnotenia CP_2019_260119 (Excel, 19 KB)
(v určených bunkách editovateľný excel – povinne na stiahnutie)

 

Platnosť dokumentov: 05.11.2018 – 31.12.2018

Príručku pre Príjemcu KV (PDF, 1,8 MB)

USMERNENIE k Zmluve KV a Príručke pre príjemcu KV pre výzvy KV_2018 (PDF, 1,1 MB)

Záväzný vzor Zmluvy o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera (PDF, 1,5 MB)

Prílohu č.1 Príručky pre Príjemcu KV: Formulár – Čestné vyhlásenie ku kvalifikovaniu sa ako MSP (Excel, 50 KB)

Prílohu č.2,3 a 4 Príručky pre Príjemcu KV: Žiadosť o preplatenie kreatívneho vouchera, Čestné vyhlásenie o spĺňaní vybraných podmienok oprávnenosti,Odovzdávací a preberací protokol k výstupom podporeným prostredníctvom KV (Excel, 74 KB)

 

Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č.1 Schéma DM -1/2018 (schéma pomoci de minimis) (PDF, 411 KB)

Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – pôvodná verzia (platná do 31.03.2019) (PDF, 1,8 MB)

Zásady vypĺňania vyhlásenia na kvalifikovanie sa ako MSP (PDF, 1,1 MB)

TEST podniku v ťažkostiach (Excel, 870 KB)

Pokyny k vyplneniu testu podniku v ťažkostiach (PDF, 586 KB)

Inštrukcia k aplikácii rýchleho testu identifikácie podniku v ťažkostiach (PDF, 1,1 MB)

Príručka pre používateľov k definícii MSP (PDF, 1,4 MB)

 

Výzva Architektúra
KV_A_01/2018_USMERNENIE č.1 (PDF, 612 KB)

KV_A_01/2018_USMERNENIE č.2 (PDF, 1,2 MB)

Príloha č. 1 Výzvy KV_A_01/2018 – Príručka pre žiadateľa o KV (PDF, 1,6 MB)

Príloha č. 2 Výzvy KV_A_01/2018 – Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 – Schéma DM – 1/2018 (PDF, 411 KB)

Príloha č. 3 Výzvy KV_A_01/2018 – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (PDF, 1,5 MB)

Príloha č. 4 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb (PDF, 1,3 MB)

Príloha č. 5 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 2 Žiadosti o KV – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie (PDF, 399 KB)

Príloha č. 6 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 5 Žiadosti o KV – Podnikateľský plán (PDF, 404 KB)

Príloha č. 7 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 6 Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky (Excel, 64 KB)

Príloha č. 8 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk (Excel, 19 KB)

Príloha č. 9 Výzvy KV_A_01/2018 – Príloha č. 8 Žiadosti o KV – Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP (Excel, 50 KB)

Výzva KV_A_01/2018 (PDF, 1,5 MB)

 

Výzva Dizajn
KV_D_01_2018_USMERNENIE_01 (PDF, 1,2 MB)

Pomocný pracovný materiál k vypracovaniu Zadania pre zhotovenie cenovej ponuky v odvetví Dizajn (PDF, 959 KB)

Príklady vyplnenia Zadania pre zhotovenie cenovej ponuky v odvetví Dizajn (PDF, 5 MB)

Príloha č. 1 Výzvy KV – Príručka pre žiadateľa o KV (PDF, 1,6 MB)

Príloha č. 2 Výzvy KV – Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 (PDF, 411 KB)

Príloha č. 3 Výzvy KV – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (PDF, 1,5 MB)

Príloha č. 4 Výzvy KV – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb (PDF, 1,3 MB)

Príloha č. 5 Výzvy KV – Príloha č. 2 Žiadosti o KV – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie (PDF, 398 KB)

Príloha č. 6 Výzvy KV – Príloha č. 5 Žiadosti o KV – Podnikateľský plán (PDF, 403 KB)

Príloha č. 7 Výzvy KV – Príloha č. 6A Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky – typ A_D (Excel, 317 KB)

Príloha č. 8 Výzvy KV – Príloha č. 6B Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky – typ B_D (Excel, 205 KB)

Príloha č. 9 Výzvy KV – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk (Excel, 19 KB)

Príloha č. 10 Výzvy KV – Príloha č. 8 Žiadosti o KV – Čestné prehlásenie budúceho OR NPPRKP (Excel, 50 KB)

Výzva KV_D_01_2018 (Word, 183 KB)

 

Výzva Reklama a marketing
Príloha č. 1 Výzvy KV – Príručka pre žiadateľa o KV (PDF, 1,6 MB)

Príloha č. 2 Výzvy KV – Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku (PDF, 411 KB)

Príloha č. 3 Výzvy KV – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (PDF, 1,5 MB)

Príloha č. 4 Výzvy KV – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb (PDF, 1,3 MB)

Príloha č. 5 Výzvy KV – Príloha č. 2 Žiadosti o KV – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie (PDF, 847 KB)

Príloha č. 6 Výzvy KV – Príloha č. 5 Žiadosti o KV – Podnikateľský plán (PDF, 848 KB)

Príloha č. 7 Výzvy KV – Príloha č. 6A Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky – typ A_R (Excel, 122 KB)

Príloha č. 9 Výzvy KV – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk (Excel, 19 KB)

Výzva KV_R_01_2018 (PDF, 1,5 MB)

 

Výzva IKT
Príloha č. 1 Výzvy KV_P_01/2018 – Príručka pre žiadateľa o KV – verzia 03 (PDF, 1,6 MB)

Príloha č. 2 Výzvy KV_P_01/2018 – Schéma na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku v znení dodatku č. 1 – Schéma DM – 1/2018 (PDF, 411 KB)

Príloha č. 3 Výzvy KV_P_01/2018 – Formulár Žiadosti o poskytnutie pomoci prostredníctvom kreatívneho vouchera (PDF, 1,5 MB)

Príloha č. 4 Výzvy KV_P_01/2018 – Príloha č. 1 Žiadosti o KV – Samostatné vyhlásenia dotknutých osôb (PDF, 1,3 MB)

Príloha č. 5 Výzvy KV_P_01/2018 – Príloha č. 2 Žiadosti o KV – Prehľad prijatej pomoci de minimis za sledované obdobie (PDF, 847 KB)

Príloha č. 6 Výzvy KV_P_01/2018 – Príloha č. 5 Žiadosti o KV – Podnikateľský plán (PDF, 849 KB)

Príloha č. 7 Výzvy KV_P_01/2018 – Príloha č. 6A Žiadosti o KV – Zadanie pre zhotovenie cenovej ponuky (Excel, 204 KB)

Príloha č. 8 Výzvy KV_P_01/2018 – Príloha č. 7 Žiadosti o KV – Záznam z vyhodnotenia cenových ponúk (Excel, 19 KB)

Plné znenie Výzvy KV_P_01/2018 (PDF, 1,5 MB)

 

Platnosť dokumentov: 13.08.2018 – 05.11.2018

Odvetvie: ARCHITEKTÚRA

Usmernenie č. 2

Usmernenie č. 2 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – zverejnené dňa 05.11.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_A_01/2018 – zverejnené dňa 05.11.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_A_01/2018 – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 03 – zverejnené dňa 05.11.2018

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 03 – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018

 

Usmernenie č. 1

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – zverejnené dňa 21.08.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_A_01/2018 – zverejnené dňa 13.08.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_A_01/2018 – Zmena01 sledovanie zmien

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 01 – zverejnené dňa 13.08.2018

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 02 sledovanie zmien

Odvetvie: DIZAJN

Usmernenie č. 1

Usmernenie č. 1 k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – zverejnené dňa 05.11.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_D_01/2018 – zverejnené dňa 05.11.2018

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku KV_D_01/2018 – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 03 – zverejnené dňa 05.11.2018

Príručka pre žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – Verzia 03 – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018

SPOLOČNÉ DOKUMENTY

USMERNENIE č.1 k Zmluve o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom kreatívneho vouchera, ktorej súčasťou je zmena Príručky pre Príjemcu pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku verzia 01. – zverejnené dňa 05.11.2018

 

Príručka pre Príjemcu pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – verzia 02. – zverejnené dňa 05.11.2018

Príručka pre Príjemcu pomoci de minimis poskytnutej prostredníctvom kreatívneho vouchera v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku – verzia 02. – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018

Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KREATÍVNEHO VOUCHERA – zverejnené dňa 05.11.2018

Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KREATÍVNEHO VOUCHERA – sledovanie zmien – zverejnené dňa 05.11.2018