Kontakty

Inovujte s nami!

V prípade záujmu o inovačné poradenstvo, účasť na podujatí, odborné publikácie alebo akúkoľvek spoluprácu nás môžete kontaktovať prostredníctvom emailu inovujme@siea.gov.sk, telefónneho čísla +421 905 726 527, sociálnych sietí či osobne v priestoroch našich konzultačných centier.

 

Upozornenie:

Uvedené kontakty neslúžia na poskytovanie informácií k predkladaniu žiadosti o inovačné a digitálne vouchery z Plánu obnovy a odolnosti. S cieľom zabezpečiť rovnaký prístup pre všetkých záujemcov nie je možnosť osobných a telefonických konzultácií. Konkrétne otázky k uvedeným výzvam je potrebné zasielať výlučne na e-mailovú adresu vouchery.planobnovy@siea.gov.sk

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

Odbor zvyšovania inovačnej výkonnosti

Pracovisko: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

www.inovujme.sk

inovujme@siea.gov.sk

+421 905 726 527

facebook.com/inovujmesk

instagram.com/inovujme.sk

linkedin.com/company/inovujmesk/

 

Konzultačné centrá inovujme.sk 

 

Švermova 43

974 28 Banská Bystrica

 

Národná 18

010 01 Žilina

 

Tomášikova 1498/30

821 01 Bratislava

 

Kráľovská cesta 1

949 01 Nitra

 

Krivá 18

040 01 Košice

 

Telefonické kontakty a e-mailové adresy zamestnancov odboru