Výsledky súťaže Inovatívny čin roka 2020

V 14. ročníku súťaže Inovatívny čin roka  2010, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, získali najvyššie ocenenia inovácie, ktoré sú schopné konkurovať aj v zahraničí. Do súťaže bolo prihlásených 35 návrhov.

Cieľom súťaže Inovatívny čin roka je nielen povzbudiť podnikateľské subjekty a fyzické osoby k inovatívnym aktivitám, ale aj zviditeľniť riešenia, ktoré sú výnimočné.

Súťažilo sa v štyroch kategóriách

INOVÁCIA, KTORÁ PRISPELA K RIEŠENIU COVID SITUÁCIE  – 9 prihlásených inovácií
VÝROBKOVÁ INOVÁCIA – 8 prihlásených inovácií
TECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA – 12 prihlásených inovácií
INOVÁCIA SLUŽBY – 6 prihlásených inovácií

Cena Inovatívny čin roka 2020

Inovácia, ktorá prispela k riešeniu COVID situácie

1. miesto

Chemosvit Fibrochem, s.r.o

PROLEN® MEDICAL

Antimikrobiálne oblečenie pre zdravotnícky personál a textilné výrobky PROLEN® MEDICAL vyrobené zo 100% polypropylénového certifikovaného slovenského vlákna Prolen® Siltex a Prolen ®Bodyfresh , ktoré ničí vírusy, baktérie a bráni rastu plesní. Textílie sú ošetrené permanentným antimikrobiálnym aditívom na báze iónov striebra a zinku a preukázateľne redukujú koronavírus SARS-CoV-2 o 99 %. Vlákna majú permanentnú antimikrobiálnu úprava, ktorá sa nevypiera. Textilné výrobky boli použité na zastavenie šírenia nákazy Covid 19, pôvodne vo forme rúšok, neskôr  bolo portfólio rozšírené o zdravotné oblečenie a posteľnú bielizeň.

Inovatívny čin 2020 covid 1. miesto Chemosvit

Výrobková inovácia

1. miesto

GRIZZLY.SKI s.r.o.

GR OLYMPIC

Najľahšie skialpinistické viazanie s brzdou GR OLYMPIC, ktoré spĺňa kritériá na vrcholové preteky podľa predpisov Medzinárodnej skialpinistickej federácie (ISMF), je z leteckého hliníka. Spoločnosť GRIZZLY.SKI s.r.o. ho vyrába na základe vlastného úžitkového vzoru v medzinárodnom patentovom konaní. Unikátne riešenie špičky, ktoré je v prihlasovacom procese na medzinárodnom patentovom úrade je inováciou, pri ktorej je možné dosiahnuť revolučne nízku hmotnosť pri zachovaní potrebných vlastností. Namiesto obvykle používanej oceľovej pružiny ako osobitného komponentu tvorí pružinu celá špička využitím prirodzených vlastností leteckého hliníka.

Inovatívny čin 2020 výrobok 1. miesto Grizzly

2. miesto

Novo s.r.o.

Generátor studenej plazmy NTP Plasma ONE

Generátor studenej plazmy NTP Plasma ONE generuje studenú plazmu s teplotu blízkou teplote tela, čím sa umožňuje využiť jej biochemický efekt ošetrovaní poranení, akné, ochorení Herpes, regenerácií kožných buniek, dezinfekcií, omladzovaní pokožky, zápaloch a pod. V rámci vývoja zariadenia NTP Plasma ONE bol vyvinutý plošný generátor studenej plazmy, menič napätia, riadiaca elektronika a obsluha plynov Generátor studenej plazmy umiestnený v aplikátore (rukoväti) sa vyznačuje špecifickou geometriou a konštrukciou, ktorá bola vyhotovená technológiou 3D tlače. Dosiahla sa tak efektívna generácia studenej plazmy s vysokou kvalitou a plošným pôsobením pri nízkych energetických hodnotách. Generátor studenej plazmy ako aj celé zariadenie bolo ohlásené na  ochranu duševného vlastníctva pod číslom EP21167019.5. Súčasné plazmové technológie v biomedicínskej oblasti disponujú zložitými technickými riešeniami, alebo nedefinovateľnou kvalitou generovanej plazmy, alebo bodovým pôsobením na pokožku.

Inovatívny čin 2020 výrobok 2. miesto Novo

3. miesto

VUKI a.s.

VUKOL N – nová generácia zalievacích polyuretánových hmôt pre elektrické aplikácie. Rýchlo tuhnúca živica /Fast curin resin/ s vysokou tepelnou vodivosťou vytvrdzovaná za studena, tzv.cold-casting system

Nová sada polyuretámových zalievacích hmôt pre elektrotechnický priemysel -VUKOL N predstavuje materiály s vyššími úžitkovými a enviromentálnymi parametrami používané na zalievanie a zapúzdrenie elektrotechnických zariadení, malých alebo stredných transformátorov, kondenzátorov, cievok, elektroniky alebo autobatérií. Vyznačujú sa extrémne krátkou dobou vytvrdzovania, nižšou enenrgetickou náročnosťou prípravy a použitie, určené pre progresívne ekologické aplikácie v oblasti ekonomického ukladania alternatívnej energie, e-mobility a spracovania modernými technológiami.

Inovatívny čin 2020 výrobok 3. miesto VUKI

Technologická inovácia

1. miesto

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Technologická linka na spracovanie multikomponentných hnojív s využitím granulátora s plochou matricou

Unikátna bezodpadová technologická linka na spracovanie multikomponnetných hnojív s využitím patentovanej technológie granulácie cez plochú matricu. Riešenie bolo vyvinuté na základe výskumu na Strojníckej fakulte STU v Bratislave. Prínosom unikátneho spôsobu granulovania s plochou matricou je približne štvornásobne vyššia efektivita výroby produktu oproti bežne dostupným zariadeniam. Patentovaný granulátor má garantovanú výťažnosť produktu 40-50 %. Keďže všetky spracované suroviny končia ako produkt, bezodpadová technológia má významne nižšie investičné a prevádzkové náklady, čím prispieva k znižovaniu uhlíkovej stopy a šetrí všetky zložky životného prostredia.

Inovatívny čin 2020 technológia 1. miesto STUBA

2. miesto

STELLA Group, s.r.o.

Autonómny plávajúci dron

Autonómny plávajúci dron vykonáva kontrolu tesnosti izolačnej vrstvy v lagúnach a nádržiach s tekutým odpadom. Toto zariadenie slúži na prevenciu pred únikom toxických látok do životného prostredia. Ochrana životného prostredia a inovácie patria medzi najvyššie priority dnešnej spoločnosti,ktorá zároveň vytvára čoraz viac odpadu a znečistenia. Mnoho odpadu končí v kvapalnej forme uložená v nádržiach izolovaných geomembránami. Tieto nebezpečné kvapaliny môžu v prípade aj malých porúch v geomembránach unikať do okolitého prostredia a ohrozovať ekosystém. Zisťovanie týchto porúch sa vo svete (napr. americká norma ASTN č.D6747-15) rieši zložitým, časovo náročným, často aj prakticky nemožným meraním technikmi vzhľadom k toxicite, či hĺbke lagúny. Technické nedokonalosti existujúcich postupov merania a potreba včasného odhaľovania týchto porúch nás priviedlo k zostrojeniu nášho unikátného automatického plávajúceho drona, ktorý dokáže aj malé poruchy v geomembránach presne lokalizovať.

 

3. miesto

Project M1 s. r. o.

SHARVAN BIKE – rastúci skladací bicykel

SHARVAN  je unikátny univerzálny bicykel, ktorý rastie, dá sa zložiť a mení farby. Môže ho využívať celá rodina. Vie sa prispôsobiť deťom a osobám od výšky 125 cm až po 200 cm, má vymeniteľné farebné kryty a dá sa zložiť do veľkosti rozmeru kufra 60 x 66 x 40 cm.

Inovatívny čin 2020 technológia technológia 3. miesto Project M1

Inovácia služby

1. miesto

YMS, a.s.

ySpace – nástroj pre automatizované sťahovanie, spracovanie a vyhodnotenie údajov zo satelitného snímkovania Zeme

ySpace spracováva a vyhodnocuje dáta zo satelitného snímkovania alebo ďiaľkového prieskumu akýchkoľvek objektov alebo javov na zemskom povrchu (napr. údaje z družíc Sentinel, Landsat). Môže ísť o sledovanie zmien vo využívaní krajiny, zisťovanie prítomnosti alebo množstva znečisťujúcich prvkov v ovzduší, detekcia úniku nebezpečných látok, zisťovanie úniku tepla z vykurovacích sústav, odhaľovanie nelegálnej nelegálnej výstavby alebo ťažby či sledovanie výskytu škodcov v lese. ySpace je schopný prispôsobiť hodnotiaci algoritmus kombinácii javov a pracovať s rôznymi s rôznymi dátovými zdrojmi. Dokáže kombinovať indexy vypočítané z rozdielnych častí spektra reprezentujúce charakteristiky jednotlivých prvkov, napr. zdravie vegetácie, teplotu povrchov, množstvo vody v pôde,  a tým poskytovať komplexný pohľad na vybrané územie.

Inovatívny čin 2020 technológia služba 1. miesto ySpace

2. miesto

WocaBee, s.r.o

WocaBee – online aplikácia na učenie slovíčok

Online aplikácia WocaBee na učenie cudzích slovíčok od slovenského autora Michala Ošváta. V aplikácii vyvinutej v úzkej spolupráci s pedagógmi sa žiaci učia priamo v aplikácii slovíčka akéhokoľvek cudzieho jazyka za pomoci sofistikovaných metód v kombinácii s umelou inteligenciou. Učiteľom aplikácia umožňuje aj spustenie online písomiek alebo hier. Používateľské rozhranie je dostupné v 10-tich rôznych jazykoch. V roku 2020 bola aplikácia preprogramovaná na používanie desiatkami až stovkami tisíc používateľov, čo umožnilo jej výrazné rozšírenie na kľúčových trhoch na Slovensku a v Českej republike a zároveň vstup na zahraničné trhy. Aplikáciu doteraz vyskúšalo viac ako 300 000 používateľov v 9-tich rôznych krajinách a priemerné hodnotenie sa drží na úrovni 5 z 5 hviezdičiek.

Inovatívny čin 2020 technológia služba 2. miesto Wocabee

3. miesto

twinzo j.s.a.

Twinzo – Platforma pre trojrozmerné digitálne dvojčatá

Softwarová platforma pre tvorbu a správu trojrozmerných digitálnych dvojčiat, s možnosťou vizualizácie dát v reálnom čase, pre všetky mobilné platformy a PC.

Inovatívny čin 2020 technológia služba 3. miesto Twinzo