Kontakty – Odbor podpory kreatívneho priemyslu

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

Odbor Podpory kreatívneho priemyslu
Pracovisko: Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava

 

www.vytvor.me

kreativnevouchre@siea.gov.sk

vytvorme@siea.gov.sk

facebook.com/vytvor.me/

 

Konzultačné centrum Bratislava:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Tomášikova 1498/30

821 01 Bratislava

+421 907 866 128

 

Konzultačné centrum Košice:

Slovenská inovačná a energetická agentúra

Krivá 18, 7.posch.

041 94 Košice

+421 918 413 363

 

Telefonické kontakty a e-mailové adresy zamestnancov odboru