Kontakty – Odbor podpory kreatívneho priemyslu

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

Odbor Podpory kreatívneho priemyslu
Pracovisko: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

www.vytvor.me

facebook.com/vytvor.me/

 

Kontakt pre Realizátorov – subjekty KP:
vytvorme@siea.gov.sk

Kontakt pre Žiadateľov o Kreatívne vouchere – MSP:
kreativnevouchre@siea.gov.sk

Kontakt pre Podujatia:
kreativnepodujatia@siea.gov.sk

Kontakt pre Digitálne poradenstvo:
digitalneporadenstvo@siea.gov.sk

Kontakty – Konzultácie KC a Odborné poradenstvo pre Príjemcov KV:
+421 918 413 363
+421 907 866 128

Konzultačné centrum Bratislava:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava

Konzultačné centrum Košice:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Krivá 18, 7.posch.
041 94 Košice

Telefonické kontakty a e-mailové adresy zamestnancov odboru