Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva Inovatívny čin roka 2018

V 12. ročníku súťaže Inovatívny čin roka  2018, ktorú vyhlásilo Ministerstvo hospodárstva SR, získali ocenenie inovácie, ktoré majú ambíciu pomáhať v oblasti strojárstva, poľnohospodárstva, elektrotechnického a chemického priemyslu, tiež poskytovateľom finančných služieb, ale aj majiteľom elektromobilov, psíčkarom, mamičkám pri dojčení a všetkým pri zubnej hygiene.

Cieľom súťaže Inovatívny čin roka je nielen povzbudiť podnikateľské subjekty a fyzické osoby k inovatívnym aktivitám, ale aj zviditeľniť riešenia, ktoré sú výnimočné.

Zástupcovia víťazných spoločností si ceny prevzali dňa 21. mája 2019 počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

ocenenie inovatívny čin 201/8

Súťažilo sa v troch kategóriách:
VÝROBKOVÁ INOVÁCIA – 7 prihlásených inovácií
TECHNOLOGICKÁ INOVÁCIA 6 – prihlásených inovácií
INOVÁCIA SLUŽBY 3 – prihlásených inovácií

Výrobková inovácia

1. miesto
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ , a.s.
Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G

Elektrónovolúčový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G je určený na automatizované kusové a malosériové zváranie dielov pomocou elektrónového lúča vo vákuovej zváracej komore. Tento unikátny a univerzálny zvárací komplex prináša možnosť zvárať materiály, ktoré sú iným spôsobom ťažko zvariteľné, alebo nezvariteľné.

Inovativny cin 2018 (95) 1 Zvaracska.jpg

2. miesto

PeWaS s.r.o.
Pewas Aquaholder® Seed – produkt na hydrostimulačné ošetrene osiva

Inovácia spočíva vo veľkých absorpčných schopnostiach superabsorpčných polymérov, ktoré dokážu naabsorbovať 100-500 násobok vody v pomere ku svojej hmotnosti. Podstata hydrostimulačného morenia pozostáva v nanesení tenkej vrstvy produktu Aquaholder na osivo. Účelom je po vysiatí do pôdy na seba viazať pôdnu vlhkosť a vytvoriť tak v okolí osiva vrstvu hydrogélu, z ktorej je osivo schopné čerpať vodu v kritických fázach rastu.

Inovativny cin 2018 (91) pewas.jpg

3. miesto
VUKI a.s.
Nové ST impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými a spracovateľskými parametrami

Impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými parametrami, bezproblémovou manipuláciou a spracovaním sú určené na impregnáciu vinutí elektrických točivých strojov a transformátorov. Nové impregnanty umožňujú dlhšiu skladovateľnosť a jednoduchšiu prepravu, majú lepšie výrobné a spracovateľské parametre. Nové riešenie umožnilo znížiť náklady a riziká pri ich aplikácii.

Inovativny cin 2018 (86) VUKI.jpg

3. miesto
ecoheart, s.r.o.
100 % prírodná ústna voda

Unikátna ústna voda má čisté zloženie, bez akýchkoľvek synteticky vyrobených látok. Jej účinok je založený na novovyvinutých roztokoch prírodných surovín v spojení s účinnými esenciami a ďalšími prírodnými látkami. Špeciálna kombinácia olejov a solí ústnu dutinu čistí, a odstraňuje škodliviny pred tým, než sa rozšíria do zvyšku tela. Produkty sú balené v sklenených nádobách bez častice plastu. Fľaše sú vyrábané lokálne, produkt sa dá na 100% kompostovať.

Inovativny cin 2018 (90) ecoheart.jpg

Technologická inovácia

1. miesto

Duslo, a.s.

Výrobňa Čpavok 4

Technológia použitá v novej výrobni je postavená na princípoch inovovaného paro-vzdušného reformovania zemného plynu a katalytického spracovania syntézneho plynu pri výrobe čpavku. Unikátne riešenie je koncipované v súlade s najlepšími dostupnými informáciami v danom odbore (BAT). Technológia umožňuje významne nižšiu energetickú náročnosť procesu, vyššiu dennú produkciu čpavku (1600 t/deň) popri znížení nákladov na údržbu a obnovu. Významným prínosom je aj redukcia emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Inovativny cin 2018 (102) Duslo.jpg

2. miesto
SEAK, s.r.o.
Inteligentné nabíjanie elektrických vozidiel integrované s verejným osvetlením
Inovatívne technologické riešenie umožňuje plne využiť prenosovú kapacitu existujúcej elektrickej kabeláže pre verejné osvetlenie aj nabíjanie elektromobilov. Prioritu má vždy osvetlenie, zvyšok kapacity je automaticky rovnomerne rozdelený medzi nabíjajúce sa autá podľa ich schopnosti nabíjania. Po výmene svietidiel za úspornejšie s LED technológiou existujúce technologické rozvody poskytujú dostatočnú kapacitu pre nabíjanie niekoľkých áut.

Inovativny cin 2018 (98) SEAK.jpg

3. miesto

ECO DOG TOILET GROUP, s.r.o.

ECO DOG TOILET STANICA

EDT je jedinečná technológia chránená svetovým patentom, zaujímavá svojou jednoduchosťou a dômyselnosťou. Jej originalita spočíva v špeciálne navrhnutej filtračnej a absorpčnej zmesi schopnej úplne neutralizovať psí moč, ktorý je filtrovaný do nezávadnej tekutiny. Psie exkrementy sa nedostávajú do styku s pôdou a zabraňuje sa prenosu baktérií spôsobujúcich mnohé závažné ochorenia.

Inovativny cin 2018 (97) DOG.jpg

Inovácia služby

1. miesto

ZENTITY Slovakia s.r.o.

Mobilná aplikácia PARTNER

Mobilná aplikácia pre externých sprostredkovateľov spoločností poskytujúcich najmä finančné služby. V bankovníctve umožňuje on-line vytvorenie, doplnenie a odoslanie žiadosti o úverové produkty, navigáciu v podaných žiadostiach a sledovanie stavu spracovania. Aplikácia bola vytvorená so zámerom jej využitia primárne v bankovom segmente.

Inovativny cin 2018 (108) Zentity.jpg

2. miesto

TOP1 knihy, s.r.o.
Dojčenie slovom aj písmom – Tvorba podporujúceho prostredia pre dojčiace matky

Kniha Dojčenie slovom aj písmom rozširuje služby poradenstva pri dojčení poskytované certifikovanými poradkyňami. Zrozumiteľným spôsobom poukazuje na potrebu podpory dojčenia počas celej doby, od prípravy na tehotenstvo až po odstavenie a vyjasňuje základné pojmy a výhody, aby využitie služby bolo zodpovedným a jasným rozhodnutím matiek. Zároveň sprostredkováva dôveryhodné informácie z overených zdrojov s praktickými príkladmi a súvislosťami z reálnych životných situácií.

Inovativny cin 2018 TOP1 knihy (105).jpg

Prehľad prihlásených súťažných návrhov

Výrobková inovácia

Výrobková inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
ecohearth,s.r.o. 100% prírodná ústna voda
Martin Belavý – KOVOEFEKT Klávesnica HandCubeKeys Plus bezdotykové ovládanie pomocou hlavy
Považská cementáreň, a.s., Ladce Síranovzdorné cementy novej generácie
PeWaS s.r.o. Pewas Aquaholder®Seed
PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. Elektrónový zvárací komplex PZ ELZA UNI 2G
VUKI a.s.                                            Nové ST impregnanty s vyššou teplotnou odolnosťou, kvalitou, výrobnými a spracovateľskými parametrami
Žilinská univerzita v Žiline Prehĺtací kapsulový endoskop

Technologická inovácia

Súťažiaci Súťažný návrh
Duslo, a.s. Výrobňa Čpavok 4
ECO DOG TOILET GROUP, s.r.o. CO DOG TOILET STANICA
Enics Slovakia s.r.o. Zníženie nákladov na šrot použitím odspájkovavacieho nástroja
HOFITECH s.r.o.. InnoWaste
MESLED ENERGY, s.r.o. MESLED SYSTÉM
SEAK, s.r.o. Inteligentné nabíjanie elektrických vozidiel integrované s verejným osvetlením

Inovácia služby

Súťažiaci
Súťažný návrh
ŠUME, spol. s.r.o Dynamický revitalizačný systém riadenia a ošetrovania miestnych lesných a vodných plôch
TOP1 knihy s.r.o. Dojčenie slovom aj písmom – Tvorba podporujúceho prostredia pre dojčiace matky
ZENTITY Slovakia s.r.o. Mobilná aplikácia PARTNER